Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8983 (Stazom pod Križ se moraju zaputiti svi ljudi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8983, 26 Svibanj 1965

STAZOM POD KRIŽ SE MORAJU ZAPUTITI SVI LJUDI…

Vama ne može biti dovoljno često rečeno da se svi morate zaputiti stazom do Križa, i niti vas Ja mogu osloboditi od ove staze do Križa budući ste svi vi opterećeni od strane krivnje grijeha za koju je Isus, ljudsko biće, dao odštete, i jer, dok to ne napravite, ne možete ući u kraljevstvo svjetla koje jedino On može otvoriti za vas. Posljedično tome, znanje o razlozima i značenju Čina Spasenja mora opet i iznova biti dostavljeno i objašnjeno vama ljudima, jer vaša vjera u njega je sada jedino vrlo slaba, opet i iznova će ga ljudi smatrati mitom u kojeg bi trebali vjerovati ali koji ne može biti povijesno dokazan. Ali Isus je došao u svijet poradi jedne važne misije, i On je doista ostvario ovu misiju tako što je hodao najnapornijom stazom do Križa, tako što je postavio cjelokupne grijehe čovječanstva na Svoja ramena i otrpio najgorču patnju i bol smrti na Križu, što je otvorilo vrata do kraljevstva svjetla za sve duše koje sebe postave pod Križ, koje žele pripadati onima koji su iskupljeni, koje priznaju njihove grijehe Njemu i apeliraju Mu za oproštenje. Jer jedino slobodna volja da prihvate čin Spasenja i njegove blagoslove će olabaviti okove koji vas drže okovanima za onoga kojeg ste jednom slijedili dobrovoljno i na taj način sagrješili protiv Mene… Dokaz za ovo se više ne može dati vama ljudima, vi morate vjerovati da je čovjek Isus umro najmučnijom smrću namjesto vas kako bi Meni dao pokoru. Međutim, vi ćete biti sposobni prikupiti ovo vjerovanje i opet i iznova otkriti ga kroz Moj Duh, tako da vi možete također zastupati ovo vjerovanje sa uvjerenjem, jer baš ovo djelovanje duha u osobi je jedino postalo moguće kroz Isusovu smrt na Križu… kroz čin Spasenja, tako da se čovjekove sposobnosti, koje su ležale uspavane u njemu dok je on još bio opterećen njegovim izvornim grijehom, mogu iznova probiti. Ovo djelovanje Duha će se odvijati neprestano… Ljudi će uvijek biti sposobni primiti informaciju u svezi velikod djela milosrđa koje je bilo ostvareno od strane čovjeka Isusa poradi izvornog grijeha…

To nije bio samo čin ljudskog bića, pošto Sam se Ja Osobno udomio u čovjeku Isusu i time iskupio vašu krivnju… Ljubav Ga je nagnala da uzme na Sebe golemu patnju… Ja Osobno Sam bio ova Ljubav i Ja Sam bio sposoban tako kompletno prožeti Isusa, čovjeka, da je prema tome Sama Ljubav ostvarila čin Spasenja… da je ljudsko biće Isus bio jedino čahura za Mene kako bi vidljivo patio i umro za ljude, budući Sam Ja, kao Bog, bio nesposoban patiti. Unatoč tome, On je zadržao Svoje tijelo tako da bi, u sjedinjenju sa Mnom, bio i ostao vidljivi Bog za sve Moje žive tvorevine. I time ćete vi sada shvatiti da nitko ne može izbjeći Križ ako se ikada želi vratiti u kraljevstvo blaženih duhova. Vi ćete shvatiti zašto će vas izvorni grijeh zauvijek razdvajati od Mene, i da ga, poradi Moje pravde, Ja ne mogu iskupiti na nijedan način nego kroz priznavanje najveće žrtve Ljubavi i jedne zamolbe za oproštenjem… Jedino onda ćete vi biti sposobni vratiti se u kuću vašega Oca, koju ste vi jednom napustili vašom vlastitom slobodnom voljom tako što ste sljedili jednog (Lucifera) u bezdan koji je neprijatelj sveg života i koji vas želi držati u stanju smrti…. Međutim, vi imate slobodnu volju i možete se isto tako lako zaputiti stazom do Mene, do Isusa Krista, kako bi bili i ostali vječno sretni. Ja vas ne mogu lišiti vaše slobode volje, ali niti vas Moj protivnik može prisiliti da mu se podredite, vi morate donijeti vašu vlastitu odluku; posljedično tome, Isus Krist i Njegov čin Spasenja će vam biti ukazan opet i iznova, vi ćete biti obaviješteni o Njegovoj stazi patnje, Njegovoj gorkoj i bolnoj smrti na Križu, da bi vas osvjestio za činjenicu da ste vi sami prouzročili ovoj čin okajanja i naknadno se zaputili stazom pod Njegov Križ, dobrovoljno Mu priznali vašu krivnju i apelirali Mu za oproštenje. I Moja beskrajna Ljubav će vas osloboditi vaše krivnje, Moja beskrajna Ljubav, koja se udomila u čovjeku Isusu, će odvezati vaše okove i otvoriti kapiju kroz koju možete ući u Moje kraljevstvo svjetla i blaženstva, gdje možete iznova biti prožeti od strane svjetla Moje Ljubavi, kao što je to bilo na početku.

AMEN

Spread the Truth