Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9008 (Kraj će doći sasvim izvjesno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9008, 4 Srpanj 1965

KRAJ ĆE DOĆI SASVIM IZVJESNO…

Svakoj će velikoj katastrofi također prethoditi Moja nagovještavanja, Ja ću upozoriti i opomenuti ljude, prema tome su Mi potrebni vidjeoci i proroci koji će raširiti ova nagovještavanja među ljudima… Prema tome, pogrešno je odbaciti sva proročanstva ili ih prikazati kako su neistinita, čak ako se ona i ne ostvare smjesta, jer sve će se dogoditi u pravo vrijeme, i Ja Sam često nagovjestio nadolazeći događaj dugo unaprijed, ali nitko ovim Riječima nije davao nikakva pouzdanja. I prema tome Ja također najavljujem i uvijek sam najavljivao kraj jednog zemaljskog perioda unaprijed, tako da su čak Moji učenici ovo očekivali tijekom njihova života na Zemlji. Unatoč tome, Ja Sam uvijek tako formulirao Moja predskazanja da nikakvo određeno vrijeme nije bilo dano ljudima, da su ga oni u stvari uvijek mogli očekivati, budući je doista uvijek bila Moja namjera da ih uvjerim kako će kraj nepogrešivo doći… Ipak vrijeme ne stoji na mjestu, i budući će se Moja Riječ neizbježno ostvariti ovaj će se najavljeni kraj sasvim izvjesno morati dogoditi jednog dana… Svatko tko zna Moj vječni Plan Spasenja također prepoznaje nužnost kraja za sve duhovne supstance i dalje zavezane u stvaranju… Jer budući je on svjestan neprestanog razvojnog napretka duhova, njemu je također jasno da se s vremena na vrijeme… koje je za vas beskonačno dugo… mora zbiti totalna transformacija zemljine površine tako da duhovna supstanca zavezana u tvrdu materiju također može imati mogućnost dalje se razviti… Ako ljudi nalaze takvo veliko uništenje zemljine površine dvojbenim onda su oni bili ostavljeni u neznanju od strane svijeta duhova koji ih je podučio… U tom slučaju Ja moram ispraviti te pogreške, jer baš je nadolazeći kraj Zemlje u njezinom sadašnjem obliku što je izuzetno značajno za cijelu ljudsku rasu, naposlijetku, ona je u opasnosti da potpuno podbaci na svojoj konačnoj probi volje i morat će iznova otrpjeti užasnu sudbinu.

Iz ovog razloga Moje su sluge podučene da najave ovaj kraj, ali ne samo da daju izvješće o činjenici kraja, namjesto toga, Ja također sve potkrepljujem, tako da ljudi neće jedino slijepo vjerovati i biti sposobni primiti baš kao i dati ispravno i istinsko objašnjenje za sve. Moja Ljubav pripada svim palim duhovima, ne jedino ljudskom biću… I čas slobode iz najtvrđeg ograničenja mora, prije ili kasnije, također doći, posebice za duhovnu supstancu i dalje zavezanu u materiju, koja je već venula jedno beskonačno dugo vrijeme, kako bi bila postavljena u lakšu formu u kojoj će njezino služenje biti lakše… I ako vi ljudi imate znanje o bilo čemu, ako vas Sam Otac podučava od-gore, onda vi doista ne trebate sumnjati, vi možete prihvatiti sve kao najčišću Istinu, čak ako Ja i dalje produžavam vrijeme prije ovog čina uništenja stare Zemlje… Unatoč tome, dan će doći van ikakve sumnje… Žalosno, ima previše ljudi koji ne vjeruju u totalnu transformaciju zemljine površine, koji povjerenje daju izvještajima ljudi ili također duhovnih bića kojima nedostaje znanje o Mojem vječnom Planu Spasenja. Ipak Ja ne mogu učiniti više nego vama ljudima govoriti odgore i objasniti što motivira Moju vladavinu i aktivnost i moram ostaviti na vama to kako ćete se odnositi spram Moje Riječi. Pa ipak, nije lako za Moje sluge na Zemlji da će ljudi prihvatiti ovu Riječ kao ‘Moju Riječ’, posebice kada se to tiče ispravljanja zabluda, kada svaka osoba vjeruje kako oni znaju istinu i ‘Moja Riječ’ njoj ne znači više od ljudske riječi ili riječi iz duhovnog svijeta… koju je nemoguće dokazati kao istinitu sve dok Ja nisam zazivan za podršku tako da ćete doista jedino biti podučeni od strane svjetlosnih bića kroz koje izlijevanje Mojega duha može teći… U tom slučaju, međutim, svi rezultati će korespondirati; vi ćete osjetiti Istinu… pod uvjetom da najozbiljnije žudite Istinu.

AMEN

Spread the Truth