Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8959 (Oštroumnost je prepreka za ispravno shvaćanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8959, 4 Travanj 1965

OŠTROUMNOST JE PREPREKA ZA ISPRAVNO SHVAĆANJE…

Nije dobar znak ako ljudi sebe pogube u nevjerovanju, jer onda će oni biti izvan svakog kontakta sa njihovim Bogom i Stvoriteljem, oni će biti čisto zemaljski-usmjerena uma i sve što poduzmu će jedino služiti očuvanju tijela i lagodnosti što će, međutim, prestati postojati kada je toj osobi došao posljednji čas. A gdje je jedina svrha u životu zemaljski svijet, život na Zemlji je gubitak vremena, ljudska duša napušta njezino tijelo u istom stanju kakvo je bilo na početku njezina utjelovljenja i nije napravila ni jedan korak naprijed, ljudi su promašili njihovu svrhu u životu bez obzira na njihov visoko razvijeni razum… I to je baš njihova oštroumnost koja ih spriječava od toga da prihvate i priznaju duhovni svijet ako su oni u cjelosti bez Ljubavi, onda će oni odrješito nijekati Boga i Stvoritelja i gledati na sve tvorevine kao ništa drugo nego stvar prirodnog zakona bez da provedu imalo vremena razmišljajući o činjenici da mora postojati Zakonodavac Čija volja kontrolira sve… U tom slučaju, ‘viši stadij razvoja’ ljudskog bića je već bio dosegnut gledano čisto u ljudskom smislu… Kroz njegov razum ljudsko biće vjeruje za sebe kako je daleko uznapredovao i skoro da više ne može biti nadmašen, ali u njegovom psihološkom razvoju on nije napravio ni najmanji napredak i ipak može biti inferioran nekome daleko ispod njegove razine (inteligencije), budući će potonji biti suđen od strane Boga sukladno njegovoj Ljubavi, koja također uzrokuje da on vjeruje u Božanstvo… bez obzira kako on To naziva… I ako ova osoba, naračun njegove Ljubavi, također dozvoli djelovanje duha u njemu, ona će doći blizu ispravnog načina razmišjanja, I onda će biti spašen za vrijeme i vječnost. I tako postoji opasnost da će se čak ljudi kojima se izvjesno vjerovanje u Boga ne može zanijekati pridružiti obmanjujućim duhovnim pokretima, čije su pristalice sa velikom žilavošću, koji ne žele prihvatiti Isusa Krista kao Iskupitelja svijeta i koji će prema tome… ako ne prime ispravno objašnjenje prije… ući kada umru u onostrano područje bez Njega … i čak tamo preko neće prihvatiti ništa kako bi Ga još pronašli. A ovakvih je veliki broj… Iz ovog razloga, svjetlo Istine će zasjati opet i iznova, jer Istina jedina je oslobađajuća (Ivan 8:31, 32). Ali Istina, konkretno, nije prihvaćena od strane ljudi koji su neobično oštroumni osim nekolicine, koji će onda razmišljati ispravno i osjećati se zavisni o Sili koja sve kontrolira… Ovih nekolicina će također ponijeti njihovo svjetovno znanje sa njima preko i od tamo će također biti sposobni prosvijetliti po pitanju svjetovnih pitanja one ljude koji razmišljaju poput njih, koji prepoznaju i priznaju Boga… ali ovo će samo rijetko biti slučaj.

Drugi će, međutim, ući u kraljevstvo onostranog u potpunosti bez znanja, oni će na kapijama kraljevstva onostranog stajati kompletno prazni i udareni oskudicom, obuhvaćeni sa vrlodubokom tamom koja neće opasti dok oni, sa pomoći svjetlosnih bića, postepeno ne ostvare promjenu razmišljanja. Ali postoji također opasnost da će oni sići čak dublje u tamu i da će se nanovo približavati obnovljenom prognanstvu što, na kraju jednog zemaljskog perioda, može vrlo lako biti slučaj budući oni neće imati puno vremena preostalog za promijeniti njihov um. Otud njima njihov ‘progresivni razvoj’ neće biti od nikakve koristi, duhovno oni će biti daleko više poput ljudskog bića koje je neuvažavano i nepoštivano radi njegove rase a ipak je sposoban zapaliti Ljubav unutar njegovog srca, koji i dalje vjeruje u Boga, bez obzira kako Ga on zamišlja ali on osjeća i vjeruje kako je potekao iz ove Sile… A kada je osoba poput ove također obaviještena o Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu on će također pripadati iskupljenima, jer posebice ljudi poput takvih to uzimaju daleko više ozbiljno i žive njihov zemaljski život odgovorno… Jer izreka ‘prvi će biti posljednji…’ (Luka 13:30) također važi za ovo. To je zašto veliki blagoslov počiva na aktivnosti glasnika koji se brinu za te ljude donoseći im Riječ Božju, koji ne štede napora i nesebično promiču razdjeljivanje učenja o spasenju kroz Isusa Krista, budući je to najvažnija informacija o kojoj bi ljudi trebali znati. Međutim, svatko tko vjeruje da je život dokončao nakon zemaljske smrti je loše iskoristio njegov oštar razum, jer postoji dovoljno dokaza da ništa ne nestaje nego da se sve samo mijenja, ništa ne prestaje postojati nego sve samo mijenja svoj izvanjski oblik. I stoga je ljudska duša također vječna, ali nakon smrti ona se vraća na stari način koji se podudara sa njezinim zemaljskim životom… Otud, ona se vraća u stanje smrti budući je na Zemlji podbacila dati sebi život… I ovo stanje je iznimno bolno ali uvijek može biti unaprijeđeno uz pomoć svjetlosnih bića, koja neće nikada napustiti nijednu dušu njezinim vlastitim zamislima ako se iznova ne ukruti u njezinoj supstanci i treba se još jednom zaputiti stazom preko Zemlje. Jer Bog je pravedan i zemaljski život je dar milosti koji treba biti iskorišten od strane ljudskog bića, budući je za njega moguće steći život sebe samoga koji će ga učiniti zauvijek blaženo sretnim… Međutim, on ne može primiti sreću protiv njegove volje, jer Bog poštuje slobodnu volju ljudi.

AMEN

Spread the Truth