Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9010 (Prepoznavanje i priznavanje krivnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9010, 7 Srpanj 1965

PREPOZNAVANJE I PRIZNAVANJE KRIVNJE…

Također je od presudne važnosti za vas ljude da prepoznate i priznate vašu krivnju kako bi postali slobodni od nje kroz Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja, Koji je umro za nju namjesto vas na Križu… Jer priznanje činjenice da ste vi postali krivi mora prethoditi volji da sebi dozvolite biti iskupljenima, budući ćete vi onda svjesno stremiti za povratkom u kuću vašeg Oca. Prije ili poslije vi ćete trebati shvatiti da ste jednom sagrješili protiv Boga Osobno i onda također ozbiljno žudjeti postati oslobođenima od ove goleme krivnje, koja čini temelj vašeg postojanja kao ljudskog bića na Zemlji. I ako onda svjesno nosite ovu krivnju pod Križ, ona će vam također biti otpuštena (oproštena) baš kao i sva krivnja koju ste akumulirali na Zemlji kada ste i dalje bili bez znanja o značenju Božanskog Iskupitelja za ljudsku rasu. Međutim, samo glasno izgovaranje sa vašim ustima nije dovoljno, samo konvencionalna (utvrđena tradicijama) vjera u Njega nije dovoljna, vi morate biti potpuno svjesni onog što je Isus, ljudsko biće, učinio za vas, da je On patio i umro namjesto vas, namjesto vaše krivnje grijeha, kako bi ponudio žrtvu okajanja Bogu, bez koje bi vi bili nesposobni ući u kraljevstvo svjetla. Jedino onda će to biti živa vjera a ova jedina je vrednovana od strane Boga, vašeg Oca od vječnosti… Jer jedino onda ćete vi također prepoznati vašu prošlu krivnju, i vi ćete priznati vašu vlastitu pogrešku i uputiti zamolbu za oproštenjem… Ovo jedino je vaš zadatak kojeg trebate ispuniti na Zemlji ali kojeg ćete jedino ostvariti kada vas je Ljubav zaposjednula, jer jedna u cjelosti bezdušna osoba ne gaji takve misli. On je nesposoban vjerovati i time je njegov život u zastoju, on ne ispunjava stvarnu svrhu mijenjanja sebe samog iznova u ono što je bio u početku, jer on će ući u kraljevstvo onostranog opterećen njegovim izvornim grijehom i ne može biti oslobođen od njega dok ne pronađe Isusa Krista, Koji će Mu tamo sigurno pristupiti ali On će ostaviti njegovoj slobodi volje da li će Ga on prihvatiti ili ne…

Iz ovog razloga vama je neprestano davano svjetlo po ovom pitanju (Objave koje je primila Bertha Dudde), ipak jedino rijetko se mogu pronaći otvorena srca i uši koji su zahvalni za ovo svjetlo, većina ljudi su nesvjesni ikakvog prijestupa, oni ne istražuju razlog za njihovo postojanje i žive njihove živote ravnodušno, jedino žudeći ono što udovoljava njihovom zemaljskom tijelu. Oni niti razmišljaju dublje niti žive život Ljubavi iz vlastite pobude, inače bi oni postepeno došli do ispravnog shvaćanja… A vrijeme leti… ono se sve više skraćuje, jer Kraj je blizu… Bog Osobno može učniti jedino mali i iščezavajući udio svjesnima značenja čina Spasenja, jer baš je taj Čin Spasenja koji je svugdje osporavan u svijetu, i čak gdje je on naglašavan to je samo stvar konvencionalne vjere koja ostavlja puno toga nedorečenog (u smislu, ‘mnogo toga još ostaje nejasno’), gdje se o iskupljenju kroz Njega doista govori ali jedva da se iskorištava tako što se svjesno shvaća i priznaje krivnja, no jedino ovo može rezultirati u iskupljenju (Rimljanima 10:9, 10). Ljudi ne znaju da trebaju koristiti njihovu vlastitu slobodnu volju, oni misle da jedino trebaju ispovijedati sa njihovim usnama kako bi primili otpuštenje grijeha, ali ovo ne može biti cijenjeno od strane Boga… namjesto toga, ljudsko biće mora potpuno svjesno i njegovom vlastitom slobodnom voljom sebe izručiti Božanskom Iskupitelju… Jedino onda može Čin Spasenja ostvariti učinak u njemu. Međutim, sve dok ljudi jedino prihvaćaju informaciju sa njihovim ušima bez uključivanja njihova srca, oni ne mogu računati na iskupljenje njihova izvorna grijeha (ovo se ne odnosi na Adamov grijeh, već na grijeh kojeg pali anđeo donosi sa sobom kada se utjelovljuje kao duša u čovjeku, znači grijeh počinjen u čistom duhovnom stanju koji se dogodio kada je Lucifer otpao i povukao za sobom mnoštvo prvobitnih anđela; Knjižice br. 15, 39 & 40). Posljedično tome, rad onih koji pokušavaju izvršiti živi utjecaj na njihova bližnja ljudska bića, time što će ih samo opominjati da ljube (Knjižice br. 7, 12 & 21) kako bi omogućili njihovo razumijevanja velikog čina Spasenja (Knjižice br. 38, 54), će uvijek biti blagoslovljen. I svi oni sposobni za živu vjeru će biti iskupljeni od njihove krivnje, jer Ljubav daje svjetlo koje će blistati čak još blistavije budući su oni pronašli iskupljenje od njihove goleme krivnje. Ipak svim ljudima mora biti jasna činjenica da neme staze do Boga bez Isusa Krista (Ivan 14:6), pošto je jedino Jedan bio sposoban iskupiti ovu golemu krivnju ali On također želi biti svjesno zazivan radi otpuštenja (oproštenja) kako bi distribuirao neograničevo blaženstvo, jer Bog i Isus Krist su jedno (Ivan 10:30)… Velika tajna upravo počiva u činjenici da vi iznova priznate Boga u Isusu Kristu, Kojem ste jednom zanijekali vaše priznavanje i na taj način pali u bezdan… Ovo je bio vaš ogroman grijeh koji vas je učinio krivima i kojeg je Isus Krist iskupio za vas (i dalje priča o grijehu prvobitnih anđela, a ne o Adamovom grijehu: 2 Petrova 2:4; Judina 6).

AMEN

Spread the Truth