Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

9002 (Zašto neprestano nova otkrovenja?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 9002, 25 Lipanj 1965

ZAŠTO NEPRESTANO NOVA OTKROVENJA?…

Ako Riječ Božja ne može biti zaštićena od toga da bude promijenjena jer je ljudska volja slobodna i prijevodima nisu uvijek rukovali duhovno probuđeni ljudi, koji su stoga također bili sposobni griješiti, vi možete razumjeti da je ovo razlog za Nova Otkrovenja koja su s vremena na vrijeme morala ispraviti iskrivljene prikaze, tako da bi Riječ Božja mogla biti u stanju polagati pravo na Čistu Istinu (tj. tvrditi za sebe kako je Čista Istina)… Izlaganje takvih obmanjujućih učenja bi bilo nemoguće bez takvih Novih Otkrovenja, posebice ako su se ljudi oslanjali na činjenicu da Sam Ja Osobno zaštitio Moju Riječ od svih promjena… Međutim, vama također mora biti razumljivo da slobodna volja ljudskog bića to čini nemogućim za Mene budući je Ja neću nikada spriječiti, čak ako se to tiče Čiste Istine… jer Ja Sam također dao ljudskom biću jamstvo da je njemu zajamčeno živjeti u Istini ako ju on sam žudi.

I stoga se vi nikada ne možete osloniti na činjenicu da ćete primiti nepromijenjeno duhovno znanje ako vam je ‘Riječ Božja’ propovijedana, ali vi imate jamstvo da ćete primiti Istinu samo ako ju žudite… Onda će propovjednik… čak ako je on duhovno neprosvijetljen… biti vođen u njegovoj propovijedi, tako da on često neće reći što je bio naumio reći već će mu njegove riječi biti dane od strane Mene… baš jer osoba ozbiljno zahtijeva biti podučena u Istini. Ako bi se samo želja da nauče Istinu pojavila u mnogih ljudi onda bi propovjednici uskoro također prepoznali pogrešku i oni bi pokušali slušati više njihov unutarnji glas koji ih podučava drugačije. Ipak svi ljudi imaju opciju prepoznati što je pogrešno u Mojoj ‘navodnoj Riječi’, jer Ljubav prosvjetljuje njihov duh i jedino uvijek prihvaća ispravnu i nepokvarenu (tj. bez primjese) informaciju. Osoba više neće biti sposobna razmišljati pogrešno jednom kada je on prosvijetljen od strane unutarnjeg svjetla Ljubavi. I jedino onda će on zamjetiti gdje se greška ugmizala, gdje je protivnik bio sposoban ostvariti učinak budući je ljudima nedostajalo svjetlosti Ljubavi. Onda će on također znati da ljudsko biće ne može riješiti probleme sa njegovim razumom jedino ako ga duh unutar njega ne podupire. Onda će on znati zašto se opet i iznova javlja nužnost za ispravcima, koje Ja neprestano opet šaljem čovječanstvu u obliku Novih Otkrovenja…

I Ja ću nastaviti otkrivati Sebe ljudima koji Me ljube i čuvaju Moje zapovijedi, kako Sam obećao (Ivan 14:21)… Jer jedna obmanjujuća misao rezultira u (njih) mnogo više, sve dok konačno jedino ne preostaje izobličena slika Mene, koja reflektira sve osim dobrog i iznimno Ljubavi punog Boga, Koji želi biti Otac svima vama… A budući ste vi već prihvatili toliko puno obmanjujućih duhovnih vrijednosti, Bog Ljubavi vam je stran, vi ste i dalje udaljeni od Njega, vi Ga ne prepoznajete kao vašeg Oca i prema tome ne stremite isto tako spram Njega. I štogod čujete o Njemu će vas vjerojatno razdvojiti od Njega još više… Ja, međutim, želim zadobiti vašu Ljubav i prema tome koristim svaku priliku da vam govorim, ako ne direktno onda kroz ljude koji dozvoljavaju Mojem Duhu da djeluje u njima, koji vam ili prenose Moju direktnu Riječ ili koji razmišljaju ispravno i također su sposobni podučiti vas istinito. Jer od ogromne važnosti je da vi budete vođeni u ispravno razmišljanje, da znate što možete prihvatiti a što trebate odbaciti… Ali ne vjerujte da je vaše ispravno razmišljanje zajamčeno ako vi prikupljate vaše znanje iz Knjige nad Knjigama, budući Ja ne prisiljavam volju ljudskog bića i ne mogu ga spriječiti da tumači duhovnu informaciju iz ove Knjige bilo u skladu sa njegovim vlastitim podešenim odrednicama (pretpostavkama; sklonostima) ili njegovim nesavršenim razumijevanjem. Jer svaka Riječ koju Sam izgovorio sakriva duhovno značenje, i jedino duh ljudskog bića je sposoban prepoznati ga, koji će biti probuđen u život kroz Ljubav ali onda će također uvesti ljudsko biće u svaku Istinu, kao što Sam obećao (Ivan 16:13; 14:26).

AMEN

Spread the Truth