Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8919 (Što je svijet?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8919, 28 Siječanj 1965

ŠTO JE SVIJET?…

Tako vi možete gledati na svijet sa svim njegovim tvorevinama kao na kraljevstvo koje pripada Mojem protivniku (Ivan 18:36), jer ono udomljuje sve pale duhovne supstance, radi se samo o tome da su mu one oduzete tijekom vremena kada se(be) utjelovljuju u jednu formu za drugom. A ipak svijet je bio stvoren od strane Moje ljubavi, mudrosti i sile i Moj neprijatelj u njemu nema udjela, unatoč činjenici da mu on pripada on nema kontrolu nad ovim svijetom… I on je nastao u svoj njegovoj ljepoti, zakriljujući najčudesnije tvorevine svih vrsta… Moja ljubav, mudrosti i moć mogu biti zamjećeni svugdje… i premda Sam Ja ograničio/zavezao duhovne supstance unutar ovih tvorevina čin stvaranja je za Mene bio sretan koji je omogućio Mojoj jednom isijanoj snazi da ponovno postane aktivna, budući je snaga koju Sam eksternalizirao kao ‘biće’ odbila biti aktivna i odbijajući Moju snagu ljubavi također sebe učinila za to nesposobnom.

I tako Sam Ja ovoj snazi opet dao zadatak… dovodeći svijet u postojanje sa svim njegovim nebrojenim tvorevinama… ali također uz sudjelovanje bića koja su Meni ostala vjerna jer ona su, također, imala moć da stvaraju. Ona su poznavala Moje misli, Moj plan Spasenja i doživljavali njihovo djelovanje sa Mnom kao izvanrednu sreću. Njihova se ljubav ticala njihove pale braće kojima su željeli pomoći uzdignuti se iz bezdana. Činjenica kako je ovaj proces zahtjevao beskrajno dugo vrijeme s ljudske točke gledišta njih nije zabrinjavao, jer oni su bili savršeni i prema tome im je nedostajao svaki koncept vremena… Niti je koncept vremena postojao prije stadija ljudskog bića. On je jedino započeo kada je ljudsko biće ušlo u stvaranje kao samosvjesno biće i ono neće izgubiti ovaj koncept vremena i prostora opet dok ne postane još jednom savršeno… I ovaj koncept vremena se može vidjeti u svim tvorevinama, gdje svaka forma… bila ona u mineralnom, biljnom ili životinjskom svijetu… uvijek ima ograničeno trajanje vremena na raspolaganju i stoga viši razvoj uvijek ovisi o izvjesnim periodima… što stoga također objašnjava stalne promjene koje se mogu neprestano promatrati u prirodi a koje naknadno također odlučuju neprestani povratak godišnjih doba, proljeća, ljeta, jeseni i zime…

Sve se odvilo u nenadmašnoj mudrosti, koja će uvijek biti i ostati nepromijenjena sve dok stvaranje postoji, jer sve prosljeđuje u skladu sa Božanskim zakonom. I raznorazni različiti svjetovi su opet predmetom različitih zakona… Ipak svaki doprinosi spram višeg razvoja, i svaki u obzir uzima već postignuti stupanj zrelosti u obzir. To je zašto Ja gledam na Moje tvorevine sa zadovoljstvom budući ne vidim u njima pale duhove nego jedino sredstva za njihov uspon, i Ja smatram sva sredstva kao izražaj Moje ljubavi i mudrosti koja će jednog dana ostvariti povratak palih duhova k Meni. I vi ljudi možete uživati u Mojem stvaranju, jer ono vam nudi čudesna djela koja ste vi nesposobni stvoriti sami. Vi uvijek jedino možete gledati i diviti se, ali vi nemarno/nepromišljeno ne zamjećujete ono što svjedoči o mudrosti, ljubavi i sili vašeg Stvoritelja. A ipak ovaj cijeli svijet je jedino došao u postojanje poradi vas, i vi ste njegova krunidbena divota/slava, vi ste jednom pali duhovi koji se nalaze na posljednjoj kratkoj stazi povratka… Sve što možete vidjeti oko vas je služilo da bi ostvarilo vaš stupanj zrelosti; samo što ste vi već prevladali sve ove forme.

Ali u posljednjem stadiju kao ljudsko biće Moj neprijatelj ima nad vama ponovno moć koju mu Ja ne mogu zanijekati ali koju mu vi možete oduzati sami time što ćete usmjeriti vašu volju spram Mene… I još jednom sva svjetlosna bića će stajati pored vas kako bi vas poduprla u vašoj bitki protiv njega, jer svi oni žele da se oslobodite od njega… koji jedini je bio uzrokom postanka zemaljskog svijeta budući vas je on bio povukao dolje u bezdan. Vi, međutim, morate odlučiti sami za sebe kojem se gospodaru želite pridružiti, i ova odluka jedina odlučuje vašu sudbinu u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth