Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

30 (Bogati ulov)

Print Friendly, PDF & Email

30

Četvrta nedjelja nakon Trojstva

Bogati ulov

Luka 5:1-11Dok se jednom oko Njega gurao narod da čuje Riječ Božju, stajaše On pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne, te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu: “Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.” Odgovori Šimun: “Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na Tvoju Riječ bacit ću mreže.” Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: “Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospode!” Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: “Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!” Oni  izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za Njim.

(1. travanj 1872.)

1. Ovo se poglavlje ne bavi poredbama i alegorijama koje skrivaju veliki dio duhovnog značenja. Ovdje vam Luka govori kako je bio pridobijen jedan od Mojih najgorljivijih učenika, naime Petar, prethodno zvan Šimun, kao i njegovi suradnici Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi. Luka vam govori da Sam ribara Šimuna osvojio pokazujući mu kako onaj koji ima čvrsto povjerenje u Mene nikada nije razočaran, pod uvjetom da Ja smatram njegove težnje opravdanima i dobrima za njegov duhovni napredak. Činjenica da Šimun jeste bacio svoje mreže iako je bio uvjeren da će to biti uzalud, te bogat ulov, imaju dvostruko značenje. Prvo, to je dokazalo ribaru da Moja moć nadilazi vladajuće okolnosti i, drugo, pokazalo mu je da njegova vjera u Mene nije ostala nenagrađena. Kada je Petar prepoznao razliku između Mene i njega, uzviknuo je: „Idi od mene Gospode, jer ja sam grešan čovjek!“ – Na to Sam Ja, svjestan što će biti njegov budući poziv, odgovorio: „Ne boj se; jer odsada ćeš loviti ljude.“

2. Postojao je dobar duhovni razlog zašto Sam skoro sve Moje učenike izabrao iz ribarskog zanata. Njihov rad na podatnom vodenom elementu i opasnosti povezane s time, povezali su ih više s Božanskim, proviđajućim (tj. onim koje osigurava za budućnost) učenjem, tako da su oni bili religiozniji, predaniji i, zahvaljujući njihovoj poglavito ribljoj prehrani, miroljubiviji od ostalih ljudi koji su jeli meso.

3. Obično Sam okolnosti uredio na takav način da su oni došli k Meni svojom voljom i slijedili Me nesvjesni Mojih nastojanja ili Mog utjecaja. I ovdje je, također, bio takav slučaj. Želio Sam ganuti srca Mojih učenika kroz čudo – po vašim mjerilima – i ohrabriti ih na taj važan korak, da ostave sve za sobom i da Me slijede, što nije bilo tako lako kao što možda mislite. Morao Sam ustrajati na ovom uvjetu, jer je u onim vremenima, i uzimajući u obzir buduću učiteljsku službu Mojih učenika, bilo nemoguće slijediti Me i istovremeno pripadati svijetu i vlastitoj obitelji.

4. U današnje vrijeme, Ja više ne trebam postavljati tako teške uvjete Mojim sljedbenicima, jer su se stvari promijenile; i kada bi Ja to tražio, broj Mojih sljedbenika bi bio iznimno malen. Jer s pogledom na udobni život u obitelji i domovima na koje su ljudi navikli od svog djetinjstva, većina onih koji sada pokazuju puno entuzijazma za Moje učenje bi našli nemogućim ostaviti sve i slijediti Me, kao što su to jednom učinili Moji učenici.

5. Također je među vama koji zamišljate sebe punima oduševljenja za Mene i Moje učenje, samo nekolicina onih koji bi imali snagu karaktera napraviti ovaj korak iz Ljubavi za Mene, čak i ako bi Me imali živog i djelotvornog među njima kao što je to bio slučaj sa Mojim učenicima. Ja sada ne trebam takva sredstva i imam druge načine da ostvarim Svoju svrhu.

6. Danas očekujem od vas, i svih koji Me žele slijediti, da imate Petrove kvalitete, naime, njegovu apsolutnu vjeru u Mene i njegovo jasno prepoznavanje vlastite bezvrijednosti. Jer, on je smatrao sebe nevrijednim da ostane i živi u Mojem prisustvu, ova dobrovoljna poniznost preda Mnom je okrenula ribara Šimuna u stijenu ‘Petra’ na kojoj Sam imao namjeru izgraditi Moju Crkvu, neuništivu bilo od strane neba ili Zemlje. Njegovo čvrsto povjerenje u Mene, već pri našem prvom susretu, nastavilo je rasti i postalo stijena vjere.

7. Moj cilj pri odabiru ovog teksta za vas i za cijelo vjerničko čovječanstvo je da vam skrenem pažnju na ovog čovjeka kojeg bi vi trebali slijediti prije svih drugih.

8. Ivan, kao uosobljena Ljubav, također je zvijezda vodilja najistaknutije veličine u duhovnom nebu. Ali, da bi postali kao on i da bi mogli biti nazvani ‘Mojim miljenikom’ kao što je on bio, prvo morate proći kroz Petrovu školu, koja je za vas svijet sa njegovim iskušenjima.

9. Usred neočekivanih zapreka svijeta gdje vas različite okolnosti i događaji nagone da smatrate dobrim, ugodnim i posebno važnim ono što sjaji izvana, ali mu nedostaje postojanosti i u sebi nosi propadanje, – posebno sred takvih kušnji vi morate prvo ojačati vašu vjeru i povjerenje. Posebice tamo možete shvatiti krhkost i slabost vaše moralne snage. Baš u jurnjavi života morate uvijek biti svjesni ovih dvaju čimbenika: Moje svemoći i vaše nemoći. Ni na jedan drugi način ne možete zadobiti unutrašnji mir Ivana koji je osjećao za Mene ništa doli Ljubav i duboku, dječju odanost.

10. Takve nježne emocije, takvo predavanje u Moje ruke i življenje samo za duhovno nije lako postići čovjeku, čak ni Mojim sljedbenicima, pod okolnostima koje vladaju svijetom danas jer propadanje svijeta i njegov utjecaj na duhovni život čovjeka je previše snažan da bi se itko u potpunosti oslobodio od njega.

11. Stoga, vaša dužnost i dužnost Mojih sadašnjih i budućih pristalica i sljedbenika je prije svega – poput Petra – učiniti da vaše unutarnje duhovno biće ima povjerenje u Mene sa čvrstom vjerom da Ja neću nikoga ostaviti, kako god okolnosti bile pritiskajuće koje naizgled vode na druge staze prije nego do Mene.

12. To što Sam Ja duhovno kao Sin i Otac, kao Mudrost i Ljubav, Petar i Ivan su predstavljali kao Moji učenici. Petar je predstavljao razboritost koja se mora opaziti u svijetu, Ivan sve-prisutnu ljubaznost srca unatoč svim obmanama u svijetu, koje su dvije kvalitete koje odgovaraju Mojoj Mudrosti i Mojoj Ljubavi.

13. Tako i vi, također, morate nastojati duhovno razumjeti Riječi koje Sam izrekao Mojim učenicima: “…Budite stoga mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi!“ Duhovna analogija zmijine lukavosti je ovozemaljska mudrost,  a bezazlenost mirotvornog goluba označava vrlinu da se niti misli niti djeluje zlo.

14. Tako možete vidjeti kako je sve u riječima, djelima i čudima vašeg Isusa, tijekom godina Njegovog služenja, duhovnog podrijetla i ima duhovno značenje. Ako promišljate o unutarnjem značenju događaja sa duhovnim okom, gusti veo neshvaćanja će postepeno biti podignut, i tamo gdje ste prije bili čitali samo mistične riječi koje nisu izgledale smislene, sada će čista, sjajna Istina postati očigledna. Baš kao što priroda postaje živa knjiga nanovo rođenoj, duhovno naprednoj osobi, čije čitanje nije samo od koristi za materijalni život, nego također dušu u traženju opskrbljuje upozorenjima i duhovnim naznakama, tako je također i Knjiga koju Sam vam Ja ostavio, Biblija, vječni kapital u kojem jedinstvene, najslavnije istine leže skrivene, koje Sam Ja sačuvao za one koji su završili školu Petra i dospjeli do Ljubavi Ivana.

15. Stoga, hodajući neozlijeđeni sred trnja, marljivo stremite prema vašem cilju koji se, na kraju svih kušnji i borbi, sastoji u neograničenoj Ljubavi koja će, slikovito u svim stvorenim stvarima, i duhovno u Mome vlastitom prisustvu, bogato nagraditi povjerenje i vjeru koje ste pokazali tijekom svog života.

16. Zapamtite Moje upozorenje Petru prije Mog uhićenja: „Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš Me zatajiti“, koje ga je podsjetilo na njegovu slabu ljudsku prirodu koju je jednom posvjedočio, kada je u lađi uzviknuo: „Idi od mene Gospode, jer ja sam grešan čovjek!“ U vrtu na Maslinskoj gori se on prikazao snažnim, zamahnuo mačem i bio pun vjere i pouzdanja, ali uskoro potom – toliko o ljudskoj prirodi – on Me je iz straha triput zanijekao.

17. Zato, vi također ne bi trebali sebe zamišljati već izabranima, nepogrešivima! Pouzdajte se u Mene, ne u vašu vlastitu snagu; jer često je dovoljan lagani duhovni nalet vjetra da se cijela građevina duhovnog samopouzdanja i moralne snage sruši kao kula od karata u rukama djeteta. Tada ćete naučiti, kako što je Petar naučio u Mom prisustvu, da ništa ne može biti postignuto bez Mene, ali sa Mnom sve.

18. Tako i ovaj tekst, koji je počeo bogatim ulovom, mora biti zaključen ovom važnom mišlju: Ako ste vi – kao Šimun – određeni ne da lovite ribe, nego ljude u Moju mrežu vjere, morate početi sa vama samima i uvijek imati na umu da će plemenita djela, a ne riječi, izručiti vaše bližnje, vašu braću i sestre, u Moje ruke.

19. Međutim, prije nego ovo postane moguće, morate imati Petrovu mudrost i potom Ivanovu Ljubav u vašem srcu i uvijek imati na umu vašu vlastitu slabost i Moju snagu. Tako ćete moći vršiti Moju volju u vezi vas samih kao i drugih i nikad vam neće nedostajati Moj blagoslov. Amen.

Spread the Truth