Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8991 (Doktrina o ‘snu duše’…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8991, 7 Lipanj 1965

DOKTRINA O ‘SNU DUŠE’…

Činjenica da ste vi voljni podupirati Moju Riječ, koja vam je poslana odGore, Mi pruža razlog da vas obavijestim o jednoj pogrešci koju ste do sada zastupali. Tiče se doktrine o snu duše, koja daje potpuno pogrešnu ideju u svezi duše i njezina stanja kada uđe u duhovno kraljevstvo. Ova je doktrina potkrijepljena tvrdnjom kako nigdje u Svetim Pismima nema spomena o besmrtnosti duše… što, međutim, može biti pobijeno sa Riječima ‘Tkogod vjeruje u Mene će imati vječni život…’ (Ivan 6:47) A san je brat smrti… time netko tko spava neće biti živ nego mrtav, u tami noći on će pasti u stanje smrti, posljedično život u vječnosti ne dolazi u obzir. Oni od vas koji napustite Zemlju sa ovom idejom ćete biti u teškom škripcu, jer vama u stvari nedostaje sveg znanja i uzeti će dugo vremena dok tračak svjetla obasja vaše razumijevanje. U stvari, vi ćete napustiti ovu Zemlju u kompletnoj sljepoći i primit ćete samo malo svjetla u onostranom, ako ste živjeli životom Ljubavi na Zemlji.

Ali sve dok ne odbacite ovo obmanjujuće učenje vi isto tako nećete znati ni da ste umrli, pošto ste i dalje u stanju samo-svjesnosti, koje je vaša svijest o nastavljenom životu. Vi tada samo vjerujete da ste bili prenešeni u drugačija okruženja ali nikada nećete biti sposobni pronaći počinak… vrstu počinka kojeg vi povezujete sa stanjem sna. I tako vi ćete i dalje živjeti ali ne u stanju blaženstva, namjesto toga, vi ćete živjeti u smućenosti misli koja se podudara sa učenjima koja ste zastupali na Zemlji.

Sve što nastane iz Mene ostaje besmrtno za cijelu vječnost, ali ono može ući u kraljevstvo onostranog u stanju smrti. I svi vi koji širite ovo obmanjujuće učenje ste odabrali ovo stanje smrti. Vi ne stremite za životom koji bi trebao biti vaša sudbina kada uđete u kraljevstvo onostranog. Jer ovo bi bio početak vašeg života, pod uvjetom da živite život Ljubavi i sposobni ste odbaciti ovo obmanjujuće učenje. Ako vjerujte u ‘uskrsnuće na dan Suda’, kada će svi koji počivaju u grobovima biti probuđeni, onda će to također biti vaša sudbina da ne oživite sve dok ne shvatite glupost ovog učenja. I vaše postojanje u onostranom će biti isto, vi ćete venuti u jednom vječnom stanju neaktivnosti, u stanju sna, ili ćete naći sebe u svijetu za kojeg vjerujete kako je Zemlja, koju ste davno napustili.

Posebice vi ljudi koji zastupate ovo obmanjujuće učenje, nemate nikakvu ideju kojeg ste protivnog-duha vi prihvatili, i morat ćete prikupiti jednu ogromnu količinu Ljubavi kako bi iznenada shvatili zbilju stvari. Smatrajte sebe sretnima ako ste iza vas ostavili nekog na Zemlji tko će se moliti u vaše ime (tj. zauzimati za vas), tko će vam pomoći steći ispravni uvid. Međutim, vaš stupanj Ljubavi je uvijek odlučujući činbenik s obzirom na to da li ili ne u trenutku prepoznate Istinu kada odete sa Zemlje. Ali pošto ne vjerujete u ‘besmrtnost duše’ vi ne vjerujete isto tako ni u komunikacije iz duhovnog kraljevstva, koje bi vam priskrbile znanje. I to je vama na štetu, budući bi vas to (znanje) obavijestilo o neprestanom uzlazu duša koje ulaze u duhovno kraljevstvo, i vi bi odbacili ovo obmanjujuće učenje kao sotonsko i kao nešto što je jedino naumljeno spriječiti vaš uspon u onostranom, koji bi inače rezultirao u istinskom životu kojeg ste svi vi naumljeni postići jednog dana.

AMEN

Spread the Truth