Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9006 (Zašto moramo davati pokoru za Adamov grijeh?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9006, 2 Srpanj 1965

ZAŠTO MORAMO DAVATI POKORU ZA ADAMOV GRIJEH?…

Sva će se vaša pitanja izjaloviti čim vam je ponuđena Čista Istina, jer ovu je tako lako razumjeti sve dok vam je ponuđena na ispravan način. Vi znate kako se otpadništvo od Mene dogodilo u stanju najsjajnije realizacije. Posljedično tome, sva bića su bila jednako odgovorna za otpadanje od Mene, oni nisu mogli biti prisiljeni od strane volje protivnika da se pobune protiv Mene, umjesto toga ‘odbacivanje snage Moje ljubavi’ je bila stvar/afera svakog pojedinačnog bića… Slobodna volja ih je napravila grešnima koja, u vrijeme otpadništva, nije bila predmetom Mojega neprijatelja… budući su oni imali pravo vlastitog odlučivanja… ona je i dalje bila sposobna donijeti slobodnu odluku i tako svjesno odabrati protivnika. Ali sada je potonji imao kontrolu nad njegovim sljedbenicima, i ova mu je kontrola od strane Mene bila oduzeta dopuštanjem da nastane Stvaranje kako bi potaknuo snagu koja je, kroz otpadništvo, bila postala nesposobna za bilo kakvu aktivnost, da postane opet aktivna na različite načine… Stoga, protivnik nije od njegovih sljedbenika dobio ništa i bilo mu je jedino dozvoljeno opet primjeniti njegovu silu/moć jednom kada je biće povratilo samo-svjesnost u stadiju kao ljudsko biće. I Ja Sam mu morao ostaviti ovo pravo, naračun kojeg je bio onda sposoban iskušavati ova bića. I to je i napravio sa svakom vrstom lukavosti i lupeštva, on je razumio kako opet lišiti prvo ljudsko biće njegove vjere u Moju Riječ koja im je obećavala vječni život da su slijedili Moju laganu zapovijed. U ovom ljudskom biću, Adamu, bio je utjelovljen jedan izuzetno snažan duh, čiji je pad bio lagano postignut ipak opet od strane protivnika… Zar nije zato bilo očigledno da nijedan duh ne bi bio sposoban oduprijeti mu se koji je postao predmetom istih lukavih iskušenja od strane Mojeg neprijatelja? Nije stvar u činjenici da su potomci trebali davati pokoru za grijeh prvih ljudskih bića, nego je stvar u činjenici da bi Ja… da se prvo ljudsko biće bilo oduprlo ovim kušnjama iz ljubavi spram Mene… bio, suosjećanja radi, učinio isto što je Isus, ljudsko biće, učinio u kasnije vrijeme: da je On ostvario čin okajanja poradi ljubavi… da bi Ja bio zadovoljan sa snagom otpora od strane jedne osobe koja je sebe izručila Meni i trebala je ponovno omogućiti Moju iluminaciju…

I poradi njegove volje ljubavi bi Ja bio izbrisao krivnju, i put kroz Zemlju kao ljudsko biće bi samo bio svima poslužio da zapale ljubav spram Mene u najblistaviju vatru, Moj protivnik je bio dokazao njegovu moć nad prvim ljudskim bićima i tako nije predao pravo da naknadno koristi njegove lukave kušnje na svakoj osobi, što mu Ja ne mogu zanijekati zbog činjenice da su ga bića jednom dobrovoljno slijedila u bezdan… Otud vi ne možete reći da će ovi ljudi sada morati davati pokoru zbog grijeha njihovih predaka nego je to uvijek bilo do svake osobe da sebe dokaže tijekom kušnji i on će također primiti snagu od Mene da to napravi, jer Ja blagoslivljam ovu odlučnost i neću nikada prepustiti takvu osobu Mojem protivniku. Međutim, prvi su ljudi mogli pomoći njihovim potomcima da na Zemlji imaju lakši život, ali pošto su podbacili, nije bilo moguće zaštititi potonje od kušnji protivnika… ukoliko Mi nisu apelirali za Moju zaštitu i onda je njihov zemaljski put doista bio lakši, što je također bio slučaj sa onim prvobitnim duhovima koji su bili prijemčivi za poduke iz svijeta svjetla i nad kojima Moj protivnik nije više bio imao potpunu kontrolu. Prema tome, činjenica da su ti ljudi uvijek imali jedan lakši zemaljski put, da oni nisu pali plijenom mamljenjima/napastvovanjima Mojega protivnika, da on nad njima nije imao potpunu vlast, je znak da Sam pomogao i uvijek ću pomoći svakoj duši koja započne njezin zemaljski život manje opterećena i čija je volja već posvećena Meni… da Ja prema tome ne dajem dušama milost i snage da ostvare njihov put povratka ne praveći razlike… Međutim, opet i iznova moram spomenuti kako su prva ljudska bića učinila cijeli put povratka više teškim poradi njihovog neuspjeha, bilo bi daleko lakše upravljati da je najsnažniji, jednom pali duh pružio otpor i slijedio Moju laganu zapovijed, da je on više vjerovao u Moje Riječi koje su mu obećavale vječni život… i da je kroz njegov otpor bio slomio/iscrpio silu, što bi onda bilo učinilo nemogućim da ju protivnik koristi nad njegovim sljedbenicima, jer ova pobjeda bi bila afektirala sva pala duhovna bića.

AMEN

Spread the Truth