Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

33 (O Lažnim Prorocima)

Print Friendly, PDF & Email

33

Sedma nedjelja nakon Trojstva

O lažnim Prorocima

Matej 7:15-23: ‘Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.
       Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine’, nego onaj koji vrši volju Oca Mojega, Koji je na nebesima. Mnogi će Me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u Tvoje ime prorokovali, u Tvoje ime đavle izgonili, u Tvoje ime mnoga čudesa činili? Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici/zlotvori!’’

(10. travanj 1872.)

Cijelo ovo poglavlje obrađuje životne propise/odredbe (koje su) bazirane/zasnovane na Mojem učenju (i) kojih se treba pridržavati (= poštovati, paziti, cijeniti) tako da bi ljudi – i posebice u tom vremenu, Moji učenici i slušatelji – znali kako prakticirati njihove vlastite religijske zakone u svakodnevnom životu. Kako posebice u tom vremenu tumačenje Mojsijevih zakona nije bilo ono što sam imao na pameti (ili ‘u Svom umu’), Ja Osobno sam morao doći (tj. ‘utjeloviti se na ovoj Zemlji’) s ciljem da duhovno drvo života i religije dano Židovima spasim od truljenja, tako da bi ono moglo iznova dati plod(ove) koji će korespondirati zakonima Moga duhovnog svijeta.

Stoga sam Ja, u ovom poglavlju, naučavao kako tolerirati pogreške (ili ‘popustljivost pri pogreškama’) drugih ljudi, kao i opreznost u prosljeđivanju Moga učenja drugim ljudima bez da ih se prije toga pripremilo za to, a također i praksu dobročinstva/milosrdnosti i ljubavi prema bližnjem, po primjeru kojeg sam sâm ukazao. Tamo (ili ‘u njemu’) ćete pronaći zakon ljubavi prema bližnjem objašnjen u detalje i vaša će pažnja biti usmjerena (ili ‘privučena’) ka činjenici da te Moje zahtjeve i nije tako lako ispuniti pošto se žrtvama/žrtvovanju (ili ‘samo-odricanju’) koje/g (od čovjeka) zahtjevaju Moje zapovijedi ljubavi suprotstavljaju kušnje ovoga svijeta i ljubav prema sebi koje su ono što lako prevlada(va).

Ja nisam propovijedao ništa novo; samo sam Svojim učenicima i sljedbenicima objasnio ono što im je već bilo poznato/blisko, ali u istinskom smislu/značenju, tako da bi u budućnosti bili u stanju reći svojim sljedbenicima o stvarnom značenju zapovijedi. U svezi s time sam morao nagovijestiti određene predostrožnosti i znake koji bi učiteljima omogućili prepoznavanje istinitih tražitelja istine i vjernika i pomogli ovim potonjima u spoznavanju njihovih učitelja i razlikovanju između lažnih te istinitih i autentičnih učitelja ili proroka. Stoga su u parabolama bili ukazani/imenovani znaci i u par rečenica je bilo ukazano da (samo) riječi nisu dovoljne kako bi se drugi uvjerili, već djela moraju dokazati da je učitelj apsolutno uvjeren u istinitost svojih riječi.

Ovaj standard/mjerilo u razlikovanju lažnih od istinskih lidera/vođa će po-služiti slušateljima kao crta vodilja u svim vremenima, inače bi mogli biti zavedeni (ili ‘odvedeni na krivu stranu’) od strane lažnih proroka te završiti na krivom putu.

U tim vremenima sam na to ukazao (ili ‘skrenuo pažnju’) Svojim slušateljima jer sam unaprijed znao da će se nakon Moga odlaska, uz Moje učenike, pojaviti također i drugi koji će tražiti svoju vlastitu korist pod maskom (ili ‘izgovorom’) Moga učenja ljubavi. Ja sam također predvidio i sudbinu tih krivih učitelja – kao i onih koji će svoje duhovno carstvo/život nadgraditi na takvim krivim doktrinama – jednom kada duhovne i fizičke oluje izlože pogibelji brod njihova života i kada će se samo oni koji su Moje učenje sprovodili u praksu biti u stanju suočiti s budućnošću – kakva god da ona bila, s jednakom mirnoćom/staloženošću. Usporedio sam ih s kućama od kojih je jedna izgrađena na kamenu, a druga pak na pijesku.

Ono što sam u ona vremena dao Svojim učenicima i pristalicama kao uputstvo na njihovom trnovitom putu, vrijedi za sva vremena – danas baš kao i u budućnosti. Jer Moje riječi su uistinu riječi iz vječnosti za cijelu vječnost. One nikad ne mogu prestati postojati ili pak izaći iz upotrebe jer one su, također, izgrađene na kamenu Moje istine i kao takve su hram Moga duhovnog neba.

Kao i onda, tako ovo upozorenje važi i danas (ili ’i u današnje vrijeme’). Ono je tu da bi poslužilo vođama kao vodeći princip ali također i onima koji su sebe podredili njihovom vođenju, koji će računati na njihovu utjehu i pomoć kada se nađu u problemima/teškoćama i u još težim/gorim vremenima tuge i boli koja tek dolaze.

Moje učenje ljubavi je već bilo uvelike zloupotrebljavano i mnogi su pali kao žrtve lažnih/neistinitih doktrina. Bilo kako bilo, sjekira je spremna posjeći drvo koje je već toliko dugo bacalo svoju sjenu na zalutale, sprječavajući time da istinsko, Božansko svjetlo prodre do njih.

Prije Moga dolaska sve duhovne sjene moraju biti otklonjene, jer Ja sam svjetlo i ne podnosim sjenu. Moje učenje je bilo dano da osvijetli sve uglove materijalnog kao i duhovnog stvaranja. Vaš materijalni život ima svijetle i tamne strane, baš kao što vaša zemlja ima dane i noći. Bilo kako bilo, to je nužno jer vi, baš kao i cijeli materijalni svijet, trebate imati odmor za vrijeme kojeg se vaša utrošena snaga mora povratiti, a vaš organizam ojačati za daljnje aktivnosti. Ali situacija je drugačija (ili ‘to je drugačije’) u duhovnom svijetu gdje nema noći, osim one koju duhovi pripreme sami za sebe, već jedino vječno svjetlo, vječna toplina, vječna ljubav i vječna aktivnost.

Gledajte u vašu dušu! Ona, također, iako zatvorena u (ili ‘vezana za’) materijalno tijelo, nikad ne spava, već radi danonoćno na svom duhovnom tijelu kojeg želi odnijeti u veliki duhovni svijet u što savršenijem stanju.

Cijelo duhovno stvaranje ima istu težnju (ili ‘teži istome’), a sve što tu težnju želi spriječiti mora propasti/iščeznuti, kao što vam ovo današnje vrijeme više nego jasno ukazuje. Institucije, koje su bile zamišljene na najinteligentniji način te sačuvane stoljećima, iako izgleda da čine dosta dobra, su ipak samo kuće sagrađene na pijesku koje ne mogu izdržati prolome oblaka i oluju Moje Božanske istine i svjetla.

Baš kao što se vapnenac (limestone) razloži u bezobličnu masu (pulp) kada dođe u kontakt (ili ‘u dodiru’) sa životnom supstancom ili pak s kisikom vaše zemljine atmosfere, (i) mijenja svoju čvrstu formu te, izložen vjetrovima, nestaje kao fina prašina (ili ‘u obliku fine prašine’) bez da iza sebe ostavi ikakvog traga svoje prijašnje čvrstine – osim ako ne mora pridonijeti u jednom drugom obliku, kada se izmiješa s pijeskom (ili ‘izmiješan s pijeskom’), kao agens pri formiranju ili izgradnji zgrade – to isto će se dogoditi zemaljskim institucijama. Ali pošto jedna institucija tako dugog trajanja i njeni sljedbenici neće tako olako odustati pod pritiskom okolnosti, zato vas Ja svih upozoravam: ‘Čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u janjećim kožama, ali su iznutra pobješnjeli vuci!’

Ja sam više nego svjestan da će se na početku mnogi podsmjehivati i da će prezirati Moje učenje koje vam sada dajem direktno, a ako na ovaj način ne uspiju postići svoj cilj, onda će se odlučiti iskoristiti ovo Moje učenje kao izgovor (ili ‘lažan razlog’) da bi produžili svoje postojanje. Međutim, ovdje važi ono što sam jednom rekao Svojim učenicima: ‘Poznat ćete po njihovim djelima da li su gorljivi praktičari/vršitelji Moga učenja ljubavi ili samo propovjednici Riječi!’

Neobično je važno da čovjek bude oprezan i da jasno ukaže tim lažnim prorocima i lažnim interpretatorima Moje Riječi kako su svi njihovi napori uzaludni/bez ploda te da moraju ili popraviti svoje pute ili propasti. Jer oni će koristiti sve moguće načine da bi povratili svoje prijašnje pozicije i svoju prijašnju snagu.

Stoga, moram vas ponovno upozoriti: Budite mudri poput zmija i bezopasni poput golubica, tako da možete prepoznati/osjetiti lukavstvo vaših najvećih neprijatelja čak i sa velike udaljenosti te da kroz jednostavnost vašeg srca budete u stanju od vas i vašeg bližnjeg odvratiti sve njihove otrovne strijele. Ako bi vas bilo koji od njih udario time bi vas vodili u život a ne u uništenje.

Kako se vas, vjernike i štovatelje Moje istinske riječi ljubavi, ponajviše tiče početak ovog poglavlja, koje vas savjetuje da vježbate strpljenje i blagost, isto tako su i ostali sadržaji (ovog poglavlja = Matej 7) za vas korisni, jer vas pdtstiču na to da skrenete pažnju (i) vašim sljedbenicima na opasnosti koje im prijete u metežu/konfuziji ovoga svijeta, u kojem se laž razmeće odmah pored istine (boasting next to the truth) a pretvaranje odmah pored istinske prirode stvari, tako da ne bi, zavedeni od strane lažnih učitelja i proroka, vas okrivili za obmanu.

Stoga, budite oprezni kao zmije i nemojte slijepo vjerovati svima koji vam pristupaju pitajući vas za nebeski kruh ili – kako kaže Evanđelje – koji Meni govore ‘Gospode, Gospode’! Oni vas uopće ne namjeravaju slijediti već kroz vas misle pronaći ono što bi moglo poslužiti njihovim vlastitim ciljevima.

Čitajte često ovo Evanđelje! Ono u sebi sadrži daleko više duhovne istine nego što vam Ja to ovdje mogu objasniti. Imajte na umu (ili ‘obratite pažnju na’) ono što vam je bilo rečeno tako da vaša kuća bude izgrađena na čvrstom kamenu povjerenja, a ne na pijesku. Inače vam se može dogoditi da prođete poput mnogih koji, pri najmanjoj duhovnoj ili moralnoj oluji, izgube njihov balans i postanu bespomoćni i izgubljeni.

Dajem vam mnoge poruke i još više duhovnih vrijednosti i to na tisuće različitih načina. Sada u ovim Nedjeljnim propovijedima primate, tako reći, ključ Moga učenja, kojeg sam Ja osobno jednom dao svojim učenicima i prvim sljedbenicima.

Znate li zašto se sve ovo događa? To je zbog toga što Ja jako/itekako dobro znam kako će se stvari razvijati i da će snaga, određenost i čvrsta ustrajnost/nepokolebljivost biti sve više i više potrebne/nužne. Mnogi će ljudi biti kušani, jesu li gradili svoju duhovnu kuću na kamenu Moga učenja vjere i ljubavi ili su se zadovoljili time da samo čitaju i slušaju Moju Riječ, što će korespondirati s kućom koja je izgrađena na pijesku. Baš kao što vjetar otpuše pijesak ili ga kiša odnese, tako vrijeme briše iz memorije riječi koje je čovjek pročitao ili čuo.

Čvrsto građevinsko kamenje za Moje ali i vaše buduće duhovno obitavalište su djela – djela izvršena zbog/iz ljubavi prema Bogu i bližnjem. Ona jedina traju (ili ‘imaju trajanje’ ili pak ‘su dugotrajna’), (i) daju vam staloženost i mir te sjaje kao dobar primjer drugima koji će vas, na osnovu vaših dobrih djela, prepoznati kao istinskog a ne lažnog proroka ili učitelja čije srce nije kao ono u pobješnjelog vuka, već kao ono u blagog janjeta, koje ne širi oko sebe mržnju, bijes, zavist, ljubomoru ili osvetoljubivost, već jedino ljubav, širi ljubav i želi ubrati jedino ljubav.

Na taj način (ili ‘tako’) ćete postati Moji odabranici, koji će s Mojom Riječju u svojoj ruci, odbaciti sve sumnje i sjene i širiti svjetlo prostranog/ogromnog duhovnog svijeta, koji rangira visoko iznad vas, tako da u vremenu Mog Drugog Dolaska bude samo jedan pastir i jedno stado, a od vaše zemlje ponovno nastane raj koji je jednom postojao ali je bio izgubljen, ne kroz Mene (ili ‘ne Mojom greškom’), već kroz ljudska bića jednom stvorena (ili ‘već greškom ljudskih bića jednom stvorenih’) iz ljubavi.

Zapamtite ove riječi i što je više/češće moguće mislite (ili ‘obratite pažnju’) na njih! (Jer) jedino na taj način možete postići spokoj (equanimity) i mir kojeg ćete onda znati (ili ‘biti u stanju’) dati/prenijeti i drugima. Amen.’

Spread the Truth