Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8989 (Prirodne katastrofe prije Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8989, 5 Lipanj 1965

PRIRODNE KATASTROFE PRIJE KRAJA…

Moja Ljubav, koja se uvijek iznova očituje kroz Moj govor, vrijedi za sva Moja stvorenja, jer Ja želim da im put prema Meni bude lagan, da Moja volja u svoj jasnoći bude dostavljena onima koji… ako ozbiljno tome nastoje… će ostvariti učinak, i tako nisu samo slušatelji, nego su vršitelji Moje Riječi. A Moja Ljubav se proteže također i na one ljude koji su Mi još vrlo daleko, kojima Se ne mogu obratiti direktno, ali koje također ne želim izgubiti, koje ne želim ostaviti Mom protivniku, koji ih iznova nepovratno opet povlači u ponor… I zbog njih Sam dopustio da nad Zemlju dođe još jedan veliki Sud, na kojeg Sam upozorio već prije dugo vremena. Činim još jedan posljednji pokušaj prije Kraja, koji će uskoro potom uslijediti…

Ja Se obznanjujem očigledno, ali bez prisiljavanja ljudi na vjeru. Jer, iako će same prirodne sile imati još toliki stihijski učinak… uvijek će samo jedan dio ljudi u tome prepoznati Moje očigledno ispoljavanje, dok će većina još i tada poricati Boga i Stvoritelja, s obrazloženjem da jedan Bog, Koji je sve stvorio, ne uništava Svoja vlastita djela… I oni neće moći biti prisiljeni na drugačije mišljenje, i bit će im dodijeljena sudbina da budu ponovno zarobljeni u tvorevinama nove Zemlje.

Ali, nekolicini onih koji će u nadolazećoj katastrofi (radi se o najavljenom udarcu nebeskog tijela u Zemlju) prepoznati Mene Samoga i Moj glas, njima ću ja pomagati u svim zemaljskim nevoljama i njihovu vjeru nastojati osnažiti, tako da oni ne zalutaju na Kraju, ili ću ih opozvati još prije u onostrano kraljevstvo. Jer Moja Ljubav slijedi svaku dušu da je ponovno pridobije, da je poštedi ponovljenog puta kroz stvaranje Zemlje. A sjećam se da se vi još nalazite pod zakonom vremena i prostora, da to za vas znači nezamislivo dugo vremena, u kojem ćete opet ostati jadni, sve dok ponovno ne dosegnete fazu čovjeka, kada ćete u stanju samospoznaje onda opet doista imati osjećaj za vrijeme i prostor, ali ipak prethodno morate neopisivo patiti.

Sada, kada čovječanstvo bude pometeno ovom prirodnom katastrofom, ukočit će se od užasa pred veličinom i opsegom događaja, a preostale ljude će spopasti strah da bi se ovaj događaj mogao ponoviti i da nijedna zemlja nije sigurna da li će time biti pogođena. No, ipak će samo malo ljudi u tome htjeti prepoznati Mene Osobno, i promijeniti svoj život… Jer, većina je bez vjere, i u tome vidi tek jedan prirodni fenomen, koji je samo veći od svih prethodnih, koji treba biti prihvaćen, bez obzira da li je zahtijevao mnoge žrtve… A oni također neće uspjeti povjerovati u Kraj, što će za njih biti iznimno značajno i imat će ozbiljne posljedice. Jer, oni su više skloni prirodni događaj smatrati povezanim sa ljudskim pokušajima da prodru, pogledaju, u Svemir, ali u njemu ne prepoznaju nikakvu Božansku Silu ili Snagu, koju oni negiraju, jer su već toliko zapleteni u duhovnu tamu da je za njih nemoguće ponovno preispitivanje. Pa ipak, ovaj prirodni događaj je posljednji znak prije Kraja, koji bi trebao svih zamisliti…

A Ja Svojom Ljubavlju slijedim sva Moja stvorenja, koja nisu u potpunom otporu i koja također promišljaju o tome što Ja želim postići time, i gledaju na sve kao na govor onima koji nisu prepoznali Moj tihi glas i stoga moraju biti oslovljeni glasnije… Jer do samoga Kraja, Ja dozivam svaku dušu, tako da pronađe put do Mene i preda Mi se, i uistinu, Moja Ljubav će je dohvatiti i bit će spašena za vrijeme i za vječnost.

AMEN

Spread the Truth