Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8934 (Nezaustavljivo primanje Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8934, 14 Veljača 1965

NEZAUSTAVLJIVO PRIMANJE RIJEČI…

Vama ljudima nije moguće iz Moje, vama izgovorene Riječi, razabrati čisto duhovno objašnjenje, jer to sprječava stupanj zrelosti ljudi današnjeg vremena, čak i kada se vi trudite živjeti sasvim u Mojoj volji… No, ono što leži skriveno u dubini Moje Riječi, vi ne možete shvatiti; to vi ne bi ni mogli obući u riječi, čak i ako bi prodrli u najdublje značenje Riječi. Jer za ovo više nijedan čovjek ne bi bio otvorena duha, jer vi stojite neposredno prije Kraja, i duhovno stanje je već teško zamračeno, da čak ni Moji više ne bi mogli probiti tu tamu. Ali sada… upravo zbog očekivanog Kraja… Moje Objave su dane ljudima otvoreno, tako da je pogrešno tumačenje Riječi nemoguće, jer ljudi sada trebaju potpuno jasan opis (prikaz), kako o Mome Biću, tako također i o svim nadolazećim događajima, oni moraju primiti znanje o svim međuodnosima, uzroku i značenju njihovog postojanja i misije Božanskog Otkupitelja, jer oni stoje pred konačnom odlukom, a jedna Objava zaogrnuta velom (zastrta, skrivena, tajanstvena), njima ne bi mogla donijeti nikakav blagoslov… Zato dakle, Objave odozgor mogu i moraju biti uzete doslovno, i već uskoro će se pokazati njihova Istinitost, budući da je Kraj neodgodiv, a ovom Kraju prethode događaji koje sam Ja uvijek i uvijek iznova najavljivao ljudima, i sve do Kraja ću Ja ljude upozoravati i opominjati… Ali, da je Kraj blizu, to vi morate vjerovati, jer vam za to ne može biti dostavljen nikakav dokaz, za vaše dobro. No, upravo zato vam dajem Objavu o prethodećem prirodnom događaju, što vam svima treba pokazati, koji sat je otkucao svjetski sat. A blažen je onaj, kojemu ovaj prirodni događaj da konačni poticaj da se povjeri Meni i Mojoj milosti… jer ovaj će biti spašen za vrijeme i za vječnost.

AMEN

Spread the Truth