Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8955 (Jedino molitva štiti od djelovanja protivnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 8955, 15 Ožujak 1965

JEDINO MOLITVA ŠTITI OD DJELOVANJA PROTIVNIKA…

Što se kraj više približava to je nasilnija aktivnost Mojeg protivnika, i vi svi ćete to osjetiti, jer neće proći niti jedan dan a da vam ne prouzrokuje nemir ili da kušate njegovu izdaju na neke druge načine. I ništa drugo vam ne pomaže osim molitve… vaša povezanost sa Onim Koji je također i njegov Gospodar, Koji ga je pobijedio kroz Svoju smrt na križu. Molitva iz dubine srca (= iskrena molitva) će ponovno uspostaviti unutrašnji mir kojeg vam on želi oduzeti. Jer njegova će moć biti poražena kada se okrenete k Meni, ma koliko vas on težio uznemiriti. Bitke protiv njega postaju sve okrutnije jer on neće popustiti da vas nagurava i opet i iznova vam moram reći da vas jedino molitva može zaštititi od njegovog djelovanja. Jer onda/time demonstrirate da tražite Mene i da želite biti oslobođeni od njega, i (tek) onda Ja mogu koristiti Moju moć protiv njega, Ja ga mogu spriječiti da vas i dalje napastvuje pošto Mi onda vaša volja daje za pravo da se s njime borim/obračunam.

Ali u posljednjim danima njegov bijes postaje još/sve jači, a ipak on neće uspjeti sa Mojima, sa onima koji žude za Mnom cijelim svojim srcem i zazivaju Me da ih zaštitim. I koga drugog bi radije štitio osim Moje vlastite, koji uvijek žele biti sa Mnom u kontaktu i koji su Mi ponudili svoje usluge?

Trebate samo vjerovati da Ja također imam moći nad njime i da niste kao nezaštićeni ostavljeni njegovoj milosti i da ćete imati snage oduprijeti se njegovim nametanjima (ili ‘odbiti svaki njegov nasrtaj’). Tu snagu trebate izvlačiti iz Moje Riječi, vi se uvijek trebate zaokupiti tom Riječju i onda ćete biti okruženi svjetlom koje on međutim izbjegava te ćete tako biti oslobođeni od njega.

I nemojte sebi dozvoliti da vas svijet drži zarobljene, jer on onda može (po)skrivečki ući i primamiti vas svojim dobrima… Onda će on također imati i određenu količinu moći nad vama koju vi nećete moći prepoznati jer vas je on sposoban zavarati. Međutim u ovom slučaju vam Ja ne mogu pomoći jer se vi predajete njemu i zaboravljate na Mene, i onda ćete se morati boriti za vašu unutarnju vezu sa Mnom, tek onda ćete shvatiti što znači biti odvojen od Mene, jer kada on nešto ima on to ne pušta. Ali Ja neću nikome dozvoliti da padne koji ozbiljno žudi za Mnom, on će se samo morati znatno jače boriti da se vrati na isti nivo na kojem je ranije bio…

Pobrinite se dobro da protivnik (= Sotona) ne dobije moć nad vama i zazivajte Me u vašem iskušenju, jer Ja sam vam uvijek voljan pomoći ako vaš poziv dolazi iz vašeg srca. Ne dajte da vas svijet zaokupi i prevlada (gets better on you) jer onda ćete služiti onoga tko je vladar ovog svijeta, a Ja onda jedino mogu čekati dok vi ne nađete svoj put nazad k Meni.

AMEN

Spread the Truth