Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8970 (Može li dijeteštvo biti ostvareno od svjetlosnih bića?!…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8970, 28 Travanj 1965

MOŽE LI DIJETEŠTVO BOŽJE BITI OSTVARENO OD SVJETLOSNIH BIĆA?

Kada vas pokreću pitanja koja vam dodijavaju, onda dođite k Meni, a Ja vam ih želim odgovoriti. Jer, vi kao nositelji svjetla trebate biti obaviješteni o tome kakva bića se mogu vratiti na Zemlju u svrhu poduzimanja misije. To su uvijek svjetlosna bića, odnosno takva koja su prošla put Zemljom, ali koja nisu postigla dijeteštvo Božje, koja su međutim uvijek više povećala mjeru svjetla, i koja, u svrhu postizanja dijeteštva Božjeg, nude sebe za misiju… i ne-pali prvobitni duhovi, koji također streme dijeteštvu Božjem kao konačnom cilju, i stoga poduzimaju hod Zemljom. Potonji sa sigurnošću postižu svoj cilj, budući je Ljubav u njima toliko snažna, pa će oni također biti zaštićeni od otpadanja, iako će protivnik nastojati sve kako bi i one koji ga jednom nisu slijedili, doveo do otpadništva od Mene. Ipak, njihov otpor je prevelik, a povezanost sa Mnom drži svakog ovog prvobitnog duha uspravno… Ipak, oni ne postižu uvijek svoj cilj… dijeteštvo Božje… koji dakle, već jednom zemaljski život imaju iza sebe… No, samo je malo onih koji ne ispunjavaju njihovu misiju, budući su oni također iznova u posjedu slobodne volje, koja također dopušta i nazadovanje… Tada je dakle moguće, da je jedno takvo biće privremeno zbrkano u razmišljanju, i da ono sada u ovom stanju opet napusti Zemlju, i da svoje zbrkane misli onda i iz onostranog dostavlja onima, od kojih računa na razumijevanje. Ali, ovo stanje ne traje dugo, prije nego on može iznova biti prosvijetljen od svjetla, i sada također prepoznaje da je podbacio, i opet iznova traži spustiti se na Zemlju. Biće više ne može pasti nazad u bezdan, može jedino na pogrešan način koristiti svoju slobodnu volju, što će dakle biti slučaj onda, kada je on, kao pripadnik neke druge religije, ljudima trebao donijeti znanje o Isusu Kristu kao Božanskom Otkupitelju, kada je njemu samome stajala na raspolaganju neuobičajena snaga, i tako kroz puninu ove snage sebi umišlja da je na istoj razini kao Isus Krist, a ovo tako također znači neuspjeh njegove misije. Ipak, njegovo stremljenje prema najvišem savršenstvu će mu biti uračunato, ali podučavanja iz onostranog će sada toliko dugo biti pogrešna i obmanjujuća, sve dok on opet ne dospije do svjetla, koje mu također iznova donosi punu spoznaju… Borba ovih ljudi (bića) da postignu svoje savršenstvo još na Zemlji, može također biti od uspjeha, samo zato jer oni više nisu opterećeni prvobitnim grijehom, i upravo zato će i imati mogućnost predstavljati Božanskog Otkupitelja, i također Ga ljudima druge vjere predočiti kao jedino Spasenje, kako bi onda i svoju misiju u potpunosti ispunili… Ali, upravo zato ću Ja također poslati takve svjetlosne duhove tu na Zemlju, koji kao nepali prvobitni duhovi, unatoč slobodnoj volji, proglašavaju Mene Osobno kao Izbavitelja svijeta, i malobrojni koji prihvate vjeru u to, bit će oslobođeni njihove prvobitne krivnje, pa čak i ako su daleko ispod ovih “mudraca“, koji međutim, unatoč njihovom visokom znanju, i njihovom nastojanju k savršenstvu, jedno ne prepoznaju, da oni ne smiju u Isusu vidjeti jednoga od njih, nego da je On sve u svemu, da je On bio samo čahura (omotač, pokrov) za najuzvišenije Biće, u Kojem je Ovo najuzvišenije Biće željelo biti vama vidljivo, i da svi oni… unatoč vlastitoj mudrosti, ovo ne prepoznaju i stoga također ne istupaju za to. Jedno biće koje kao ne pali duh siđe na Zemlju, zasigurno će i postići dijeteštvo Božje, ali svjetlosno biće koje je već jednom prošlo Zemljom, zaista više ne može pasti, ali ne postiže konačni cilj, ako ne ispuni misiju koja mu je bila povjerena. Ali, upravo ovaj zadatak je težak, donijeti Učenje o Otkupljenju kroz Isusa Krista tamo, gdje su ljudi vezani za jedan vjerski pravac, koji slijedi sasvim različite ciljeve, koji žele sustavno postići savršenstvo, i koji stoga ne traže preduvjet za to u Božanskom Suncu milosti, nego je njihovo nastojanje sebe same dovesti do savršenstva, kroz najekstremnije samo savladavanje i umrtvljivanje, što međutim sasvim jednostavno može biti postignuto kroz iskrenu (duboku, prisnu) vezu s Bogom i prepoznavanje Isusa Krista kao Otkupitelja svijeta… Jer, onda je on slobodan od svoje prvobitne krivnje, i on više ne može propasti u bezdan. Ova svjetlosna bića međutim postavljaju vlastito stečeno znanje ispred „djelovanja Duha“, i samo tako se može objasniti, da oni stoga podbacuju i ne mogu stajati u punoj Istini, sve dok se ne dopuste podučiti od njihovog Duha, što je uvijek posljedica iskrene veze sa Mnom… što međutim ovi „majstori“ vjeruju da mogu nadomjestiti vlastitim nastojanjem.

AMEN

Spread the Truth