Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8999 (Isus je sišao u bezdan nakon Njegova raspeća…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8999, 20 Lipanj 1965

ISUS JE SIŠAO U BEZDAN NAKON NJEGOVA RASPEĆA…

(1 Petrova 3:19)

Kada Sam živio na Zemlji Moja je neprestana misao bila spasiti ljude od silaženja u krajnju tamu tako da bi oni bili nesposobni ući u predvorje pakla (koja je čak negirala njihov ulazak u predvorje pakla), naračun čega Sam Ja neprestano proglašavao učenje Ljubavi da bi im olakšao vjerovati u Moj čin Spasenja, i pri tom je rad iskupljenja već bio ostvaren u ovim ljudskim bićima. Ipak ljudi su bili i dalje previše okupirani sa zemaljskim svijetom, jedino nekolicina je vjerovalo u život nakon smrti i oni su bili prijemčivi za Moje učenje Ljubavi, i oni su Me prepoznali sa lakoćom budući Sam ih Ja također bio sposoban podučiti i oni su prihvatili sve kao Istinu. Time je veliki udio onih koji su Me doživjeli bio sposoban ući u Moje kraljevstvo u ‘iskupljenom’ stanju, ipak daleko više ih je odbacilo Moje učenje, oni su ostali bezosjećajni i trebali su otrpjeti njihovu sudbinu u onostranom.

Nakon Mojeg raspeća Ja Sam također sišao u ovo kraljevstvo i bio Sam sposoban osloboditi sve one koji su ostali privremeno u predvorju pakla… sve ljude koji su vodili Bogu-mio život ali za koje je kraljevstvo svjetla bilo i dalje zaključano budući su bili i dalje opterećeni od strane izvornog grijeha, budući je Moj čin Spasenja trebao tek biti ostvaren… Ja Sam im prišao kao ‘ljudsko biće’ Isus jer oni, također, ne bi trebali biti prisiljeni vjerovati, Ja Sam im se pridružio u Mojem mučeničkom liku što je mnoge nagnalo postaviti pitanje: Ako si Ti Mesija Koji nam je bio obećan, zašto Tvoja moć ovo nije spriječila… zašto Si trebao otrpjeti ovu užasnu smrt na Križu? Jer oni su bili čekali na Mene, na Onoga Koji im je bio obećan kao Spasitelj. Oni su, također, Mene morali slijediti potpuno njihovom slobodnom voljom, i nije ih bilo teško uvjeriti da Sam Ja taj obećani Mesija…

Onda je, međutim, slijedio Moj silazak u pakao… u predio gdje Sam Ja također želio donijeti spasenje od izvornog grijeha… Tamo Sam bio manje uspješan uvjeriti duše, baš zbog toga jer Sam se pojavio u istom liku i bio Sam im vidljiv kao ‘isprebijani Isus’ Kojem su oni nijekali svu moć i time Ga isto tako nisu željeli priznati. Unatoč tome, svatko tko je želio bilo mu je dozvoljeno slijediti Me i Ja Sam ga oslobodio iz ovog ropstva. I opet i iznova Sam sišao u bezdan da bi zapalio malo svjetlo za svakoga, tako da će se oni trenutno prisjetiti Onoga Koji im je jednom došao i ovo će postepeno umanjiti njihov otpor, tako da će oni, koji su ranije bili tvrdoglavi i jedino imali riječi mržnje i prezira za Njega, također sebi dozvoliti biti iskupljenima kroz Njegovu Ljubav. Ipak Moja Ljubav im ništa neće zamjerati, Moja Ljubav je neprestano zaokupljena time da svatko treba biti izbavljen, da se nitko neće ponovno vratiti u ropstvo onoga (Sotone) koji ih je posjedovao tako dugo, i da Moj čin Spasenja za ove, također, nije bio učinjen uzalud. Ali Ja to ne mogu spriječiti ako je njihov otpor prema Meni toliko snažan da su svi napori na Mojoj strani uzaludni, jer Ja nikada neću nikoga forsirati da Me prizna, Ja ću jedino ponuditi svakome najbolje moguće prilike da pronađu njihov izlaz vani na svjetlo.

I time Mi vi ljudi činite veliku uslugu moleći se za ove duše, jer biti će uvijek samo nekolicina koji će se vratiti, koji će biti dodirnuti sa silom molitve i onda biti vođeni na svjetlo. I u iskrenoj zahvalnosti ove duše će učiniti isto i primamiti druge duše izvan bezdana… budući se one međusobno poznaju i razumiju i pokušavaju raspršiti primjedbe koje i dalje njima dominiraju.

Jednom kada je moguće da oni bar zamjete Moj najveći čin milosrđa oni će onda također reflektirati o njemu i pokušati uspostaviti kontakt sa Mnom… I onda je oproštenje njihova ogromnog grijeha osigurano, onda će kapija u kraljevstvo svjetla biti otvorena za njih i dugo stanje mučenja će završiti. Ipak oni koji su nevoljni će biti predmetom novog prognanstva na kraju, jer jednog dana će oni morati povratiti nihovu samo-svjesnost kao ljudsko biće i odlučiti još jednom… I time se proces preko Zemlje može doista dogoditi više nego jednom, i prije ili poslije će se volja čak i ovih bića sigurno okrenuti ka Meni također, jednog dana će čas Spasenja također pristići za njih.

AMEN

Spread the Truth