Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8949 (Potvrđenje proročanstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8949, 6 Ožujak 1965

POTVRĐENJE PROROČANSTAVA…

Ne dopustite sebi biti zavedenima, čak ako postoji sumnja u Istinu Mojih poruka od gore… Neće proći dugo prije nego primite potvrdu onog što vam Ja neprestano nagovještavam. Ipak teško je uvjeriti ljude koji su i dalje previše priljubljeni uz svijet i njegova dobra da ih prihvate, ali onda će ih događaji afektirati čak još više, jer oni će se morati odreći svega i biti zahvalni da im je i dalje bilo dozvoljeno zadržati njihov život. Biti će to doista vrijeme teških iskušavanja za sve ljude koji će biti afektirani prirodnom katastrofom, ipak svatko tko se okrene ka Meni sa potpunom vjerom će vidljivo primiti Moju pomoć. To je zašto vi ne bi trebali propustiti ni jednu priliku da skrenete pažnju vaših bližnjih ljudskih bića na Moju intervenciju, koja će, međutim, također zaustaviti užasan zemaljski događaj, i koja će jasno ukazati da vam ova nedaća nije nanešena od strane ljudi nego da Ja Osobno odlučujem nepriliku koju će svaki pojedinac morati podnijeti, i koja zasigurno neće biti ništa manje neugodna no ipak će morati biti smatrana za akciju više Sile sa kojom se ni jedno ljudsko biće ne može boriti sa svojom vlastitom snagom. I onda ćete vi ljudi morati odlučiti po pitanju toga da li želite priznati takvu Silu ili da li ju vi i dalje niječete čak i tada… i ovo jedino će odlučiti vašu buduću sudbinu. Jer onda ćete biti pomognuti od strane sile koja će vas totalno porobiti… Vi ćete tretirati vaša bližnja ljudska bića na nemilosrdan način i dokopati se svega što vam je potrebno na njihovu štetu kako bi nastavili živjeti vaš stari način života… A ipak on (Sotona) vas od njegove kontrole neće više osloboditi…

Međutim, svatko tko je vrloduboko vjeran neće biti odbačen, Ja Osobno ću mu dati nužnu snagu da ustraje, budući je njegova ljubav spram njegovih bližnjih ljudskih bića očigledna i… mjera koju koristi… će također biti mjera koju će primiti, jer Meni ništa nije nemoguće. I oni će čudesno doživjeti Moju pomoć i ponizno prihvatiti njihovu situaciju. I činjenica da će se to dogoditi je već specificirana u Pismima i bila je proglašavana od strane vidjeoca i proroka opet i iznova. Ali više nije nitko preostao tko u ovo tako čvrsto vjeruje da će sebe bezrezervno tome posvetiti, i čak primatelji Moje Riječi doživljavaju trenutke kada osijećaju kako im ugmizavaju lagane sumnje. Ipak oni će biti opetovano podučeni od strane Mene da sebe otkriju njihovim bližnjim ljudskim bićima, i oni zasigurno vjerno ostvaruju njihov rad u Mojem vinogradu. Jer jedna stvar u koju su uvjereni je da je vrijeme Kraja pristiglo, i prema tome oni također smatraju da će Moja intervencija biti moguća… posebice jer je također potvrđeno u Pismima da će ‘nastati jedan zemljotres tako silan, kakvog nije bilo od kako je ljudi na Zemlji.’ (Otkrovenje 16:18) I stoga će se sva proročanstva obistiniti budući je Moja Riječ Istina i mora sebe ispuniti, jedino dan i čas nije bio obznanjen vama ljudima. I to je zašto vi uvijek odgađate događaj u daleku budućnost bez da uzimate u obzir da će jedan dan budućnost biti sadašnjost i, time, jednog će dana ljudi koji će živjeti u to vrijeme biti afektirani… Neka bude svima vama znano da je vrijeme podareno vam na Zemlji jedino kratko, i prema tome ne dvojbite Moju Riječ koju Ja transmitiram na Zemlju budući ne želim da ostanete neupućeni o događajima koji su pred vama, budući vi i dalje imate vremena promijeniti se ako to iskreno želite… ali da vi možete također neopozivo iznova pasti u suparnikove ruke i biti zavezani sa njime tako da ćete morati prijeći proces kroz stvaranje još jednom… Vi ne možete biti na ovo upozoreni dovoljno često budući je to gorka sudbina koju ćete iznova morati podnijeti. Unatoč tome, to ne može biti izbjegnuto, jer sve mora biti opet suđeno i zakonski red biti ponovno uspostavljen, tako da duhovne supstance koje su i dalje zavezane u formi mogu biti također pomognute jednog dana putovati stazom povratka k Meni u stanju samo-svjesnosti… što prema tome zahtjeva potpunu transformaciju zemljine površine.

AMEN

Spread the Truth