Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8938 (Podređenje volje rezultira ispravnim razmišljanjem…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8938, 19 Veljače 1965

PODREĐENJE VOLJE REZULTIRA ISPRAVNIM RAZMIŠLJANJEM…

Volja da Mi se služi oslobađa vas sve osobne odgovornosti, jer što god tada činite Moja je volja, kad se radi o vinogradskom radu, kad poduzimate nešto što služi širenju Moje Riječi. Na umu uvijek morate imati to da ste si sami postavili taj zadatak, da ste si ga sami učinili životnim zadatkom i da stoga sve vaše korake i misli upravljam Ja, onako kako je ispravno, da se vi dakle ne morate bojati da radite pogrešno, jer sve što činite za Mene i Moje Kraljevstvo na blagoslov je, čak i ako se to vama ponekad čini obrnuto.

Smatrajte se uvijek samo Mojim alatima, koje ću Ja uvijek uposliti tamo gdje su oni korisni, i koji sami od sebe ne čine ništa, nego uvijek izvršavaju samo ono za što ih ruka Gospodara određuje. Jer sve je u Mojoj vlasti i pod Mojom kontrolom, pa i pored toga što posjedujete slobodnu volju, koju Ja neću dirati, no ta slobodna volja (tad) već pripada Meni tako da ju mogu koristiti po Svojoj volji. Nećete nikad moći nego djelovati po Mojoj volji …. Što god poduzeli, vaše misli biti će upravljane od strane Mene, jer vlastito razmišljanje tada se isključuje ako ste se sami predali Meni da vas Ja mogu voditi i upravljati. 

I odgovornost za širenje Istine sve će vam snažnije pristupati …. jer Kraj to zahtijeva i sve će manje biti vremena koje vam je još na raspolaganju. I još moraju biti napravljeni ogromni koraci kako bi se za Istinu otključala ljudska srca …. pred vama se nalazi još mnogo posla, no iza vas uvijek stojim Ja kao Gospodar i dodjeljujem vam posao …. pa čak i ako ponekad izgleda da su staze kojima trebate ići nepristupačne  ….

Ja uvijek nanovo pronalazim povoda za dostaviti Istinu i onima koje tek još želim pridobiti. No vrlo je mali skup onih koje još mogu zadobiti za Sebe, a oni se mogu pronaći u svim slojevima …. svugdje se nalaze pojedinci koje ću Ja ubrajati u Moje maleno stado, koji su Istinom duboko impresionirani i koji žele uteći od zablude. Tako da, uvijek se samo pustite voditi i ne bojte se da bi vodstvo moglo doći od suprotne strane, jer jednom kad Ja već posjedujem vašu volju, Moj protivnik više ne može utjecati na vas …. jer vi sami ste mu oduzeli vlast nad sobom, vi ste se predali Meni, i uistinu ćete djelovati onako kako je Moja volja ….

AMEN

Spread the Truth