Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

27 (Gospod se oprašta)

Print Friendly, PDF & Email

27

Nedjelja Presvetog Trojstva

Gospod se oprašta

Sv. Matej, 28:18-20:  Isus im pristupi i prozbori: Dana Mi je sva vlast na nebu i na Zemlji! Pođite dakle i učinite Mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što Sam vam zapovjedio! I evo, Ja Sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta. Amen”.

1. Ove Riječi Sam izgovorio Mojim učenicima na planini u Galileji, kada Sam im se ukazao nakon Mojeg uskrsnuća. To nisu bile riječi Isusa, sina stolara iz Nazareta, izrečene Njegovim sljedbenicima, nego Riječi Boga, Gospodara svega stvorenog, upućene Njegovoj djeci i obožavateljima, onima koji vjeruju u Njegovo učenje. Jer, Moj zemaljski boravak je završio Mojom smrću na Križu, i Mojim uskrsnućem je bilo dokazano Moje Božanstvo.

2. Već sam u jednoj prethodnoj prilici bio rekao Mojim učenicima da smo Ja i Otac u nebesima bili Jedno (Ivan 10:30) i da je onaj tko je vidio Mene vidio i Oca (Ivan 14:9). Međutim, ove riječi još nisu bile jasne Mojim učenicima. Iako su Me oni prihvatili kao čovjeka obdarenog većom snagom volje od drugih ljudi, oni su nosili u srcima drugačiju sliku njihovog Boga, sa kojom nisu mogli pomiriti Moju osobnost.

3. Nakon Mojeg uskrsnuća, što je po ljudskim mjerilima bio izniman čin, njihova ideja o Mojoj Božanstvenosti je došla bliže Istini; ali tek na dan Mog uznesenja je doživjela svoj vrhunac (kulminaciju), kada su Me konačno prepoznali kao Jednoga za kojeg Sam se često predstavljao (u smislu, ‘tvrdio’) da Jesam.

4. Glede ovih nekoliko riječi teksta, Ja vam prvo moram dati ova objašnjenja tako da možete bolje razumjeti odnos Mojih učenika sa Mnom, i da istovremeno nađete lakšim razumjeti kako se ovi tekstovi odnose na vas i na sadašnjost i budućnost.

5. Obzirom da su nakon Moje sahrane Moji učenici lutali uokolo izgubljeni i tužni, oplakujući smrt njihovog vođe, čak sumnjajući u Moju Božansku misiju, na isti način je današnje čovječanstvo – vjernici kao i nevjernici – neodlučno da li da vjeruje ili da sve odbaci.

6. Nisu svi Moji učenici imali jednaku moć razumijevanja, niti su bili jednako gorljivi što se tiče Mojeg učenja. Nije svaki od njih bio uvjeren u Moju Božanstvenost. Stoga, morao Sam koristiti izvanredna očitovanja – čak i nakon Mojeg uskrsnuća – da potpuno uvjerim čak i slabe da Sam Ja bio Onaj Koji Sam tvrdio da Jesam i da Moje Riječi, Moje učenje, nisu bile namijenjene samo njima, nego cijelom svijetu, cijelom Kraljevstvu duhova i za vječnost.

7. Isto je i danas kako je bilo tada. Sada, također, Ja moram kroz snažna djelovanja probuditi one koji su zaspali u svjetovnom kaosu vaše planete. Moram osnažiti djelomično probuđene i zaštititi one sasvim probuđene, tako da sumnje i premišljanja ne ometaju klijanje posijanog sjemena.

8. Jer, kada se Ja opet vidljivo pojavim u vašem svijetu danas, vjerujete li da ću biti smatram za ono što doista jesam bez dokaza? Nema šanse! Bit će mnoštvo onih sumnjalica, nijekaoca, progonitelja i mrzitelja. I, kao u onim vremenima kada je visoko svećenstvo podmitilo Rimske vojnike da izjave da je Moje tijelo bilo ukradeno, prilikom Mojeg silaska će također racionalisti, učenjaci i svećenici učiniti sve kako bi ljude uvjerili suprotno onome što ću im Ja govoriti.

9. Nemojte misliti da će cijelo veliko mnoštvo ljudi koji sada kleče u pobožnosti pred crkvenim oltarima izgrađenima za Mene, lako prihvatiti ideju da Sam se vratio, posebice ne kada čuju gdje Sam se prvo pojavio i na koji način će Moje prve Riječi biti njima upućene.

10. U onim vremenima kada su, zbog elementarnih pojava i ostalih čuda, Židovi mogli lako sebe uvjeriti da Onaj čijem su raspeću pomogli nije bio običan čovjek, Ja se nisam mogao ukazati nakon Mog uskrsnuća svim Židovima, nego samo Mojim učenicima; i samo nekolicini onih koji su iskreno vjerovali u Mene mogao Sam stvarno dokazati da su Riječi o pobjedi nad smrću i o Mojem uskrsnuću koje Sam im govorio – često jednostavnim jezikom, često u prenesenim značenjima – bile istinite.

11. I kao što je bilo onda, dogodit će se iznova. Na početku će samo mala grupa Mojih istinskih učenika moći podnijeti i prepoznati Me kao Isusa koji Se vratio, i također kao Boga, Gospoda i Stvoritelja od vječnosti. Njima ću se pokazati i pozvati ih, kao što Sam jednom Moje učenike na planini u Galileji: Dana Mi je sva vlast na nebu i na Zemlji. Pođite dakle i učinite Mojim učenicima sve narode krsteći ih, to jest, poučite ih o ovom učenju u ime Božanskog Trojstva, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Također ih podučite da vrše, to jest, da sprovode u djelo, što ste sami prepoznali kao istinito; i možete biti sigurni da ću Ja biti s vama od početka i u cijeloj vječnosti. Amen”.

12. Tako će zvučati poziv maloj grupi koju Sam odabrao za buduće širenje Moje Božanske Riječi, za što Sam jednom platio cijenu i zapečatio je Mojom Krvlju. I ovi novo-izabrani će tada, nanovo rođeni kao nekad Moji učenici, biti obdareni svom silom od Mene, omogućavajući im da dokažu svoje riječi djelima i pripreme put za Mene, tako da Ja mogu susresti jedino srca odana Meni, a ne ona otuđena.

13. Moj dolazak se već počeo događati, jer Ja – premda ne vidljivo nego već duhovno –  širim Moj utjecaj u smjeru obučavanja za Mene brojnih učenika koji će morati pripremiti put. I ono što je bio zadatak Mojih učenika u onim vremenima, za što su Moji izabrani bili određeni obaviti ga kada Sam se pojavio vidljivo, Moji sadašnji sljedbenici će morati izvesti duhovno. Njih, jednako kao vas, Ja pozivam: Dana Mi je sva moć i na nebu i na Zemlji! Ne sumnjajte Moju Ljubav, Moje učenje i Moje obećanje koje Sam dao čovječanstvu, a tako, također i vama; jer Ja Jesam, bio Sam i uvijek ću biti Gospod Koji štiti i vodi Svoju djecu i jednog ih dana nagrađuje za njihovu ustrajnost.

14. Ja imam svu moć; sve Mi se mora pokoriti. Sve što je proizašlo iz Mene i mora Mi se ponovo vratiti. Posadite Moje sjeme u srca koja se pokazuju dobrim tlom za njega! Povećajte broj Mojih sljedbenika, poduči ih u razumijevanju Moje dvije jedine Zapovijedi Ljubavi, tako da oni mogu razlikovati Istinu od laži i oduprijeti se lažnim doktrinama. Ja posjedujem moć da obratim i omekšam najtvrđa i najtvrdokornija srca najnježnijim učenjem Ljubavi.

15. Krstite svoju braću i sestre duhom trpeljivosti, odanosti i praštanja. Učite ih strpljenju koje Sam pokazao vama i cijelom čovječanstvu od beskrajnih vremena. Učite ih da podrede svjetovne užitke duhovnima. Učite ih da ne izgube sreću u velikom vječnom onostranom kroz ispraznu, uzaludnu trku za svjetovnim vlasništvima.

16. Vi trebate sijati Moje učenje kao duhovno sjeme tako da vi također možete sudjelovati u radu ponovnog uspostavljanja Mojeg duhovnog Kraljevstva, koje će vladati nakon što Sam sišao na Zemlju.

17. Tako ćete napraviti duhovno ono što su Moji apostoli doista sproveli. I kao što Sam u ono doba pružio Mojim učenicima očekivanje da će jednog dana svi biti sa Mnom, vi ćete također steći pravo da uživate Moju blizinu, Ljubav i blaženstvo rezervirano za sve one koji su apsorbirali Moju Riječ i Moje učenje do mjere da su oni postali sama njihova priroda.

18. Evo, Ja vam obećavam mnogo, ali kao što Sam jednom napravio, opet kažem: Ja imam svu moć! Ja Sam Gospod i Stvoritelj, i istovremeno Sam vaš Otac, vaš ljubljeni, uvijek strpljivi Otac Koji, samo u radostima, duhovnim užicima i blaženstvu Svoje djece, nalazi Svoje vlastite radosti proslavljenima.

19. Stoga, oni od vas koji možda neće biti tamo da dožive Moju Osobnu pojavu na ovoj Zemlji, pratit će Me odakle ću doći i u blaženstvu i zadovoljstvu uživati sa Mnom Moj Očinski užitak kojem ste, kako će vam vaša savjest reći, vi također malo doprinijeli. Slavit ćete Mene i Moje vodstvo, jednom kada jasno prepoznate značenje Riječi koje Sam jednom izgovorio Mojim učenicima. Jer, vidjet ćete Me u svoj Mojoj moći, svoj Mojoj Ljubavi i svoj Mojoj slavi, kada ću još jednom izabrati vidljivi oblik da postanem jedini i istinski Pastir Mojim ovcama koje su dugo vremena vjerovale u Mene i čeznule za Mnom. Tada će se materijalna Zemlja prilagoditi duhovnom svijetu na njoj, i kada se unutarnji mir duhovnog Edena nastani u svim srcima, Zemlja će još jednom postati raj.

20. Nemoguće je oslikati detaljniju sliku ovog užitka i slavlja, jer to vi ne možete ni podnijeti niti razumjeti, ali vas Ja uvjeravam da vas ono čeka – a Moja Riječ je uvijek Istina (Ivan 17:17).

21. Već sada se ova promjena duhovno priprema dogoditi na vašoj planeti. Duboka čežnja za duhovnim proljećem ispunjava potlačena srca. Posvuda je komešanje. Mnogi ne znaju što im se događa. Neki djeluju sa planiranom svrhom, drugi bez nje. Svi streme prema duhovnoj zrelosti; čak i najveći materijalisti, najtvrdoglaviji nevjernici i ravnodušni su potaknuti. Ova zraka Ljubavi koja prethodi Mojem dolasku pada na sve poput zrake Sunca koja prodire kroz malu pukotinu u zatvorenom skloništu na spavača i smiruje ga. Neki pokušavaju izbjeći njene učinke kroz rasuđivanje. Oni umire svoja srca za kratko vrijeme, ali to ne pomaže. Izranjaju nove sumnje, nova ‘zašto’. Prevladavajući duh koji je već obavio cijeli svijet ih nastavlja pokretati. Napori da otresu ovo duhovno nagonjenje su uzaludni. Okolnosti i događaji čine da ljudi sve jasnije osjećaju da sve što drže ciljem i svrhom njihova života nije kraj, nije konačni cilj. To ih nastavlja poticati naprijed, jureći velikom brzinom prema vremenu kada će im Moj dolazak na Zemlju dokazati da moraju stremiti duhovnim, a ne prema svjetovnim vrijednostima, da ne postoji samo kratki zemaljski život, nego da je beskrajna vječnost istinsko prebivalište bića koja Sam stvorio kao duhove.

22. Postoji neprestano stremljenje prema točki kada ću Ja govoriti Mojim novo izabranima Riječi koje Sam jednom govorio Mojim učenicima; Moja je Vlast – na nebu i na Zemlji! Budite spremni, djeco Moja, gdje god se nalazili, ovdje na Zemlji ili u onostranom – da sa Mnom svetkujete ovo slavlje uskrsnuća duhovnog dostojanstva čovjeka. Jer to nije samo najveće slavlje za čovječanstvo, nego je isto tako i najvažnije za Moje cijelo veliko kraljevstvo duhova, kada će ovaj završni čin dokazati zbog čega Sam se jednom spustio na vašu malu Zemlju i zbog čega Sam izabrao vas, neprivlačna i sićušna bića na zrnu pijeska koje kruži u beskrajnom prostoru, da postanete Moja djeca.

23. Još jednom vam želim dokazati da Sam Ja najveći u najmanjem. Da Ja nisam posjedovao svu vlast, Ja to ne bih mogao ispuniti; ali, tada također Ja ne bih bio Bog Koji je zahvaljujući toj vlasti (moći) visoko iznad svih stvorenih stvari, nepristupačan čak i najvećim anđeoskim duhovima.

24. Primite ove Riječi, vi malena djeco velikoga Boga, kao znak Njegove Ljubavi, i prisjetite se Njegovih Riječi koje je izgovorio kao Isus: „Onome koji je postavljen nad malim stvarima i dobro obavlja svoju dužnost, jednog dana će biti povjerene velike stvari.“

25. Kao što Sam Ja jednom izveo najveći čin Ljubavi u Mojem stvaranju sa vama, jadnim, malim crvićima, tako i vi trebate nastojati u malim stvarima, čak i u beznačajnim događajima, slijediti Moje zapovjedi Ljubavi i sprovoditi ih spremno i savjesno, tako da vi, također, možete pokazati i dokazati u najmanjem veliku snagu vaših duša. Tada ste vi Moja zaslužna djeca, koja će jednog dana biti postavljena nad velike stvari, gdje ćete onda moći širiti mir i blaženstvo u velikim razmjerima, jer ste to napravili na vašoj maloj Zemlji pod skromnim uvjetima.

26. Obratite pažnju na ovo! Upoznajte i druge sa tajnama vašeg srca i podučite ih da shvate i razumiju Moje Evanđelje, tako da vi, kao Moji učenici, možete imati pravo uživati blizu Mene punu silu Ljubavi za koju je Božansko Očinsko srce sposobno! Amen.

Spread the Truth