Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8964 (Veliki petak…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8964, 16 Travanj 1965

VELIKI PETAK…

Grijeh kojeg Sam uzeo na Moja ramena je bio nezamislivo težak teret i mogao je biti iskupljen jedino kroz jednako golemu žrtvu okajanja, kakvi su put do križa te izuzetno bolna patnja i umiranje na križu bili za Mene. Jer to je bilo bolno mučenje… Vi ljudi niste sposobni čak ni blizu zamisliti tu količinu patnje, jer Ja Sam se osjećao odbačenim od strane Božje snage, Ja… Koji Sam uvijek bio ujedinjen sa Ocem… Sam sam morao hodati stazom koja se činila bez kraja ali kojom Sam se unatoč tome zaputio (u smislu: uzeo je sve to na Sebe’) u beskonačnoj ljubavi budući Sam sažaljevao ljudsku rasu i znao Sam da je jedino ova Moja žrtva mogla donijeti spasenje čovječanstvu… Opet i iznova Sam morao doživjeti brutalnosti krvničkih slugu, i cijeli je pakleni svijet u tome sudjelovao.

Pa ipak nije Mi bilo dozvoljeno braniti se time što ću koristiti Božanstvenu snagu koja je boravila u Meni, jer ovaj čin Spasenja je morao biti čin slobodne volje, naračun kojeg Sam prošao ovom stazom patnji kao ‘ne više doli ljudsko biće’, uvijek moleći za to da budem sposoban kompletirati ju, da ne podbacim prije kraja, da Mi je također bilo dozvoljeno izdržati smrt na križu, što je na prvom mjestu zaključilo (ili ‘kojom je na prvom mjestu bio zaključen’) čin Spasenja. Vi ćete jedino biti sposobni odmjeriti/procjeniti cijelu veličinu/količinu mučenja i poniženja koje Sam morao pretrpjeti kada uđete u kraljevstvo onostranog, gdje ćeti biti sposobni motriti Moje raspeće. Ipak tijekom vašeg zemaljskog postojanja vama nedostaje cijeli koncept Mojih mučenja, pošto bi vas manja mjera već koštala života, međutim, Moja volja da vas iskupim je bila toliko snažna da Mi je dala snagu kušati svu patnju do krajnjih granica… da Sam također svjesno izdržao smrt na križu i još Sam bio sposoban moliti za Moje mučitelje ‘Oče, oprosti im; jer ne znaju što čine’ (Luka 23:34)

Oni nisu znali kako su zakucavajući Mene na križ oni na križ zakucali Oca Osobno, Koji je želio iskupiti sve ljude od svakog grijeha… Znao Sam da je On Sebe samo udaljio od Mene tako da ne izvrši prisilu na Mene kao ljudsko biće, jer jedino je ljudsko biće Isus bilo sposobno patiti i ova patnja donijela izmirenje sa Ocem (2 Korinćanima 5:18, 19). Iz ovog Sam razloga Ja izgovorio Riječ ‘Dovršeno je…’ (Ivan 19:30) kako bi proglasio da je vječno predodređeni čin bio ostvaren.

Međutim, njegovi rezultati su obuhvatili prošlost, sadašnjost i budućnost… I tako su sva bića koja su jednom otpala od Boga iskupljena… Jednog dana u onostranom ćete vi uvijek biti u stanju svjedočiti raspeću Isusa, ljudskog bića, ali ni jedna osoba nikad neće biti sposobna odmjeriti/procjeniti užasne muke sve dok i dalje živi na Zemlji… jer njoj će nedostajati razumijevanja, Njegova ogromna patnja, ogromna patnja čovjeka Isusa, nije jedino uključivala fizičku bol koja Mu je bila nanešena, namjesto toga, patnja Njegove čiste duše, koja je sišla na Zemlju iz kraljevstva svjetla poradi ovog čina Spasenja, je bila daleko veća… Jedino duša koja već boravi u kraljevstvu svjetla je u stanju shvatiti što znači za čistu dušu biti u bari grijeha… što za savršenu dušu znači boraviti sred nesavršenih stvorenja.. ali onda je ona također u stanju razumjeti dubinu ljubavi koja je motivirala Isusa da osigura pomoć za Njegovu grešnu braću, i onda će oni drhtati od poštovanja te zahvaljivati i pjevati njihove zahvalnice Onome Koji je cijeli svijet iskupio od grijeha…

AMEN

Spread the Truth