Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8925 (Sveobuhvatno znanje… Nužnost ponovnog objavljivanja Čiste Istine napomol Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8925, 3 Veljače 1965

SVEOBUHVATNO ZNANJE… NUŽNOST PONOVNOG OBJAVLJIVANJA ČISTE ISTINE NAPOMOL KRAJA… 

Primili ste znanje o razlozima za stvaranje duhovnog svijeta, bili ste podučeni u svezi svih događaja… onoliko koliko ste bili sposobni razumjeti ih… što vam je dalo jasnu ideju o otpadništvu duhova… Objasnio Sam vam Moju i vašu temeljnu prirodu koja je, u sebi, ista… Svo znanje vam je bilo dano tako sveobuhvatno da, sa dobrom voljom, vi uistinu možete prepoznati Moju beskonačnu ljubav. Dao Sam vam blistavo svjetlo tako da sada možete živjeti u njegovu zračenju/sjaju, tako da jasno i čisto prepoznate vaše stvarno postojanje, vaš početak i vaš cilj. Svatko tko prigrli ovo znanje, tko ga prihvati sa voljom koja stremi ka Meni, može također biti siguran kako će ostvariti konačni cilj na Zemlji…. Ja vas želim podučiti u svoj jasnosti, znanje koje je nepoznato milijunima ljudi će vama biti lako shvatljivo, budući oni ne žele znati što je otkriveno vama, koji žudite za istinom. Bio Sam u stanju transmitirati ga na Zemlju tako detaljno budući Sam se okoristio posudom koja nije dozvolila da se njezin intelekt umiješa, koja Mi nije pružala ni najmanji otpor, kojoj sam prema tome bio sposoban dodijeliti/prenijeti istinu na najrazumljiviji način, tako da su od strane Mene svi međuodnosi mogli biti objašnjeni i vaša su najvažnija pitanja bila odgovorena… Ovo je nužno tijekom posljednjih dana prije kraja, budući će ljudi još jednom biti obaviješteni o svim procesima koji se tiču Moje vladavine i aktivnosti u cijelom svemiru… budući oni trebaju formirati ispravan koncept o Mojoj prirodi i također napustiti sve zablude koje su, zbog intelektualne misli, opet i iznova bile također sposobne ugmizati u Moja otkrovenja, ako je pri tom Moj duh bio spriječen djelovati. Međutim, Ja znam kako je zabluda opasna, Ja također znam tko sebe želi osloboditi od nje i prema tome Mu opet dostavljam Moju čistu Riječ i dajem mu u skladu sa njegovom žudnjom. Iz tog razloga Ja ću također poslati znanje o njoj gdjegod je ona voljno i sa zahvalnošću prihvaćena… Ja znam kako spriječiti da duhovno znanje, koje je poteklo iz Mene u svoj čistoći, dođe u pogrešne ruke, jer preostalo je još samo kratko vrijeme do kraja i Ja Osobno odlučujem kojom putanjom se duhovno znanje kreće, i Ja ću također uvijek odabrati prikladne radnike koji će ju ostaviti nepromjenjenu i čije sveto poštovanje njih sprječava izvršiti promjene koje nisu Moja volja. To je zašto je Moja neprestana zaštita osigurana vama, Moje sluge na Zemlji, tako da možete neometani ostvariti vaš zadatak širenja Moje Riječi u svoj čistoći, njezina predavanja dalje onima koji žude za njom… Unatoč tome, vi ju ne trebate distribuirati svojevoljno nego se uvijek pobrinuti da ju oni voljno slušaju ili ju ne odbace kada im je ponudite. Jer svijet nije zainteresiran za čistu istinu, i ponuditi ju svjetovnim ljudima će donijeti malo uspjeha, premda im je vi također trebate spomenuti, ali će odlučnost da ju se odbije uvijek biti snažnija nego odlučnost da ju se primi…

Svaki čovjek mora donijeti svoju vlastitu odluku, ipak posljedice njegova izbora će se značajno razlikovati… on može podariti ljudima veličanstven život u onostranom ali također voditi do obnovljenog prognanstva. Činjenica da Ja opetovano šaljem čistu istinu na Zemlju je čin milosti od ogromnog značenja; to/ona treba biti dokaz Mojeg prisustva za Moje Vlastite, tako da oni neće dvojbiti njezinu istinu nego ju zastupati cijelim srcem/iskreno čak gdje su suočeni sa najgrubim primjedbama… Ja doista znam zašto Sebe moram otkriti još jednom prije kraja, Ja znam da će se utjecaj Mojega neprijatelja nastaviti do kraja i Ja želim od njega zaštititi one ljude koji žele biti Moji Vlastiti… ali to je jedino moguće ako im je potpuna istina dostavljena. Prema tome, ne budite u strahu ako vas ljudi žele pozvati na odgovornost… Što primate odgore se može sa pravom potvrditi od strane vas, jer onda ćete vi uvijek izjaviti što Ja postavim u vaša usta. Ipak čak onda ćete vi i dalje pobijediti, jer ljudi neće znati kako vam odvratiti. Za sada vi i dalje možete predavati dalje duhovno znanje koje posjedujete bez da ste spriječeni to činiti i to vrijeme morate dobro iskoristiti, jer jednog dana ćete se morati pokloniti vlasti i biti ćete nesposobni govoriti javno kada Moj neprijatelj… Antikrist… dođe na vlast i bori se protiv svega što je duhovne prirode… Do tog vremena vi ćete razasuti mnogo sjemenja koje može pustiti korijena u tišini i Ja ću vam doista dati snagu da ustrajete do kraja.

AMEN

Spread the Truth