Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8956 (Poslao sam snažnog svjetlosnog duha na Zemlju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8956, 28 Ožujak 1965

POSLAO SAM SNAŽNOG SVJETLOSNOG DUHA NA ZEMLJU…

Slobodu volje Mojih stvorenja ću uvijek i vječno poštovati, jer slobodna volja je znak Božanstvenosti bića koja nitko neće prisiljavati, niti Ja, niti Moj protivnik. Ali čovjek može u fazi svoga boravka na zemlji tu slobodnu volju podrediti Mojoj (volji), što znači da ga tada Ja mogu usmjeravati i da je tada lišen sve odgovornosti/ukora/tereta/krivice. Ali on će sve dok kao čovjek živi na ovoj zemlji biti izložen pritiscima protivnika koji će uvijek pokušavati utjecati na volju, jer tek u stanju usavršenosti protivnik gubi moć nad čovjekom, pošto tada čovjek biva prožet Mojom ljubavlju koju protivnik izbjegava (= od koje bježi). Ali protivnik može utjecati na čovjeka samo tako što ga obrađuje putem misli, potstičući ga na griješne postupke, na narušavanje zakonskog reda; u svakom slučaju svim Bogu protivnim postupcima, jer svakom postupku prethodi misao, a ova i jeste baš pod direktnim uticajem Sotone.

Doduše isto tako na čovjeka djeluju/utječu i svjetlosna bića, i ta borba oko čovjekove duše se u duhovnom carstvu odvija neprestano, borba koju čovjek sam odlučuje. I kako svaki čovjek još ima slabosti i nedostataka, protivnik tu pronalazi ulaz pri čemu se uvijek radi uglavnom o misaonom zbunjivanju čovjeka, jer u misli je ukorijenjeno i djelo/akcija. I kako je volja čovjeka slobodna, on svoje misli može okretati u svakom pravcu.

Ali pošto Ja moram računati i sa time da se Moj protivnik može uključiti, kad se radi o dostavljanju čiste Istine, jer nikako ne mogu volju čovjeka koji Mi se nudi kao primalac Riječi učiniti ne-slobodnom, razumljivo je da jedino najintimnija unija sa Mnom može isključiti opasnost zabune/pogreške, unija koja mora biti uspostavljena kako bi se osigurali od uplitanja protivnika.

Iako se u svrhu misije na raspolaganje neprestano stavljaju duhovi svjetla, i oni moraju proći kroz dubinu/nizinu, tako da ni oni ne bivaju pošteđeni ljudskih slabosti i grešaka, i njihov život je često veoma težak. Tako da je za razumjeti da oni svoju misiju kvalitetno ispunjavaju i pored čega im njihova slobodna volja ne spriječava/brani prijem krivih/pogrešnih/varavih misli, ako ne prethodi poziv/molitva za zaštitu od zablude/greške, jer Ja čovjeka ne mogu braniti od misaonih varki protivnika, ako sâm čovjek ne žudi za tom zaštitom time Mi se skroz predajući.

Dakle, morate računati s time da se u Božansko otkrovenje potkrala pogrešna, od Mog protivnika unesena misaona svojina, jer je tok misli mogao biti manipuliran baš tamo gdje je određena misao/ideja bila diskutirana bez da sam Ja prije toga bio zamoljen za odgovor. Ali i sada postoji ista opasnost da slobodna volja jednoga čovjeka bude obrađena od strane protivnika, tako da možete biti na oprezu.

Međutim, s obzirom na kraj, gdje se radi o dostavljanju svjetla u mračnu dolinu Zemlje, poslao sam na zemlju snažnog svjetlosnog duha, koji isto kao i svaki drugi čovjek mora raspolagati svojom slobodnom voljom, ali koji je isto tako ozbiljan u nastojanju da Mi služi kao primalac Riječi, kojega ću Ja Osobno štititi od svake zabune/zablude, jer Me ovaj za to moli, jer ovaj nije opterećen predznanjem koje je Moj protivnik uzeo kao povod/prigodu/zgodu za krivo učenje od velike važnosti, od koga se Moj nekadašnji sluga (Jakob Lorber) nije želio osloboditi – ali koje ima izuzetno teške posljedice, koje sam uvijek pokušavao ispraviti. Međutim, baš toga se ljudi uvijek drže, oslanjajući se na vjerodostojnost onoga koji je i sâm mogao griješiti jer je imao slobodnu volju.

Mora vam biti jasno da Ja nikada ne vršim pritisak, pa makar se radilo i o donošenju najdublje Istine vama ljudima, da ste slobodni i da to morate ostati, jer Ja bih inače postupao protiv Svog zakona vječnog reda. Ali ljudi koji su trebali biti upućeni u čistu Istinu, o to su se spotakli i došli bliže Istini. Dakle samo su se slijepi sa time složili i povjerovali učenju, koje Me je suočilo/okrenulo na zlo, učenju za koje je Moj protivnik bio veoma zainteresiran, jer Me je ovo predstavljalo kao nepotpunog/nedostatnog, onakvog kakav Ja ne mogu nikada biti. I sada zemlju očekuje val čišćenja, gdje će ovo pitanje biti raspravljeno kako bi svi koji zaista žude za Istinom, mogli jasno uvidjeti zašto i kako se takva jedna greška mogla potkrasti. Sve objašnjava slobodna volja koja pak ne može biti osporena ni primatelju Riječi, i koju on sâm samo Meni treba podrediti, a što je kod ovog pitanja bilo zanemareno.

AMEN

Spread the Truth