Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8943 (Ljudsko biće nije proizvod slučajnosti od strane stvaralačke sile…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8943, 25 Veljače 1965

LJUDSKO BIĆE NIJE PROIZVOD SLUČAJNOSTI OD STRANE STVARALAČKE SILE…

Ljudsko je biće sa svim njegovim porocima, nedostacima i mučenjima sa lakoćom naklonjen vjerovati da je on bio stvoren takav od strane Boga, ako uopće vjeruje da vodi porijeklo od Njega. Ipak ovom Stvoritelju bi trebala biti zanijekana sva Ljubav i mudrost koja Ga je motivirala stvoriti ljude (bića); jer u tom slučaju osoba bi bila ništa doli proizvod Bića koje je i samo nesavršeno, koje je stvorilo ljudsko biće u inat (ili ‘kao hir’) ali kojem se ne može pripisati najviše savršenstvo. Netko tko je u bilo kojem trenutku sposoban baviti se takvim mislima je potpuno neprosvjetljen; on je formirao kompletno pogrešnu ideju o njegovom Stvoritelju, jer postojanje kao ‘ljudsko biće’ je jedino stadij (faza) jednog beskonačno dugog procesa razvoja ali, u isto vrijeme, to je najvažniji stadij, jer tijekom ovog vremena biće mora donijeti njegovu konačnu odluku volje kako bi iznova postigao njegovo izvorno stanje u kojem je jednom bio stvoren… Svi vi trebate znati kako je vaše porijeklo iz najviše savršenog Bića moralo isto tako biti stanje najvišeg savršenstva… i da je stanje u kojem se sada nalazite bilo stvoreno od strane vas samih, koje prema tome nije bilo djelo vašeg Stvoritelja od vječnosti… Vi svi trebate znati da je to jedino jedno posredno stanje koje ste sami prouzročili kao rezultat okretanja vaše volje ali koje možete iznova promijeniti u vaše izvorno stanje ako se vaša volja isto tako pripremljena promijeniti. I prema tome se vi trebate boriti protiv svih vaših poroka i nedostataka, vi morate pokušati promijeniti sebe same i stvoriti stanje u kojem pretvarate sve vaše pogreške u vrline, u kojem vaš Bogu-protivan odnos doživljava promjenu koja će vas približiti Njemu i vi se približavate još jednom vašem izvornom stanju u kojem ste jednom potekli iz Njega. Vi ne možete gledati na vaše ljudsko postojanje kao zaključen život, vi uvijek morate znati kako je postojalo ‘prije’ i da će također biti ‘nakon’ ali da vi, tijekom vašeg života kao ljudsko biće, morate donijeti odluku s obzirom na to da li želite biti slobodni od svake forme ili želite iznova propasti u stadij kojeg ste već bili prevazišli davno prije.

Ali ne vjerujte kako ste vi proizvod slučajnosti od strane Stvaralačke Sile Koja je despotski prikazala u vanjskom obliku bića iz unutar Sebe koja su više ili manje uprljana od strane različitih nedostataka i poroka… vjerujte da se ovoj Stvaralačkoj Sili treba pripisati Ljubav i mudrost u najvišem savršenstvu i da vas je Ona stvorila za svrhu… da zrači Sebe, to jest, Svoju Ljubav, u Njezina stvorena bića što je, međutim, bilo spriječeno od strane samih tih bića… time, oni su odbacili ovu Ljubav i pri tom se promijenili u nasuprotno… u bića koja ste vi sada kao ljudi… ipak uvijek sa ciljem da postignete iznova vašu prošlu prirodu. I time vi trebate smatrati vaše vrijeme na Zemlji kao tek prolaz, smatrajte ga kao Božanski planiran unaprijed označen povratak u vaše stvarno stanje, pošto ste potekli u najvišem savršenstvu iz Stvaralačke Sile. I vi trebate znati da morate uložiti svaki napor tijekom vašeg zemaljskog života kako bi se borili protiv svih loših navika koje vas spriječavaju da uđete iznova u sjedinjenje sa vašim Stvoriteljem od vječnosti, Koji želi biti vaš Otac, ali da ćete biti beskrajno sretni ako uspijete u mijenjanju, ako dozvolite ovu promjenu u Ljubav i čineći tako možete iznova doći u posjed zrake Ljubavi vašeg Oca, Koji vam podaruje ovo blaženstvo. Jer to je vaš cilj, da još jednom postanete što ste bili u početku… najviše savršena bića, kao što su bili kad su proizašli iz Boga.

AMEN

Spread the Truth