Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8944 (Nakon čitanja knjige o indijskim religijama…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8944, 26 Veljače 1965

NAKON ČITANJA KNJIGE O INDIJSKIM RELIGIJAMA…

Vi ste poduzeli značajan zadatak širenja Čiste Istine dostavljene vam odgore, koja je posebice važna budući joj se Moj protivnik svugdje suprotstavlja. I vi ćete shvatiti da je on nadmoćan budući je ljudska priroda njih okrenula u robove, pošto oni prihvaćaju sve što im je ponuđeno ali su nesposobni razlikovati odakle to dolazi… A ipak to bi moglo biti ustvrđeno sa lakoćom, jer ako je to Istina, čin Spasenja Isusa Krista bi trebao biti spomenut bez omaške. Ovaj čin milosrđa treba biti naglašen kao sama suština Čiste Istine. I onda ćete vi biti sposobni sa lakoćom vidjeti što korespondira sa Istinom… Jer Ja Sam izričito ukazao kako vas svaki duh koji propovijeda da je Isus Krist postao tijelom kako bi iskupio svijet isto tako neće podučiti neispravno (1 Ivanova 4:1, 2). Naposlijetku, to se tiče činjenice da Isus Krist jest Iskupitelj od grijeha i smrti…

Vi ste ljudi opterećeni prijestupom izvornog grijeha, i vi od njega možete biti oslobođeni jedino noseći ga do Križa… I vi ovo trebate vjerovati… Apsolutni dokaz vam ne može biti dan budući se trebate zaputiti stazom do Križa dobrovoljno. Jedino ovo će rezultirati u životu blaženstva kada trebate napustiti vaše zemaljsko tijelo i ući u kraljevstvo onostranog… vaš istinski dom, što će vam onda također pružiti sudbinu kojom ste čeznuli na Zemlji. Vi ljudi trebate vjerovati da ste pali prvobitni duhovi, da je staza preko Zemlje kratkovremena (prolazna) i jedino je potrebna proba volje kako bi povratili vašu istinsku prirodu, kako bi još jednom stvarali i radili u Mojem kraljevstvu kao blaženi duhovi, pod uvjetom da ne podbacite i onda trebate ponoviti razvoj kroz sva djela stvaranja…

I ovo je Čista Istina koju trebate poduprijeti budući se opseg pogreške (zablude) povećava, budući ljudi doživljavaju posljednje dane i Moj protivnik uspijeva obmanuti ih. On je tako prefrigan da je pronašao mnoge lakovjerne sljedbenike koji su, međutim, pali žrtve medijima*, hipnozi, samo-obmani kroz sugestiju, što sve opet služi istoj svrsi: odbaciti Božanskog ‘Spasitelja’ ili Ga prikazati kao ‘ništa doli ljudsko biće’, Koji je zasigurno težio najvišim ciljevima ali nije bio ‘utjelovljeno Božanstvo Osobno’. Međutim, svakome sa iskrenom žudnjom da upozna Istinu i koji, kroz život Ljubavi, oblikuje sebe tako da Moj Duh može teći u njega, će također biti dano znanje o Isusu Kristu i Njegovu činu Spasenja… Ako on njega ne primi tijekom njegova zemaljskog života, onda je njegov stupanj Ljubavi odlučujući kako bi mu prenio ovo znanje u bljesku kada uđe u kraljevstvo onostranog. Onda će on, također, iskoristiti blagoslove čina Spasenja, on će požuriti u naručje Iskupitelja i također pronaći iskupljenje od sve krivnje.  Otud, jedino je život Ljubavi nužan da bi primili ovo znanje koje će, međutim, uvijek biti isto, budući Istina može jedino biti što Ja Osobno dajem ljudima koji pripreme sebe kao posudu za Duh.

Činjenica, da su svjetlosna bića opet i iznova voljna doći na Zemlju kako bi prenijeli ispravno znanje ljudima ne može biti zanijekana, ipak oni su suočeni sa teškim uvjetima u odnosu na unaprijed stvorena mišljenja… kako pripadaju drugačijim školama religije… Bez obzira koliko puno ljudi pokušali usavršiti sebe same… oni ovo mogu postići jedino živeći život Ljubavi. Ali onda su oni također otvorenog uma za ispravne poduke u svezi Božanskog Iskupitelja.

Ali gdje su cijeli narodi nepristupačni za Istinu, gdje su je jedino pojedinačni ljudi voljni prihvatiti, Moja Ljubav ne može sprovoditi silu, i Ja ću biti zadovoljan sa časnim načinom života koji će također donijeti ploda. Ali Ja neću skrenuti od Istine utoliko da bi primjenio drugačije zakone na druge ljude, čak ako priznajem da su ljudi sa visokim stupnjem zrelosti sposobni poduzeti akcije iznad i preko njihovih ljudskih sposobnosti… Ali onda oni također imaju unutarnju svjesnost o Isusu Kristu kao ‘Božanskom Iskupitelju’, Kojem svatko treba pristupiti kako bi bio slobodan od izvornog grijeha. Jer jedino ovo znanje će rezultirati u vašem blaženom životu u duhovnom kraljevstvu, kojeg vi možete očekivati nakon smrti vašeg tijela. Budući je vaše postojanje na Zemlji prolazno, duhovno kraljevstvo je vaš istinski dom gdje ćete vi opet živjeti… kada ste pronašli spasenje kroz Isusa Krista… u vašem istinskom stanju, kao što je to bilo na početku.

AMEN

Spread the Truth