Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8928 (Božje milosrdno vođenje radnika u vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8928, 7 Veljače 1965

BOŽJE MILOSRDNO VOĐENJE RADNIKA U VINOGRADU…

Vi trebate obratiti pažnju na Moju volju, koju ću Ja uvijek postaviti u vaše srce kada Mi apelirate za savjet i pomoć. Onda ćete ju vi osjećati kao unutarnji poriv kojemu trebate udovoljiti. Preduvjet je, međutim, da vi najprije uspostavite kontakt sa Mnom u molitvi, da je vaša vlastita volja da primate Moje instrukcije, budući vi ne možete pretpostaviti kako svaka misao potječe od Mene već morate također uzeti u obzir da se Moj neprijatelj(Sotona) miješa u vaše misli ako osjeća da se mlako molite, da ne vaše srce već da jedino vaša usta govore. Prema tome vi trebate neprestano sebe promatrati(1Ivanova 4:1), ali uvijek povjerljivo dođite k Meni sa svakim zahtjevom i apelirajte Mi za podršku. Vi uvijek trebate znati kako ćete od strane Mene biti vođeni čim želite biti aktivni za Mene, jer ova vaša aktivnost je željena s Moje strane i prema tome nikad ne može biti pogrešna ako je vaša ozbiljna volja da Mi na taj način budete u službi. Jer bezbrojna svjetlosna bića vas štite tako što ne daju blizu/tjeraju sve pogrešne misli tako da vi prema tome možete ostvariti vaš duhovni zadatak sa potpunim mirom uma i ne morate se bojati kako vas je iskoristio neprijatelj…

I vi morate biti sigurni u to/ovo, budući trebate istupiti za braniti vaše duhovno znanje i biti ćete jedino u stanju to napraviti ako ste sigurni u Moju zaštitu. Posljedično tome, ne trebate se brinuti kako ćete ikada izgubiti Moju ljubav, jer Ja sam svjestan vaše borbe i znam svaku sumnju koja se javlja u vama, ipak Ja također znam da ćete vi ugušiti te sumnje sami budući ćete za to primiti snagu od Mene. Međutim, vi morate ostati čvrsto povezani sa Mnom tako da ću vas biti u stanju afektirati direktno. Jer neprijatelj će također nastojati prevladati, ali on će biti neuspješan ako vi uvijek žudite za Mnom i Mojim prisustvom, jer on će pobjeći od svjetla i time od Mene Osobno, Koji za vas potpaljujem svjetlo… Opet i iznova ćete primjetiti Moje milosrdno vođenje ako jedino obratite pažnju kako Ja upravljam svime, ako držite vaše oči i uši otvorenima, ako primjetite kako sve sjeda na svoje mjesto i uvijek prikazuje Moju brigu… jer sve dok ste spremni za Mene, Ja Sam također voljan poravnati svaku vašu stazu. Jer sve to je rezultat vaše volje da Mi nesebično služite, što Ja smatram kao dokaz vaše ljubavi za Mene. I prema tome vama je bilo predstavljeno znanje koje uvijek jedino služi da bi vas prosvjetlilo, koje dokazuje Moju ogromnu ljubav za vas i iz čega možete zaključiti da Ja ne želim biti jedino vaš Bog i Stvoritelj već da vi u Meni namjesto toga trebate prepoznati vašeg Oca. To je zašto vam Ja dostavljam informaciju koja vam omogućava izvoditi zaključke o najviše-savršenom Biću Koje se sagiba dolje u Njegovoj beskonačnoj ljubavi da bi vam dozvolio sudjelovati u onome što vam Moja sfera ljubavi ima za ponuditi… Jer sve slave u Mojem kraljevstvu su bile stvorene od strane Oca za Njegovu djecu kako bi ih učinile beskrajno sretnima. Međutim, vi morate znati za to… I to znanje vam mora biti saopćeno od strane onih koje Sam Ja bio u stanju inicirati u Moj plan Stvaranja, koji dobrovoljno sebe otvaraju sa zrake svjetla. I ako vi sada uzmete u obzir kako malo svjetla može sjajiti među ljudskom rasom, onda ćete također razumjeti da ću Ja opetovano uvjeriti/ohrabriti one o kojima se brinem koji žele izvršiti zadatak predstavljanja ovog znanja njihovim bližnjima, jer premda je njihova misija izvanredno blagotvorna, to je također težak zadatak, budući se ne može pronaći mnogo ljudi koji se pitaju o svrsi njihova života na Zemlji i koji su prema tome također voljni prihvatiti instrukcije. Ali Moj blagoslov će zauvijek biti sa onima koji rade za Mene i Moje kraljevstvo, budući je jedina važna stvar da oni prosvijetle njihova bližnja ljudska bića o značenju i svrsi života na Zemlji, o Mojoj volji i da oni također šire znanje o značenju djela Spasenja, jer ova je informacija je od suštinske važnosti ako ljudi žele postati blaženi.

AMEN

Spread the Truth