Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

24 (Ispravna molitva)

Print Friendly, PDF & Email

24

Peta nedjelja nakon Uskrsa

Ispravna molitva

Sv. Ivan 16:23: ”Zaista, zaista, kažem vam! Što god zaištete u Oca, dat će vam u Moje Ime.”

(19. ožujak 1872.)

1. Ovaj stih koji je u katoličkoj crkvenoj godini izabran za ovu nedjelju, govori vam kako Sam, kao utjehu za gubitak Mene kao Osobe, dao Mojim učenicima nadu da će oni, ako je potrebno, primiti od Mog Oca u nebesima sve što god bi mogli tražiti. Ostavio Sam im ovo sretno očekivanje jer tako bi mogli ostati u duhovnom kontaktu sa Mnom, čak i kada im Ja više ne budem vidljiv, Ja bi i dalje čuo njihove molitve i pomogao im da se one ispune.

2. Ovaj stih u Bibliji je lako razumjeti, ali ako ga pažljivije pogledate, shvatit ćete da sadrži nešto mnogo dublje. Da bi vam objasnio njegovu usporedbu i tumačenje, prvo moramo odgovoriti na pitanje: „Što je zapravo molitva?“

3. Kao što Sam vas već često upozoravao, vi izgovarate mnoge riječi bez da uopće imate ikakvu ideju što one uistinu znače. Ovo pokazuje kako malo vi poznajete dubinu, silu i moć riječi kao izražaja misli. Stoga Sam često prisiljen skrenuti vam pažnju na pojedinačne riječi koje formiraju Biblijski tekst, tako da vas postepeno dovedem do njihovog razumijevanja. Sve dok vi ne znate analizu riječi i njihovo odgovarajuće tumačenje, razumijevanje čak i najjednostavnijeg Biblijskog teksta ne dolazi u obzir. Onda Biblija, sa svim blagom Mudrosti koje sadrži, vama ostaje nerazumljiva. Ako je netko zadovoljan sa površnim značenjem slova, ovo bi u najboljem slučaju nekome moglo dati ovu ili onu utjehu i mir u različitim teškim trenucima njegovog zemaljskog života.

4. Vraćajući se na naš tekst iz Ivanovog Evanđelja, odgovorimo prvo na pitanje: Što je molitva? Zatim pogledajmo na njeno duhovno značenje kada je usmjerena Meni kao sveznajućem Gospodu i Stvoritelju.

5. Dakle, molitva je preklinjanje za pomoć od nekoga moćnijeg i jačeg kada je vlastita snaga osobe nedovoljna. Ona je zahtjev za aktivnu pomoć bilo za sebe bilo za drugo biće koje treba podršku ili pomoć.

6. Što ovo preklinjanje dokazuje? Dokazuje vlastitu nemoć; stoga što netko ne može zapovjediti, on je vođen da moli.

7. Ako molitelj dođe nekome sa zahtjevom i pozove se na neku drugu dobronamjernu osobu ili prijatelja, pomoću čijeg imena ili osobnog posredovanja on želi zadiviti utjecajnu osobu, ovo dokazuje da se molitelj, spominjanjem imena koje je drago ili prijatno trećoj osobi, nada da će ga učiniti povoljnije naklonjenim da odobri njegov zahtjev.

8. Ovo će vam objasniti zašto Sam Ja, kao Isus, preporučio Mojim učenicima da mole Oca na Nebesima u Moje Ime i zašto Sam im unaprijed obećao da nijedna od njihovih molitvi neće ostati neispunjena. Na taj način Sam ih želio nastaviti podsjećati na njihovu vlastitu nemoć, na to kako su sami bili nesposobni postići stvari i također Sam želio zadržati živo sjećanje na Moju aktivnost i život među njima, jer jedino na ovaj način – sa duhovnim težnjama – bi oni ispravno ocijenili stvari ovog svijeta i ne bi ih krivo protumačili.

9. Ovaj način molitve je trebao dovesti do stalnog rasta vjere u Mene, Koji Sam – iako više nisam bio vidljiv – još uvijek bio stalno s njima duhovno (Matej 28:20). Ovo im je pomoglo da vjeruju u Moj silazak odozgor i da prenesu na druge ovu nepokolebljivu vjeru u vođenje od strane Vrhovnog Bića, kao Stvoritelja, Opskrbitelja, Gospoda i Oca.

10. Očigledno je da Ja, kao Bog, nisam trebao njihove molitve i da Sam znao eonima vremena unaprijed što su oni trebali i što je bilo najbolje za njih. Jedina svrha molitve je bila da probudi u njima, jednako kao i u ljudima općenito, pouzdanje u Mene da Ja nisam Bog Čija veličina treba učiniti da se sićušno ljudsko biće trese, nego da Sam Ja, iako Bog i Vrhovno Biće, dostupan Mojoj djeci i stvorenim bićima kao voljeni Otac putem krotkog pristupa, kroz žarko preklinjanje ili molitvu koja jedino može biti uslišena od strane voljenog Oca, a ne od Boga koji je strogi sudac.

11. To što Sam Ja, kao Isus, ponudio Sebe za posredovanje, govoreći: „Što god budete tražili u Moje Ime, Otac na Nebesima će vam dati!“, bilo je zbog toga što su oni, tijekom Mojeg života na Zemlji, svjedočili i razumjeli Moju Ljubav, toleranciju i strpljenje sa slabostima drugih. Ovo im je omogućilo da imaju barem nerazgovjetnu (faint) ideju o Ocu Koji u sva vremena dokazuje Svoju Ljubav takvom sinu kakav Sam Ja bio kao Isus. Samo na ovaj način je nepristupačni Bog Jehova postao njima pristupačan; samo na ovaj način su oni imali hrabrosti da podignu svoja srca prema Meni i samo na ovaj način su oni zadobili povjerenje da će, ako oni mole u Moje Ime ili Me preklinju da im uslišim njihove molitve, imati povoljan ishod.

12. Na ovaj način, duhovno sjedinjenje koje je sjedinilo Mene, kao Isusa, s njima s jedne strane, a s Mojom Ljubavlju, ili Ocem, s druge strane, nikada nije bilo poremećeno.

13. Moji učenici su s pouzdanjem izašli u svijet, podučavali i propovijedali Moje Evanđelje, izvodili čuda i čak žrtvovali njihove vlastite živote jer je njihovo zajedništvo sa Mnom, koje se neprekinuto nastavilo, njih nastavilo izvlačiti iz materijalnog svijeta, a prema duhovnom.

14. Tako su oni postavili jedan vječan primjer za silu vjere, molitve koja se uzdiže prema Meni iz čista srca samo sa duhovnim težnjama koje unaprijed izražavaju zahvalnost za blagoslove koje bi Moja djeca primila u svakom slučaju, čak i da nisu molili za njih.

15. Evo, djeco Moja, sve to se nalazi u korijenu riječi „molitva“. Kako veliko je njeno značenje, i koliko užitka ono daje srcu molitelja! I, kao što je u svijetu molitelj često pun nade da će njegovom zahtjevu biti udovoljeno i već živi u sretnom iščekivanju, što pojačava njegovo pouzdanje u davatelja i povećava njegovu Ljubav, tako je duhovno približavanje Meni kao Ocu cijelog Stvaranja jedina utjeha da pravedni Bog, Koji s Ljubavlju sve obuhvaća, zasigurno želi samo ono što je pravedno i dobro i, stoga, uslišiti svaku pravednu molitvu.

16. Tako, uvijek postoji veza između stvorenog bića i Stvoritelja, a ona nije utemeljena na strahu, na čučanju (crouching) ispred Prijestolja Svemogućeg gnjevnog Boga i strogog suca. Ne, ona je utemeljena na vjeri i Ljubavi koju zavisno dijete ima za svojeg jakog Zaštitnika, svojeg Oca.

17. Ljubav je, a ne strah, ona koja održava srca u pokretu i čini da stremi sa radosnim otkucajima prema vječnom, nepromjenjivom Ocu svih stvorenih bića. To je najljepša veza koja postoji u prirodi, veza Ljubavi između djeteta i njegovog oca, zbog koje je sve bilo stvoreno, održavano je i usavršavano. To je jedina veza prikladna za Duha poput Mene, i jedina koja može pomoći čovjeku ili stvorenom biću, da ostvari svoju duhovnu plemenitost.

18. Stoga, Moja djeco, vi trebate razumjeti što znači ‘preklinjati’, moliti, okretati se Meni u Ime Isusa. Ime ‘Isus’ sadrži Moj najveći čin, Moju najveću žrtvu koju Sam učinio iz Ljubavi za vas i sve duhove.

19. Prisjećajući se Moje patnje, vi ne možete biti ponosni; prisjećajući se Moje Ljubavi, vi ne možete mrziti; i prisjećajući se Moje žrtve, vi ne možete biti zli; ali prizivanjem Mojeg zemaljskog Imena, vi bi trebali stremiti za svim ovim vrlinama koje Sam Ja Osobno prakticirao tijekom Mojeg života na Zemlji.

20. Vaše molitva Meni vas treba izdići iznad svega što je svjetovno, voditi vas u Moje duhovno Kraljevstvo gdje Ja sa zadovoljstvom osiguravam što je u duhovnom smislu dobro za podnositelja molbe ili njegovog bližnjeg.

21. Ako vi znate što molitva naznačuje, ako znate od Koga morate tražiti, ima još jedna točka koja mora biti razmotrena, naime, što možete tražiti da bi imali nadu da će barem dio toga biti podaren.

22. Većina ljudi radi pogrešku u ovoj potonjoj točki. Mnogi preklinju samo kada su ožalošćeni, a mnogi drugi pitaju za svjetovne pogodnosti ili druge nepotrebne stvari.

23. Iz onoga što je prethodilo ovome, vi možete razumjeti stvarnu prirodu molitve upućene Meni. Moram vas podsjetiti da Sam Ja rekao: „Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta!“ (Ivan 18:36)  i „Tkogod Mi se želi moliti, mora to činiti u Duhu i u Istini!“

24. Ove Riječi vam dokazuju da nisu svjetovne stvari uključene i da vi pokazujete malo poštovanja i Ljubavi ako na Mene gledate kao na običnog suca ili vladara kojemu zamolbe jednostavno trebaju biti upućene a za kojeg se vjeruje kako će se svrha lakše postići kroz izvjesno posredovanje.

25. Pogledaj na svijet i kako mnogo je besmislica traženo od Mene. Koliko mnogo zamišljenih posrednika se koristi. Kada bi ljudi samo promišljali o svojim vlastitim akcijama, oni bi morali biti posramljeni načinom kojim žele povući dolje Boga, Stvoritelja i Gospodara Beskonačnosti, u beznačajne stvari svjetovnog života. Oni ne drže na umu da većina zala i nesreća ne potječu od Mene, nego od čovjekovih vlastitih stavova.

26. Ako Ja dozvoljavam ljudima da rade što im se sviđa i oni tako stvaraju za sebe bolesti i nesreće iz kojih bi mogli izvući neku duhovnu korist, zbog čega bi Ja spriječio ono što može služiti jedino njihovom duhovnom dobru? Zasigurno Ja ne mogu uzeti u obzir svačije svjetovno blagostanje, nego samo glavnu svrhu njegovog zemaljskog života. Kako bi Ja mogao dati Mojoj djeci ono što bi bilo samo štetno za njih?

27. Oh, vi kratkovidni i lakovjerni ljudi! Vi ste kao djeca koja po svaku cijenu žele staviti njihove ruke u vatru jer još nisu iskusila činjenicu da vatra ne daje samo svjetlo, nego također i spaljuje.

28. Mogao bi vam ispričati o toliko mnogo stvari za koje se moli! Jedan želi novac, drugi zdravlje, treći uspjeh u njegovom pothvatu, četvrti se žali da je smrt prouzročila gubitak u njegovoj obitelji, peti želi vidjeti svoju djecu u raskoši i život užitka kojim hrle strmoglavo prema paklu, itd. Ali nitko od njih ne uzima u obzir da bi uslišenjem molitve, duhovna dobrobit onih uključenih često značajno trpjela. Oni ne uzimaju u obzir da su patnje i nesreća ugaono kamenje koje oblikuje prepreke onima kolebljivima kada se upuste u svjetovne aktivnosti i naginju potpunom zanemarivanju duhovnog napretka.

29. Vi očevi i majke želite za svoju djecu sve dobre stvari, kao što su zdravlje, bogatstvo, dug život i visoka pozicija u svijetu. Dakle, što priželjkujete, kao sićušna bića Mog Stvaranja, bilo bi Meni dozvoljeno također, Meni bi također trebalo biti dozvoljeno obrazovati Moju djecu na takav način da oni mogu uživati u najvećoj mjeri sve dobre i lijepe stvari u Mojem Stvaranju koje Sam pohranio samo za njih, da oni jesu duhovno zdravi, bogati u Ljubavi i da mogu biti postavljeni nad velikim stvarima u Mojoj blizini. 

30. Evo, Ja želim isto što i vi sami želite. Razlika je samo u tome što vi, ljudi, da bi postali Moja djeca, morate proći kroz škole različite od onih u koje šaljete svoju djecu. Ovo je gdje se naša mišljenja razlikuju.

31. Pored toga, samo je kratak period vremena tijekom kojeg ste vi nadležni za dobrobit svoje djece, dok Ja brinem da vječni budući život Mojeg naboja postane pun blaženstva i nezamislivih užitaka.

32. Tako možete vidjeti da u ovoj točki Ja često moram biti nepopustljiv i zapisati vaše luckaste molitve u pijesak da ih otpuše slijedeći povjetarac, dok su Moja uređenja (aranžmani) zapisani kao Zakoni na neuništivom kamenju vječnosti. Stoga, dobro razmotrite vaše molitve i nemojte Me moliti za uništenje Moje djece! Ja Sam ih stvorio za vječni život, kao duhove, kao anđele, a ne za život užitka u svjetovnoj prljavštini da bi Mi jednog dana možda doveli uprljanu dušu.

33. Tako, kada molite i tražite Moju pomoć, imajte na umu da Ja unaprijed znam što ćete pitati i da Mi ne možete reći ništa novo. Imajte na umu da ljudi nikada ne bi upali u poteškoće da to nije bila Moja volja da ih poučim kroz njihove vlastite greške. Ne zaboravite da je vaša jedina utjeha vaše povjerenje u Mene. Ja Sam, također, imao povjerenje kada Sam u Getsemanskom vrtu, na vidiku Moje najveće patnje koju Sam morao podnijeti kao čovjek, molio: „Oče, dopusti da Me mimoiđe ova čaša!“ Ali čaša nije bila oduzeta i Ja Sam je morao ispiti do posljednje kapi. Sjetite se da Sam tada rekao: „Ali ne kako Ja hoću, nego kako Ti hoćeš, o Oče!“ (Marko 14:36) Te Riječi kojima Sam Se voljno podložio Mojoj sudbini mogu vam služiti kao vaša jedina zvijezda vodilja u vašem životu na Zemlji.

34. Da, upućujte molitve u Moje Ime, zaklinjite Me iz dubine svoga srca. Takvo preklinjanje će vas utješiti i dati vam mir, i s tim ste napravili svoju dužnost prema Meni. Ali ostavite uslišenje, ili protivno, svog zahtjeva Meni.

35. Ja vidim bolje i dalje i ne mogu uslišiti sve što slijepa i nezrela djeca žele. Zašto? Jar kao odrasli, vi možete vidjeti jasnije i više razborito. A ono što su mala djeca u odnosu na vas, to ste vi u odnosu na Mene, čak mnogo manje.

36. Stoga, imajte povjerenja u Mene! Ja znam kako i kada dati i kako i kada uzeti. Moji puti su nedokučivi, i često se događa da se, dok vi prolijevate mnoge tužne suze, Moji duhovi i anđeli raduju.

37. Jednom Sam rekao Mojim učenicima da vjeruju u Moje uvijek-Ljubavne namjere. Isto bi povjerenje želio probuditi u vama, jer bez njega vi ne možete napredovati ni jedan korak; vi bi očajavali zbog svoje sudbine i završili kao ateisti. Imajte povjerenja u nit koja vas sigurno vodi kroz životni labirint u ruke voljenog Oca Koji vam je često najbliži onda kada izgleda najudaljeniji.

38. Preklinjite i molite, ali ne molite za nemoguće, za svjetovne stvari. Ja Sam Duh (Ivan 4:24), a i vi također (Hebrejima 12:9). Ja jedino mogu suditi kao duhovno biće i vi, također, morate naučiti već tijekom svojeg života na Zemlji, duhovnom dati prednost nad svjetovnim, materijalnim stvarima.

39. Onda, ono što Sam jednom rekao Mojim učenicima, vrijedit će također i za vas: „Štogod tražite u Moje Ime, bit će vam dano!“ U ovo možete biti sigurni, posebno stoga što Ja sada ponavljam Moje obećanje. Amen.

Spread the Truth