Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

31 (Istinska Pravednost)

Print Friendly, PDF & Email

31

Peta nedjelja nakon Trojstva

Istinska Pravednost

Matej 5:20: “Jer kažem vam, Da ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti pismoznanaca i Farizeja, nećete ni u kojem slučaju ući u kraljevstvo nebesko.’

                                                              (2. travanj 1872.)

1. Ovo poglavlje vam predstavlja Moje cijelo učenje, suštinu svega onog što se tiče čovjeka. Ukazano vam je kako će njegova patnja, njegove žrtve i borbe jednog dana imati duhovnu vrijednost i kako on svoju savjest treba koristiti kao vodilju u odmjeravanju svih njegovih misli, riječi i djelovanja ako se ikad želi zvati Mojim djetetom.

2. Propovijed na Maslinskoj Gori (Matej 5-7) je bila naj-moćnija/znamenitija Propovijed koju Sam izrekao tijekom Mojeg hodočašća na Zemlji i tako ona obuhvaća sve što Me potaknulo spustiti se na ovu mračnu Zemlju i pretrpjeti najveće poniženje što/koje je rezultiraloMojom najvećom pobjedom kao i Mojeg učenja.

3. U ovoj Propovijedi Sam Mojim slušateljima i učenicima ponudio nade najvećih blaženstava za sve one koji se pridržavaju Mojih zapovijedi ljubavi i poradi njih pretrpe (doslovno: ‘uzmu na sebe’) nevolje i patnje. Ja Sam im također ilustrirao važnost njihove misije, da Ja ne želim propovjedati Moje učenje (= Evanđelje Ljubavi!) uzalud i da svaki onaj koji ga čuje isto također treba primjeniti u svom životu te dalje širiti (= predavati drugima). Upućujem ovime na one stihove koji govore o soli zemlje (Matej 5:13), gradu na brijegu (Matej 5:14) i zapaljenoj svijeći kojoj treba dopustiti da sija a ne da gori skrivena pod posudom (Matej 5:15, 16).

4. Rekao Sam im kako su bili sol zemlje, koja korespondira sa gorućim/vatrenim ili stimulativnim dijelom duhovnog svijeta duše, koji je potreban za aktiviranje, za eliminaciju inferiornog (= manje vrijednog/podređenog), za materijalni metabolizam.

5. Gdje nema soli ili stimulansa, tamo nema života, nema pokreta, nema topline, nema svjetla. A gdje je sol izgubila svoju slanost (doslovno: ukus) – kako je rečeno u Evanđelju, to jest gdje se pokvarila/deteriorirala, ona postiže suprotno. Prema tome, ona se mora izbaciti tako da ju ljudi mogu izgaziti. Smrvljena u prašinu i pijesak ona će pomoći izgraditi druge tvorevine na drugačijim temeljima, baš kao što zlo počinjeno od strane ljudi mora na kraju, kroz Moju Providnost, doprinijeti napretku, poboljšanju duhovnih bića, jedino u drugom obliku i u drugačijim uvjetima.

6. Time Sam opomenuo ljude i Moje učenike da ne budu samo slušatelji Moje Riječi i da ju ne zadržavaju jedino za sebe, već da ju također predaju dalje drugima i primjenjuju u njihovim djelovanjima. Ja Sam im također rekao kako Moje učenje nije bilo novo, već da je jedino predstavljalo na istinskom svjetlu smjernice/uputstva primljena od Mojsija i Proroka. Objasnio Sam značenje riječi i ukazao svom čovječanstvu kako sva ova Božanska predskazanja i uputstva od strane ljudi koje Sam bio poslao imaju uvijek jednu te istu svrhu, naime, podučiti ljude da prepoznaju njihovu duhovnu vrijednost i pripremiti ih najkraćim putem za njihov prelazak u duhovni svijet, kako to priliči bićima koja u srcu imaju Moju Božansku Iskru. Uvjerio Sam svih kako su Moje riječi bile vječne budući su došle od Vječnog, Najuzvišenijeg Bića (Matej 5:17-19).

7. Također Sam im rekao kako ću kazniti svako omalovažavanje/vrijeđanje ovih Mojih zakona, ovdje i u onostranom, budući Sam unaprijed znao da će u vremenima koja dolaze ljudi koristiti Moje zapovijedi ljubavi kao pokriće za sljeđenje njihovih vlastitih interesa i (tako) zaštićeni prakticirati njihove strasti mržnje i osvete. Farizeji i pismoznanci su činili isto tijekom Mojeg vremena sa učenjima Mojsija i Proroka. I to je razlog zašto Sam rekao Mojim učenicima i ljudima okupljenima oko Mene: ‘Jer kažem vam, Da ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti pismoznanaca i Farizeja, nećete ni u kojem slučaju ući u kraljevstvo nebesko!’  (Matej 5:20)

8. Iako je za ovu Nedjelju određen jedino ovaj stih, morao Sam također objasniti prethodne stihove istog poglavlja koji su naknadno vodili do dvadesetog stiha odakle mi zatim možemo prosljediti.

9. Ukazujući na prijetvornu i licemjernu pravednost te klase kojoj je u tim vremenima bila dana moć i privilegija podučavati i tumačiti ljudima značenje, kult i dogmatu (= vjerska načela i tajne) njihove religije, a znajući na koji su način oni to obavljali – ne u skladu sa Mojim željama, već u skladu sa njihovim vlastitim idejama i planovima – bilo je, naravno, na Meni dati ljudima i Mojim učenicima bolja tumačenja postojećih zakona te probuditi njihovu savjest (doslovno: učiniti im savjest osjetljivijom). To Sam također morao napraviti budući su u tim vremenima svećenici i pismoznanci tumačili zakone na takav način da ih nije bilo teško ispuniti što im je davalo obilje prostora za počinjavanje najgnusnijih djela bez očiglednog kršenja Mojsijevih Božanskih zakona, čak uz privid da ih se striktno pridržavaju.

10. Prema tome, sve su druge zapovijedi koje prate dvadeseti stih bile doista istinite ali su ih (ljudi) u tim vremenima smatrali proturječnima onome u što su vjerovali, budući je po nekim religijskim tekstovima izgledalo kako su odmazda, osveta, mržnja, progonstvo bili opravdani. Oni (= Sveti Tekstovi) su također bili smatrani nedosljednima budući je puno lakše zadovoljti žeđ mržnje za osvetom nego oprostiti neprijatelju ili sa darovima/simpatijama preplaviti onog koji ima zle namjere. 

11. Poradi ovog je ova određena Propovijed, posebice od dvadesetog stiha nadalje, bila opisana kao najvažnija, jer u njoj Sam, kada Sam svih pozvao, ‘Pod ovom zastavom jedino i sa ovom sveobuhvatnom ljubavlju sa kojom Ja, kao Bog i Stvoritelj, pazim na sva Moja stvorena bića, jedino sa ovom ljubavlju možete vi ljudi postati stanovnici duhovnog kraljevstva, stanovnici Mojeg neba!’, položio standard ljubavi spram bližnjega, i opraštanja, kao jedini vodeći princip u životnom putovanju.

12. U naknadnim stihovima Sam spomenuo različite okolnosti u životu gdje čovjek treba i može prakticirati ovu ljubav spram njegovog brata i bližnjega. Ukazao Sam koliko daleko ova ljubav treba i mora ići/dosezati ako će njezina djela biti od ikakve duhovne vrijednosti preda Mnom. Postavio Sam kamen temeljac čovjekove spremnosti za žrtvovanjem koji je, na nesreću, bio kamen spoticanja onda a to je još i danas (Matej 5:21-42).

13. Rekao Sam Mojem slušateljstvu: Baš kao što Ja, kao Bog, dajem da sunce sija zlim kao i dobrim ljudima i blagoslovljena kiša vlaži zemlju nepravednih, baš kao i pravednih ljudi, tako će također Moji istinski sljedbenici – nadmoćni svim ljudskim strastima, sa primjerom kojeg Sam im ukazao Ja, kao Stvoritelj i kao Isus, uvijek pred njihovim očima – pomoći svima sa jednakom ljubavlju, zanemarujući činjenicu da li su ikad primili zahvalu za to ili ne (Matej 5:43-48).

14. U ovoj Sam Propovijedi, postavio ideal duhovno nadmoćnog čovjeka i dokazao kroz Moj vlastiti način života da je moguće živjeti na takav način, ako se to želi. Sadržaj ove Propovijedi: Obećana blaženstva za one koji pate, koji se bore i koji ustraju (Matej 5:3-12), i također koliko se daleko ljubav spram bližnjega mora protezati (5:21-48), su valjani također i danas i ostat će to sve dok budem postojao Ja, kao i Moji duhovni i prirodni svjetovi. Jer, jedino kroz ove zapovijedi i njihovu primjenu, su inteligentna bića usavršena i potvrđuju svoje duhovno porijeklo. Dok, ako slijede suprotnu cestu, koja je popularnija, i koja je također i danas, na nesreću, od strane mnogih opisana kao ispravan put, oni će potonuti u dubine materije umjesto da se uzignu do duhovnih visina (Matej 7:13, 14).

15. U naknadnim poglavljima Mateja, ovo je učenje još više razrađeno tako da nitko ne može sebe opravdati time da nije znao što ljubav spram Boga i ljubav spram bližnjega u stvari naznačavaju/predstavljaju. Tako u šestom poglavlju pronalazite jedinu molitvu kojoj Sam učio Moje sljedbenike, koju vi još i danas možete smatrati za samu suštinu svih molitvi (Matej 6:5-15). Ali morate razumjeti vrlo duboko duhovno značenje svake od njezinih riječi; jer morate shvatiti kako je jedna sasvim drugačija stvar ako se vi molite vašim vlastitim riječima ili ako Ja u vaša usta postavljam riječi koje trebate usmjeriti k Meni kada ste u nevolji, i u stvari svakodnevno, tako da vam mogu pružiti Moju pomažuću ruku u svakodnevnim nevoljama, tako da ne (pro)padnete/zakažete, već da uvijek imate na umu Moju Propovijed sa Gore kao jedino pravilo ponašanja u iskušenjima vašeg putovanja na Zemlji sa ciljem da bi se kvalificirali za blaženstva obećana na početku našeg poglavlja (Matej 5:3-12).

16. Da, djeco Moja, ovo upozorenje se tiče vas, baš kao što se ticalo onih koji su Me slušali kada Sam izrekao Moju Propovijed na Gori, kad Sam rekao: ‘Jer kažem vam, Da ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti pismoznanaca i Farizeja, nećete ni kojim slučajem ući u kraljevstvo nebesko (Matej 5:20).’ Zato kažem vama, također: Ako ozbiljnije ne shvatite koncepte pravednosti, ljubavi, blagosti i opraštanja od onog kako vam se propovijedaju i pogrešno tumače od strane mnogih, vi ne možete ući u Moje Kraljevstvo i postati Moja djeca. Jer jedino oni se mogu smatrati Mojom djecom koji slijede Moj primer i voljno podnašaju njihov križ i koji, kao što Sam to Ja činio, da bi dokazali njihovu blagost i samo-odricanje, postave iza duhovnog sva zemaljska zadovoljstva i prihvate Moj vodeći princip koji je izražen u riječima: ‘Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta!’ (Ivan 18:36).

17. Moja djeca ne smiju biti djeca svijeta! Oni moraju težiti k najvišim moralnim standardima koje čovjek može postići. Oni moraju podrediti njihove strasti kao što Sam Ja to napravio i prihvatiti s vjerom što im pošaljem za njihovo dobro. Oni neće bježati od svijeta kao od opasnosti, već će suditi njegove pute, njegova zadovoljstva i kušnje po njihovoj istinskoj vrijednosti, tako da im ne podlegnu. U mislima, riječima i djelima; oni moraju imati čistu savjest, tako da drugi mogu ne samo (uz)vjerovati njihovim riječima, već ih vidjeti potvrđenima u njihovim djelovanjima. Oni moraju, kao što je opisano u Evanđelju, sijati poput svijeće koja širi svoje nepomućeno/mirno (tranquil) svjetlo daleko iznad poteškoća ljudskog života – svjetlo ljubavi, povjerenja i opraštanja (Matej 5:14-16).

18. Jedino ako su oni sami pravedniji, ljubazniji i povjerljiviji od mnoge druge djece koja griješe, im oni mogu poslužiti kao vodiči i jedino na ovaj način oni mogu, nakon što je kurs njihova života i iskušenja bio kompletiran, polagati pravo da od strane Mene budu prihvaćeni te uđu u Moje vječno, veliko duhovno kraljevstvo, Moja nebesa, gdje će sva blaženstva spomenuta na početku Moje Propovijedi s Gore, biti dio njihove sudbine da bi nadoknadili za njihovu patnju.

19. Uzmite ovo k srcu! Čitajte često ovu Propovijed koju sam izrekao Mojim učenicima i ljudima prije skoro dvije tisuće godina! Ona u sebi nosi velika obećanja i zahtjeve za vas i Moj duhovni svijet.

20. Život čovjeka koji ne želi ispuniti ove uvjete je poput krasno uvezene knjige koja sadrži jedino neispisane stranice.

21. Prema tome, potrudite se ponijeti sa sobom u drugi svijet vašu knjigu života (Otkrivenje 20:12) ispunjenu dobrim mislima, riječima i djelima. U ovim stihovima Sam vam ukazao kako već misli mogu sačinjavati prijestup protiv Mojih zapovijedi ljubavi (Matej 5:27-30); jer često je jedino poradi nedostatka prilike da one nisu sprovedene u djelo. Da se ta mogućnost pruži, volja bi sprovela ono što bi inače ostale tek prolazne misli.

22. Stoga, čuvajte se prije svega grešnih misli! One degradiraju vaše unutarnje mentalno biće. Nadalje, izbjegavajte mogućnost njihova ostvarivanja. Borite se protiv misli i imate dobre šanse kontrolirati vaša djelovanja. Ali jednom kad se prepustite tim mislima, vi ste već zapleteni u carstvo grijeha, i potreban je jedino pogodan trenutak i kroz jednu nesmotrenu akciju vaša je duša lišena svega što ju je ukrašavalo – njezine čistoće, njezina mira i spokoja i svih njezinih krasnih odluka.

23. Zbog toga, čitajte svi ove stihove, i činite to često! Oni usmjeravaju vašu pažnju na toliko toga gdje ste i dalje slabi i gdje često griješite spram sebe samih i spram Mene. Zbog toga ste vi i dalje daleko od toga da uzmete učešća u Mojem duhovnom kraljevstvu.

24. Ne prigovarajte/mrmljajte ako vam, kroz različite okolnosti, Ja nastavljam pružati mogućnost da sebe dokažete u onome što je i dalje vaš najveći nedostatak, naime, u povjerenju u Mene i neprestanom osmatranju osjećaja vašeg srca, tako da u pupoljku možete iščupati sve što je zlo i loše.

25. Tako će, neprestanim prakticiranjem, vaša snaga nastaviti rasti; tako ćete savladati kušnje kako se pojavljuju; i tako ćete, imajući na pameti Propovijed na Gori (Matej 5-7 poglavlje), jednog dana, kada vaša misija na Zemlji bude završena i pobjeda izvojevana, primiti nagradu Mojih učenika, tako da ćete u onostranom, sa obnovljenom snagom, biti spremni za veće zadatke; jer onaj koji je vjerno upravljao s nekoliko stvari, njega ću učiniti upraviteljem nad mnogim stvarima (Matej 25:14-30, naglasak na stihove 21, 23).

26. Prisjetite se vašeg Oca koji vam ove riječi ne šalje uzalud! Prisjetite se da vas On želi pretvoriti u ono za što vas je stvorio, to jest Njegovu duhovnu djecu, bića koja su određena da jednog dana u Njegovom Kraljevstvu šire svjetlo ljubavi i milosti njihova vječnog ljubljenog Oca nad svjetovima i milijunima bića. Očigledno je da su za takvu misiju prikladna jedino bića koja su bila dokazana i očeličena u patnjama i nevoljama jer jedino oni, čisti u mislima i djelovanjima, mogu uzdignuti druge kroz plemenitost njihova duha.

27. Zbog toga, dao Sam vam ovo detaljno objašnjenje Mojih zapovijedi ljubavi (Matej 22:36-40) tako da ne bi podlegli utjecajima vaše samo-ljubavi i opravdavali ono što preda Mnom može biti najveći grijeh – igranje sa mislima koje su sjeme mnogih nezrelih i opakih djelovanja.

Amen

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, ‘pisar’ G. Mayerhofer te zapisao u tu veličanstvenu knjigu ‘Gospodnje Propovijedi – 31’

Spread the Truth