Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

21 (Dobri pastir)

Print Friendly, PDF & Email

21

Druga nedjelja nakon Uskrsa

Dobri Pastir

Ivan 10:1-16: “Uistinu, uistinu, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik/ubojica. Ali onaj tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas; on ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Ali za tuđincem ne idu, već bježe od njega jer njegov glas ne poznaju.” Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče: “Uistinu, uistinu, kažem vam: Ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici/ubojice; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se (ili ’bit će blažen’): i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. Ja sam dobri pastir. Dobri Pastir život svoj polaže (ostavlja) za ovce. Ali Najamnik/plaćenik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca (čije ovce nisu), – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni; jer najamnik/plaćenik je i nije mu stalo do ovaca. Ja sam dobri pastir i prepoznajem Svoje i mene Moji poznaju, kao što Mene Otac poznaje i Ja poznajem Oca. I život Svoj polažem (ostavljam) za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će Moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir.’

(9. ožujak 1872.)

Ovo poglavlje govori o istinskom lideru/vođi prema svjetlu istine kao i o lažnim liderima/vođama koji tvrde da se samo putem njih dolazi do svjetla (ili ’kako put prema svjetlu vodi jedino kroz njih’), dok su, u stvari, oni sami utjelovljenje mraka (ili ’najveći mrak’). Jer što je ovdje opisano/označeno kao ‘lopovi i ubojice’, u duhovnom smislu (duhovna korespondencija) predstavlja nastojanje/težnju da se ljudskoj duši ukrade ili čak uništi njezina duhovnost (ljubav/dobro i vjera/istina).

‘Vrata’ o kojima govori Evanđelje, koja predstavljaju Mene (ili ’koja sam jedino Ja’), označavaju/znače jedini ispravan put do istinske spoznaje i u sebi kriju ovo značenje: Jedino oni ljudi koji nisu izgubili svoj duhovni instinkt kroz svijet i njegova/e zbivanja/dogodovštine (ono što svijetu pripada) ili pak koji nisu dozvolili da im ga oduzmu (bude oduzet) ili, ako im je već jednom bio oduzet, koji su ga povratili/ponovno stekli/našli – jedino ti/takvi (ljudi) znaju prepoznati/razlikovati Moj glas i Moje učenje od glasova i pogrešnih učenja lažnih proroka. I jedino ti/takvi će slijediti Moj poziv jer prepoznaju Moj glas i mogu/znaju ga razlikovati od ostalih zavodljivih glasova.

Upravo sada se vi nalazite u tom duhovnom pokretu gdje, slikovito rečeno, lopovi i ubojice ulaze kroz sve prozore i sve moguće otvore u Moju kuću s ciljem da ukradu blago (ili ’da se dočepaju blaga’) koje je sakriveno unutra. Posebice sada ćete priijetiti religiozno komešanje (stirring) u uzbuđenim dušama, kako/koje prožima srca, budi ih, vuče ih amo i tamo i kako, zbog sve te pompe/reklamiranja, nije lako prepoznati gdje su u stvari istinita vrata i pravi/istinski Pastir. Jer što više taj instinkt bude k Meni vodio srca koja vjeruju, to će drugi, koji traže samo svoje interese (ili ’koji gledaju samo na svoju prednost’), sve više pružati otpor tako da (na kraju) ne Ja, već oni mogu biti pobjednici.

Ovo naguravanje/tiskanje (pushing), klevetanje/ocrnjivanje i mržnja rasti će sve više i više. Kako Moj utjecaj bude rastao sve više tako će i otpor rasti sve više. To će ujedno značiti i velike kušnje za Moju djecu, koje će testirati njihovu izdržljivost a prije svega  (ili ’najviše’) napadati na njihovu vjeru i povjerenje. Moje učenje se sastoji samo od JEDNE stvari, a to je LJUBAV (ili ’Moje učenje je samo jedno, a to je ljubav’), dok doktrine drugih propovijedaju različite stvari: Mržnju umjesto ljubavi, ponos umjesto poniznosti, netoleranciju umjesto tolerancije; a sve to je prakticirano od strane samih tih (lažnih) vođa/lidera. Stoga se ono što možete čitati u osmom poglavlju Ivanovog Evanđelja, imenom, kako su me Židovi progonili i kako su Me htjeli kamenovati, tj. ubiti, ponavlja i danas. I sada će se dogoditi slično. Kamenje će biti bacano na Mene i na Moje učenje; krivi interpretatori/tumači Mog učenja će isto pripisati Sotoni (ili ’reći da ono dolazi od Sotone’) te će za svoje vlastite doktrine rastrubiti kako su došle direktno iz neba. Umovi će se zažariti umjesto da srca budu zagrijana (ili ’duše će se žariti umjesto da se griju’). Ideje će iz glava biti sprovedene u šake, a tamo gdje bi ljubav i mir trebali biti propovijedani, fanatizam će mahati svojom krvavom bakljom i mnoge će žrtve pasti od strane one doktrine za koju su mislili da jedina sadržava istinu (ili ‘da je jedina prava’).

Na ovaj način se Moja Riječ izgovorena u onim vremenima mora ispuniti, kada rekoh: ‘Nisam došao da vam donesem mir, već mač!’ Baš kao što se svugdje u Stvorenom svemiru, kroz trenje/sukob, stvaraju svjetlo i toplina, dva čimbenika kroz koje Svemir postoji (koja sačinjavaju svemir) i kroz koje se on održava, duhovno trenje također mora donijeti/ostvariti proces pročišćavanja, tako da bi se svjetlo istine i toplina ljubavi mogli razviti.

U stvari je baš to nastojanje ‘lopova i ubojica’ ono što će ubrzati pobjedu Mog učenja i Mojih ciljeva (ili ’Moje svrhe’). Oni će kroz njihove strašne/gorljive akcije stimulirati umove na razmišljanje i uspoređivanje. Iako će na početku mnogi slijediti njihov poziv, njihova pažnja će (na kraju) biti okrenuta prema učenju za kojeg su rekli da je neistinito (ili ’koje im je pogrešno predstavljeno’), pa će mu na kraju biti pridavano više pažnje nego bi to bio slučaj da nije bilo ove protu-sile (ili ‘protu-pritiska’). Onda oni neće pronaći u tom strogo zabranjenom učenju ono što im je bilo rečeno da ono sadržava, što će rezultirati da mnogi od njih pronađu pravog vođu/lidera/učitelja i prava vrata samo zato što su ih lažni lideri u tome htjeli spriječiti (‘jer su željeli spriječiti to traženje’). Tako da će napori Mojih neprijatelja/protivnika ići na Moj mlin (ili ‘na Moju ruku’) da bi na kraju postigli za Mene ono što su htjeli spriječiti – ujedinjenje Moje djece sa Mnom, ujedinjenje Mojih ovaca s njihovim jedinim pastirom. Moji neprijatelji/protivnici će se povlačiti kao što se plaćenici povlače pred velikom opasnošću, dok ću Ja svoju djecu jako dobro štititi. Kroz tu zaštitu će Moji sljedbenici sami od sebe prepoznati istinskog pastira i silnog zaštitnika svojih ovaca.

To je ono što (ili ‘ovo’) će se dogoditi! Stoga se nemojte bojati ili očajavati (ili ‘posustati’) ako, dok se budete osjećali posebice blizu Meni u vjeri i povjerenju i kada vidite da vaš broj raste, vaši najveći neprijatelji/protivnici budu postavljali snažne i moćne prepreke na vašem putu s ciljem da se odbrane od opasnosti koja im prijeti/sa kojom se suočavaju.

Također ne budite previše gorljivi u potrazi za istomišljenicima ili pak u želji da preobraćujete ljude (ili ‘ne trudite se ni tražiti istomišljenike niti preobraćivati ljude’)! Nije tako lako kako se vama često čini (ili ‘kako često vjerujete’), voditi druge na putu prema ISTINSKOM UČENJU LJUBAVI. Moje učenje od čovjeka zahtjeva odbacivanje/odustajanje od stvari koje ljudi pronalaze kao najugodnije (koje im pružaju najviše užitaka) na ovom svijetu, pošto Moje učenje nije OD ovog svijeta ni ZA ovaj svijet, već za Moj veliki duhovni svijet.

Velika ljubav i velika požrtvovnost potrebne su da bi se uništile/odstranile stare navike, stara vjerovanja i komfori/ugodnosti (comforts) i da bi se započeo/la spor/borba sa samim sobom i svijetom koja/i-uvijek-raste/koja/i-nikad-ne-staje (ever-increasing). Dao Sam vam primjer za to još za vrijeme Moje službe kada sam preporučio jednom čovjeku koji Me je želio slijediti, da se riješi svega što posjeduje, ali on je (čuvši to) samo tužno otišao. Vi ćete ovo također često iskusiti kada budete ohrabrivali neku osobu da bude (duhovno) aktivna, osobu za koju mislite da bi mogla postati sljedbenik učenja za koje vi vjerujete da je jedino istinito; ali ta osoba će vas napustiti i čak možda, umjesto vašeg prijatelja, ona postati vaš najveći neprijatelj.

Pazite, to se događa kada ljudima još uvijek nedostaje zrelosti da prihvate Moje učenje. Stoga, čekajte da gladni sami dođu k vama. Onda im dajte kruha, no također i to jedino u skladu s njihovim kapacitetom spoznaje/razumijevanja, inače – baš kao i svaka druga materijalna hrana – on (taj kruh) neće biti probavljen kako treba te će se na kraju pokazati kao štetan umjesto kao hranjiv.

Nije lako dobiti/naučiti druge ljude da čuju Moj glas i slijede Moje učenje. Čak i vi, koje sam vodio i odgajao/hranio već toliko dugo vremena, često se ponašate kao slabići i kratkovidni ljudi, kao da nikad niste od Mene direktno čuli ni jednu jedinu riječ. Koliko često želite kombinirati materijalno s duhovnim u svojoj budalastoj obmani (delusion) pošto bi vas poslušnost ovom potonjem (duhovno) koštala previše napora ili bi od vas potraživala previše samo-odricanja. Ako se vi ponašate tako, što onda očekujete od drugih kojima, tek što su došli do vrata i dalje nedostaje hrabrosti da zakorače preko kućnog praga i ostave iza sebe sve ono što im je jednom znalo biti (ili ‘nekoć bilo’) važno? Stoga budite pažljivi kada si birate prijatelje.

Ne brinite se za protivnike! Što više vrijeme bude prolazilo a broj Mojih ovaca se povećavao, to će Moje učenje sve manje i manje biti neznano, čime će porasti i suprotstavljanje tom Mom učenju kao i Mojim sljedbenicima. Borba se mora raspaliti. Pobjeda je zagarantirana samo ustrajnima/postojanima, i Moja djeca će biti samo oni koji ne samo da vjeruju Mom glasu i Mom učenju, već znaju da jedino ono vodi do željenog cilja/gola i da sam Ja ta vrata i jedini put kojim se ulazi u beskonačno carstvo duha, u kojem će biti nagrađeni ne mukama već velikim blaženstvom za borbe koje su izdržavali.

Ovo je put kojim se životni proces razvija. Duhovno mora biti oslobođeno od materije, čovjekova duša mora biti odvojena/otrgnuta od utjecaja svijeta i ne samo čovjekova stvarna, duhovna destinacija dosegnuta, već također i Moje prethodno/prošlo proputovanje na ovoj zemlji, sa svim patnjama i borbama, mora pronaći svoje ispunjenje.

Njegove ovce na ovom svijetu moraju imati samo jednog pastira (ili ’za Njegove ovce će na ovom svijetu biti samo jedan pastir’ ili pak ’svijet bi trebao imati samo jednog pastira’); nemoguće je služiti dvojici gospodara (ili ’dvojici gospodara se ne može služiti’). Onaj koji odaje počast materiji mora propasti (ili ’se mora spustiti’ = step down) u materiju; ali onaj koji teži duhovnom će odbaciti/odustati od/odstraniti od sebe sve ono što ga povlači dolje. Materija je pregusta i svjetlo je ne može penetrirati (ili ‘svjetlo ne može proći kroz nju’ ili pak ’ona ne propušta svjetlo’). Jedino je duhovno sposobno primiti Moju ljubav-svjetlo s nebesa, a samo to svjetlo stvara toplinu života i razvija Božansku iskru koja je bila postavljena/usađena u ljudskoj duši i vodi čovjeka natrag do svog izvora, do MENE.

To bi/je trebala biti svrha/cilj Mojeg učenja, Mojeg ‘spuštanja’ na ovu zemlju u prošlosti i Mojeg Drugog Dolaska (ili ’povratka’) u skoroj budućnosti.

Što se više Moj Drugi Dolazak približava, to će sukob između svjetla i tame biti sve veći. Bilo kako bilo, baš kao što svakog jutra izlazeće sunce poražava mrklu/tamnu noć, tako će zora Moje ljubavi-svjetla otjerati ‘lopove i ubojice’ koji rade po noći, a ne po danu (ili ’koji ne po danu, već samo po noći prakticiraju svoj zanat’). Oni će se morati povući ili preobratiti ili potonuti nazad u vječnu tamu (u kojoj će ostati) sve dok se u njihovim umovima i to sasvim spontano (ili ’iz vlastitog slobodnog nastojanja’), postepeno ne zazori svjetlo.

Kao što se već dogodilo u prošlosti, svijet će se htjeti suprotstaviti (want to resist) Mojim planovima i namjerama. Bilo kako bilo, baš to suprotstavljanje će ubrzati Moj konačni cilj/gol i na kraju ćemo ipak Moja djeca i Ja biti pobjednici.

Ustrajnost vodi do uspjeha. A naziv ‘Moje dijete’ se mora osvojiti kroz samo-negiranje/odricanje i požrtvovnost, jer nagrada je vrijedna borbe. Zato, budite svi spremni čvrsto stati (ili ’čvrsto se držati’) uz Mene! Neka svijet i oni što mu pripadaju idu svojim putem; ne brinite se za zbivanja u njemu kao ni za političke komplikacije/zaplete. Zapamtite da milijuni i milijuni ljudi moraju biti dovedeni do pravih svjetlosnih vrata, a da se to postigne, raznorazni događaji i raznorazne okolnosti moraju izvršiti svoj utjecaj s ciljem da bi se pojedinci na različitim nivoima inteligencije doveli do zajedničkog odredišta (common destination). To je zadatak/posao iznad vašeg razumijevanja i samo ga Bog može ostvariti, Koji je i tu također – baš kao i na svakom drugom mjestu – u stanju postići najveće moguće rezultate/efekte kroz najmanje/najbeznačajnije stvari.

Toliko za vaše bolje razumijevanje ovog Evanđelja, kako biste tek sada, u ovom vremenu (ili ‘u današnje vrijeme’) naučili  ispravno shvatiti Moju ondašnju službu (ili ’vrijeme naučavanja’) i da prepoznate da je već prije dvije tisuće godina, u vremenu kada sam hodio po vašoj mračnoj zemlji, cijela kasnija evolucija čovječanstva bila zacrtana i pred-određena.

To je razlog zbog kojeg je Biblija bila sačuvana, da bude najveći i najjači dokaz za to kako je već tada (ili ’u to vrijeme’) bilo zabilježeno sve ono što će se u kasnijim vremenima postepeno ostvarivati, ali što jedino ponovno rođenom (reborn), koji ima duhovnu viziju (ili ’koji vidi duhovnim očima’), svijetli potpuno jasno, kao u ogledalu budućnosti.

Tako da mirno možete gledati prema Meni svjesni riječi: ‘Ja neću napustiti onoga koji ne napusti Mene!’.

Ostanite uz Mene, i sve više ćete primjećivati/čuti pastirov glas. A kao rezultat toga vaš će sposobnost da riječju i primjerom ukažete i drugim slijepim ljudima jedini put k spasenju neprestano rasti, kako bi na kraju bio SAMO JEDAN PASTIR I SAMO JEDNO STADO! Amen.

Spread the Truth