Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

41 (Oživljavanje mladića iz Naina)

Print Friendly, PDF & Email

41

Petnaesta nedjelja nakon Trojstva

Oživljavanje mladića iz Naina

Sv. Luka 7: 11-17: ‘Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili Ga Njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada.  Kad je Gospod ugleda, sažali Mu se nad njom i reče joj: “Ne plači!” Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a On reče: “Mladiću, kažem ti, ustani!” I mrtvac se podiže i progovori, a On ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: “Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod Svoj!” I proširi se taj glas o Njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.

(22. travanj 1872.)

1. Ovdje opet imate jedno od onih čudesa koja su trebala osnažiti vjerovanje u ljudima da Ja nisam bio samo jedan običan čovjek, niti samo prorok, nego nešto veće, tako da bi ih učinio sve više voljnima slijediti Moje puteve i te učiniti lakšim njihovo vođenje.

2. Eseni su, također, oživljavali mrtve; ali kako je to bilo učinjeno već Sam vam objasnio u Velikom Ivanovom Evanđelju (J. Lorber). Ako Sam želio izvesti čudo, to je moralo biti učinjeno na drugačiji način. Jedino na ovaj način i sa prinudnim dokazom Sam mogao ispraviti te ljude koji su bili tako tvrdoglavo priljubljeni uz Mojsijevu doktrinu i ceremonije.

3. Oživljavanje iz mrtvih, kao što se odvilo sa mladićem iz Naina, je bilo za njih prilično novo i zato su oni opravdano bili zapanjeni Mojom silom (i vlašću) nad životom i smrti, jer sličnu nisu još vidjeli u ljudskom biću.

4. Time Sam podučio Moje učenike i mnoge druge ljude, uključujući Neznabošce, da budu promicatelji Mojeg učenja vjere i Ljubavi. Da su Moje Riječi bile istinite i Moja misija prijeko potrebna, razlog zašto Sam došao na ovu Zemlju, i cilj i svrha Mojeg života kao čovjeka na Zemlji – sve to Sam im dokazao kroz usporedbe, razgovore i čudesa. Jedino Me je nekolicina razumjelo, ali sjeme je bilo posađeno u srca. Ono je postepeno nicalo i počelo davati ploda, premda je rast bio oskudan. Ja Sam Sebe uvijek prilagodio okolnostima; ili Sam davao moćne govore ili Sam izvađao čudesa, koja su trebala pomoći proglašavanju Sina čovječjeg kao ono što je On doista bio.

5. Čudo oživljavanja mladića iz Naina treba međutim, biti protumačeno u duhovnom smislu ako će ono biti od ikakve koristi kao propovijed. Značenje ovog čina za sva vremena mora biti pronađeno, tako da možete prepoznati kako se u svakoj od Mojih akcija tijekom godina Moje službe krije skriveno značenje koje je važno za sva vremena.

6. Evanđelje opisuje jedan običan sprovod gdje žalobna majka prati lijes njezinog voljenog sina. Jedan uobičajen događaj, jedan kojeg možete doživjeti bilo kojeg dana ili u vašoj vlastitoj obitelji ili sa vašim prijateljima i poznanicima. U svakom slučaju pronaći ćete ukočen leš i žalobne ljude koji ga prate.

7. Da bi se ovaj uobičajen događaj protumačio duhovno, vi morate također razumjeti duhovno ono što prethodi sprovodu.

8. Svaka smrt je prelaženje iz jedne krajnosti u drugu, iz života u smrt, transformacija čvrstog tijela u prvobitne elemente, razdvajanje duhovnog od materijalnog ili, ako to želite izraziti još bolje, početak duhovnog i kraj materijalnog života.

9. U stvaranju postoji prividna materijalna smrt i stvarna duhovna smrt. S obzirom na to, sprovod se treba gledati ili kao ukapanje duhovnog u osobi ili kao napuštanje svega onog što je od svijeta.

10. Ovdje u ovom slučaju, majka oplakuje njezina jedinog sina i prati njegov lijes. Naišao Sam na ovu tužnu scenu i osjetio sažaljenje spram majke. Zaustavio Sam nosače lijesa i oživio sina tako da može također u budućnosti nastaviti uzdržavati njegovu dragu majku.

11. Duhovno tumačenje ovog čina je kako slijedi: Sada, i dalje često, roditelji će tugovati za njihovom djecom koja su se zaputila krivim smjerom. Oni će biti tužni ako vide kako njihova djeca – bez obzira na brigu i napore njihovih roditelja – poput materijalnog leša koji više ne sadržava ništa duhovno, slijede jedino svijet i njegova zadovoljstva, time hitaju spram njihove duhovne smrti.

12. Mnogim takvim tužnim i žalobnim roditeljima koji tek isuviše prekasno prepoznaju da su oni sami odgovorni za ranu smrt njihove djece, Ja pristupam i oživljavam njihovu djecu iz grijeha i poroka nazad u duhovni život tako što im dozvolim kušati gorke posljedice njihova načina života. Ja ih oživljavam kroz patnju i bolesti, uništavam njihovo fizičko zdravlje i njihove svjetovne okolnosti, vraćajući tako djetetu koje se pretvorilo u leš, njegov duhovni život tako da može iznova započeti zadobivati što je bilo izgubljeno, stoga kroz pokajničku preobrazbu olakšavajući savjest i samo-prijekore njegovih roditelja.

13. Takve pogrebne povorke se odvijaju svaki dan u materijalnom baš kao i u duhovnom životu. Na vašoj Zemlji ovih dana ima više izumiranja nego duhovnog života. Praktično je cijelo čovječanstvo zakopano u materijalne žudnje i kao da leži nepokretno u lijesu svjetovnih briga i zadovoljstava. A nekolicina koja i dalje posjeduju ikakav duhovni život su žalobnici koji hodaju iza lijesa moleći Mi se za pomoć i izbavljenje pošto im je žao umrlih, njihovih bližnjih, ali ih ne mogu spasiti.

14. Ova pogrebna povorka na maloj i i velikoj skali, baš kao i žalopojke nekolicine boljih, su uzrok da pristupim lijesu i probudim one uspavane ili prividno mrtve, da spriječim da ne budu izgubljeni za duhovni život. Ja budim pojedince baš kao i cijele narode kroz svakojake vrste događaja i nesreća i puštam ih da iskuse posljedice njihova pogrešnog načina života i kompletnog zanemarivanja duhovnog.

15. Gledajte, ova velika pogrebna povorka se kreće polako ka mjestu gdje se odvija raspadanje materijalnog tijela! Stanje duša mnogih ljudi, baš kao i stanje mnogih naroda, je započelo trunuti i generalni proces raspadanja, pročišćavanja i razdvajanja se očituje, kao što je to slučaj sa svakim tijelom koje je bilo ostavljeno od strane života i podložno zakonima prirode, mora iznova služiti drugim oblicima kao temelj i građa za podupiranje njihova razvoja.

16. Sred ovog generalnog procesa raspadanja cijelog čovječanstva koje – figurativno rečeno – leži beživotno u lijesu svjetovnih užitaka, Ja mu pristupam i kroz Moje glasnike i pisare uzrokujem da nova snaga, novi život, novi duh ispuni vene ljudske duše, pozivajući svjetovne ljude koji su pozaspali, kao jednom mladića iz Naina: ‘Mladiću, kažem ti, ustani!’

17. Čovječanstvo kakvo je danas, zbog kratkog trajanja njegova života prokušavanja, može biti uređeno s mladićem koji je i dalje daleko od toga da je ispunio misiju. Čovječanstvo, također, mora proslijediti do zrele dobi i onda starosti tako da može sazrjeti i početi odlagati njegovu staru odjeću od djelomično istrunulih svjetovnih mišljenja i obući duhovno odijelo koje nikada ne trune nego ostaje upotrebljivo također iza ovog kratkog života na Zemlji za drugi, važniji, vječni život. Ovom čovječanstvu, koje je došlo do točke raspadanja, Ja povikujem: ‘Ustani, jer nisi bio stvoren za sporu (i mučnu) cestu materije, nego za kraću stazu duha! Ustani i obrati pažnju na Moj poziv prije nego će te kompletna dezintegracija svih društvenih spona naučiti gorku Istinu kako postoji još jedan prilično drugačiji svijet od onog kojeg si do sada imao na umu, onog koji se sastoji jedino od špekulacija, obmane i tiranije.’ 

18. Baš kao i u prošlosti, danas Sam Ja također ganut suosjećanjem pred ovim sadašnjim stanjem truljenja. Ja sažaljevam bolju vrstu žalobnika, ali također i mrtve koji bi, ne poznavajući Moju Riječ, neopozivo pali žrtvom truljenju, duhovnom procesu raspadanja i morali bi se zaputiti dobrovoljno bolnom cestom spoznaje iz unutra. Vidjeti čovječanstvo kao leš, pokreće Me na suosjećanje, budući Sam kada Sam stvorio ljude, Ja dao svakome duhovnu iskru iz Mojeg vlastitog bića. Kasnije, kroz Moj silazak na vašu Zemlju, Ja nisam samo nanovo oživio ovu iskru, nego Sam – zbog čega Sam morao platiti poniženjem i žrtvom – odabrao vas ljude između toliko mnogo drugih bića da Me prepoznaju ne jedino kao Najvišeg Duha, nego također kao Oca i sa Mnom i kroz Mene pomognu također drugim svjetovima spram savršenstva, donoseći im stoga nova blaženstva i nove Istine. Predavanje ovih će povećati vaše vlastito blaženstvo i jedino kao djeca Moje Ljubavi ćete iskusiti što znači biti povlašten od strane svemogućeg Stvoritelja i Gospodara cijelog svemira.

19. Prema tome, Ja žalim ovu pogrebnu povorku i kao rezultat Sam vas, kroz Moje Riječi i darove s neba, nastavio pozivati već godinama: ‘Ustanite, probudite se iz vašeg svjetovnog sna! Probudite se u duhovni, vječni život; jer jedino tamo je spasenje za vaše vlastito postojanje!’ Jedino tamo je početak i kraj ljudske rase. Vi se ne trebate raspasti poput materijalnog tijela kako bi postali dio drugih oblika, bića i stvari. Ne, vi trebate, svjesni vašeg porijekla, živjeti kao nezrele duše kroz stadije djetinjstva, mladosti i zrele dobi, tako da u starosti, svjesni dobrih djela i sa osjećajem ushita, vi možete preći u taj svijet koji je izvan dosega svjetovnog truljenja, taj svijet gdje je sve duh, Ljubav, svjetlo, gdje sve odiše toplinom i vječnim životom, gdje nema žalobnika nego jedino sretni, slavljenički duhovi. Ovi će biti vođeni sa i kroz vas do velikog cilja, do Mojeg bezgraničnog carstva duhova, a Ja, kao Otac Moje djece, voditi ću probuđene do vječnog svjetla-izvora života. Jedino onda će oni potpuno shvatiti Mene kao Oca.

20. Svrha svih Mojih Riječi je ovo oživljavanje iz materijalnog, iz svjetovnog lijesa, baš kao što Sam jednom želio zaštititi i pripremiti svijet tog vremena sa Mojim čudesima, Riječima i poredbama da on ne bi duhovno istrulio.

21. U tim vremenima, proroci, Moji učenici i drugi vjernici bili su žalobnici. Danas, to ste VI kojima Sam dao Riječ spasenja i vječnog života tako da možete doprinijeti koliko god je moguće djelu spasenja.

22. Radite u vašim vlastitim obiteljima spram ovog cilja. Pobrinite se da nema nijednog koji je mrtav ili se raspada. Sadite sjeme života koje će Moj duhovni vjetar, poput jesenjih vjetrova koji nose materijalno sjeme na polja, nositi u srca onih koji su valjano pripremljeni kroz patnju i nesreće, tako da gozba uskrsnuća može sebe također tamo ponoviti. Onda, od beživotnog tijela čovječanstva preostati će jedino lijes, sam svijet koji će se, ako želi biti od ikakve koristi čovječanstvu, morati također produhoviti pod utjecajem produhovljenog čovječanstva. Stoga će se prijašnji raj vratiti, gdje će čovjek – duhovno biće iz Moje Stvoriteljske ruke – još jednom biti duhovni gospodar nad svim životinjama i čak nad elementima. Ovo, međutim, može biti ostvareno jedino od strane živog, nikako ne mrtvog ‘mladića iz Naina’. Amen.

Spread the Truth