Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

15 (Istjerivanje zloduha)

Print Friendly, PDF & Email

15

Treća nedjelja u Korizmi

Istjerivanje zloduha…

Sv. Luka 11:14-28: ‘I istjerivaše zloduha koji bijaše nijem. Kad iziđe zloduh, progovori njemak. I mnoštvo se divilo. A neki od njih rekoše: “Po Beelzebulu, poglavici zloduha, izgoni zloduhe!” A drugi su iskušavajući Ga, tražili od Njega kakav znak s neba. Ali  On, znajući njihove misli, reče im: “Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da Ja po Beelzebulu izgonim zloduhe. Ako  dakle Ja po Beelzebulu izgonim zloduhe, po kome ih vaši sinovi  izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako Ja prstom Božjim izgonim zloduhe, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje. “Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli. “Tko nije sa Mnom, protiv Mene je. I tko sa Mnom ne sabire, rasipa. “Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ Došavši, nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu  i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.” Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: “Blažena utroba koja Te nosila i prsi koje Si sisao!” On odgovori: “Još blaženiji oni koji slušaju Riječ Božju i čuvaju je!”

1.  Kako bi razumjeli i cijenili ovaj čin, vi najprije morate znati kako zlodusi uđu u osobu i što su oni u stvarnosti, tako da vam istjerivanje može postati shvatljivo. Da bih vam ovo razjasnio, Ja se moram vratiti daleko unazad i povesti vas u ranije eone kada još nisu postojali materijalni svjetovi nego jedino carstvo duhova.

2. Iz lude smjelosti (može također: pretpostavke utemeljene na nagađanju) i prkosa, prvi je anđeo, kao nositelj svjetla u najudaljenije prostore neba duhova, zloupotrijebio njegovu moć te se – zajedno sa njegovim pristalicama – pobunio protiv Mene. I budući on i njegovi suučesnici nisu imali nakanu vratiti se ikada, bili su prognani u materiju i prisiljeni zaputiti se dugom cestom progresivnog pročišćavanja kako bi se vratili u njihovo jednom bolje stanje. Ovaj proces pročišćavanja je u tijeku još i danas sve dok svi neće iznova postati što su jednom bili, naime priznavatelji Moje moći i Ljubavi i aktivni promicatelji Mojeg velikog plana stvaranja.

3. Sada pazite, u tom dalekom vremenu kada je pojedinačna sloboda duha bila ustanovljena kao nepovrediva, što je danas i dalje slučaj, duhovi, uključujući samog Sotonu, su bili slobodni – ili odvratiti se od njihovog pogrešnog smjera ili ne. Ali budući duhovi nisu bili svi jednaki u prepoznavanju, dobroti i uvida, baš kao što još i danas ne postoje dva bića koja su duhovno nalik, načini na koje su ovi duhovi razmišljali i djelovali su bili najraznolikiji. Jedan je bio zadovoljan sa njegovom duhovnom razinom, drugi pak nije. Jedan je bio postojan u odupiranju zavođenja više opakijih, dok se drugi suprotstavljao utjecaju boljih. Stoga, nije bilo pravilnog napretka, već je bilo onoliko mnogo različitih mišljenja i ideja o Meni, svijetu i nužnom razvoju, koliko je bilo bića koja duhovno razmišljaju.

4. Ova velika raznolikost, prisutna među dobrim duhovima baš kao i među zlim, koji su radije htjeli smatrati Sotonu za njihovo božanstvo na isti način kao što su dobri smatrali Mene, ova raznolikost je temelj za duhovni život i aktivnost nužnu za nastavak postojanja velikog carstva duhova.

5. Premda se veliko mnoštvo palih duhova pod njihovim glavnim vođama zaputilo smjerom drugačijim od onog određenog za sve, njihove akcije, koje su protivne Meni i Mojem principu dobra, moraju unatoč tome služiti Mojoj svrsi. U rezultatima, koji nisu u skladu s njihovim željama, oni moraju prepoznati Moju svemoć koju ne mogu izbjeći štogod činili.

6. Isti način duhovnog postojanja i aktivnosti je također pronađen među dušama onih koji su bili opozvani sa svih planeta (tj. koji su tamo umrli) i sada žive u onostranom. Oni također imaju slobodu volje. Oni mogu napredovati i nazadovati, oni mogu činiti štogod žele. Oni mogu, u minuti, napredovati iz paklenog mučenja grižnje savjesti do blaženstva jednog anđela; mogu ostati što su bili u njihovim životima na Zemlji ili postati još više opaki kroz udruživanje s drugim, više zlim dušama. Njihova sfera djelovanja je ograničena ničim drugim nego uvjetima postojanja koji se nalaze na svakoj duhovnoj razini.

7. Praiskonski, još neutjelovljeni duhovi baš kao i duše koje su napustile ljudska tijela koje nemaju poriv za napredovanjem, traže – budući je aktivnost princip života bez kojeg ništa ne može postojati – zaokupiti sebe tako što nastoje privući u njihovu sferu duhove ili i dalje živa ljudska bića čije naklonosti čine utjecaj mogućim i prenijeti im njihova vlastita gledišta i naklonosti. Prema tome, što više osoba gaji njegove vlastite zle strasti, utoliko lakše on može postati podložnim takvom jednom utjecaju i konačno pasti žrtvom tim zlim duhovima koji su mučeni dosadom. Tako da kroz pisanje, lupkanje i druga sredstva duhovi mogu vršiti utjecaj na pojedinačne prijemčive duše i na taj način doprinijeti, bar indirektno, da nevjernici shvate kako postoji drugi svijet. Ovako zli duhovi umrlih mogu afektirati um, čak fizički organizam osobe, u kojem slučaju su mahnita ludost ili druge bolesti izvanjski vidljive posljedice.

8. Ako bi mogli vidjeti sa duhovnim očima, vi bi otkrili jedan sasvim novi svijet, u i oko vas, koji poput vanjskog, materijalnog svijeta također nastoji učiniti vaš povratak k Meni što je moguće težim. Bilo je to na račun ovog da Sam jednom rekao Mojim učenicima u vrtu Getsemani: ‘Bdijte i molite da ne padnete u napast!’

9. Skrivajući njihov smrtonosan otrov pod profinjenim ogrtačem samoljublja, ovi duhovni utjecaji su u početku tako blagi i nježni, da čovjek potrebuje oštru percepciju i stalnu budnost da bi se uzdržao ne vršiti volju drugih namjesto svoju vlastitu. Ako međutim, osoba ostane postojana i zao duh vidi kako se njegovom utjecaju odupire, on odustaje budući ne želi gubiti njegovo vrijeme.

10. Ovo nevidljivo vršenje utjecaja i transformiranje materije, ovo dolaženje u postojanje i dezintegriranje, ovo prelaženje u druge oblike – sve ovo bi razotkrilo duhovni svijet pred vašim očima na jednoj još većoj skali ako bi imali duhovnu viziju. Jer vi bi mogli gledati kroz duhove i promatrati smjesta koja ideja pokreće jednog ili drugog da napravi ovo ili ono. U ovom duhovnom svijetu vi bi trebali koristiti jedno sasvim drugačije mjerilo nego u vašem materijalnom svijetu, budući su tamo već misli koje se važu, dok u vašem vidljivom svijetu tisuću misli prođe nezamijećeno dok možda jedino posljednja, kroz akciju, razotkrije ideju drugog živog bića.

11. Vi bi bili zaprepašteni ako bi mogli gledati umrle duše kako pristižu u onostrano i vidjeti kako su one primljene od strane drugih duhova bilo sa Ljubavlju ili mržnjom. Vi bi bili zaprepašteni gledajući moralne borbe koje duša mora iskusiti tamo dok ne može krenuti njezinim vlastitim putem nezavisno. Tamo skrivanje, licemjerje i pretvaranje ne koriste ničemu. Tamo je čovjek, kao duh, odraz njegovog duhovnog ‘ja’ stečenog u ovom svijetu i to ne kroz akcije nego kroz misli budući su misli koje dovode do akcija i one su odlučujući čimbenik također u duhovnom svijetu. Svaka misao koja bljesne vašom glavom je urezana kao jedan neizbrisiv otisak u vašeg unutarnjeg duhovnog čovjeka i jednog će dana doprinijeti oblikovanju duhovnog odijela tijela vaše duše.

12. Kada bi ljudi samo znali što čine kada ili odu sa ove Zemlje posvađani, ili kada preživjeli prokunu umrloga, jeza bi ih prošla radi posljedica takvih misli. Takve su misli sposobne prouzročiti veliko mučenje, duhovne prirode naravno, onima koji su prešli u drugi svijet i mogli bi u njima zapaliti žudnju da dočekaju duše takvih osoba s osvetom. Prema tome, budite jako strogi s vašim mislima! Vi možete često jednom mišlju privući gomilu srodnih duhova drugog svijeta i dok vjerujete kako ste samo utonuli u misli, ovi vas duhovi nastoje uhvatiti u svoju mrežu, uništiti vaše dobre kvalitete kako bi doveli do sazrijevanja odluku za jedan opak čin koji može imati beskrajne posljedice za vas same i druge ljude i duhove.

13. Ovo je izraženo u Evanđelju kada Sam rekao o moćnom i zlom duhu, izbačenom iz oboljelog ili nijemog, da je lutao svugdje uokolo osamljen i onda se vratio sa sedam drugih duhova gorih od njega samoga.

14. To je duhovna slika čovjeka koji nadvlada strast i vjeruje kako je sebe oslobodio od zloduha, ali onda se nemarno iznova prepušta njegovim omiljenim mislima i idejama. Takva osoba njeguje mali plamen. I kao kada mušice koje postanu svjesne svjetla na udaljenosti sve streme spram njega, na isti način njegov slijed misli služi kao svjetlo u duhovnom svijetu da bi upućivalo one koji pipkaju u tami. Oni streme spram njega, započinju njihovu paklenu igru ujedinjenom snagom, sve dok čovjek kojeg salijeću ne upadne u njihovu mrežu i bude izgubljen za Moje Kraljevstvo ovdje na Zemlji i tamo u onostranom za jedno dugo vrijeme.

15. Drugi svijet, svijet nevidljivog, nije onako ružičast kako vam ga vaši svećenici predstavljaju. On isto tako nije tako paklen kakvog vam mašta izvjesnih religijskih fanatika želi oslikati. On je sav utemeljen na ovome: čovjek će gledati duhovni svijet sukladno njegovoj duhovnoj prirodi. Na isti način vi također vidite materijalni svijet, a princip je isti ovdje kao što je u onostranom.

16. Tamo oplemenjeno i čisto srce, posvećeno Meni, neće vidjeti ništa od paklene prirode kao što ono nije isto tako vidjelo takve stvari u ovom svijetu. Tamo će ono vidjeti zabludjele duhove kako je ovdje vidjelo zabludjele ljude i ono će nastojati pomoći svakome kao što je činilo ovdje tijekom njegova života. Donoseći sa sobom mir, duša će vidjeti jedino mir; donoseći sa sobom mržnju i ponos, ona će doživjeti isto tamo preko od drugih i druge podvrći tome.

17. Postoji samo jedan valjan zakon u Mojem stvaranju – zakon gravitacije, sile privlačnosti. Pomoću njega su materijalne stvari ukrućene i održavane, isto tako i duhovne. Što je teže, to jest gušće tijelo, to je veća sila koja drži zajedno njegove prvobitne elemente; to je stijena i izgrađena na čvrstom tlu. Što su lakše supstance i manja njihova sila prianjanja, to se lakše one podižu. Što su atomi čvršće sjedinjeni zajedno, to su manje oni sposobni primiti svjetla i topline; što su lakši, to su više prijemčivi za utjecaje od gore.

18. Tako je također u svijetu duhova. Moralna težina veže duhove za materiju; što je lakša, to se oni mogu skorije izvući iz materije. U prvom slučaju, duhovi su mračni; u drugom, sukladno lakši. Mračni duhovi su oni koji žele oživjeti i ugrijati sebe u svjetlu drugih budući im samima nedostaje topline. Otud, ako oni žele ostati opaki oni nastoje povući druge u njihovu tamu, inače pokušavaju sebe osloboditi od tame.

19. Takva je duhovna aktivnost u cjelokupnim sferama etera. Vječito tamo je sukob pored mira, progonstvo i odbojnost pored sjedinjenja i Ljubavlju ispunjenog okupljanja, budući duhovi trebaju ispuniti njihov duhovni proces. Vrijeme se ne računa, jer vječnost je dugačka. Nitko nije prisiljen; što on želi biti, on jeste. Ili, kao što je Pavle rekao: ‘Kako stablo padne, tako ono leži.’

20. Prema tome, uložite svaki napor dok ste ovdje da steknete dovoljno snage da se možete oduprijeti iskušenjima tamo i da se smjesta susretnete sa boljim duhovima sa kojima, naravno, sukob i zavođenje ne dolaze u obzir! Uzdržavajte se od proklinjanja i izgovaranja kletvi, jer duhovi razljućeni na ovaj način i spriječeni u njihovom napretku gledaju kako će se osvetiti. Ako to ne mogu napraviti ovdje, oni će sigurno čekati na vas tamo preko kako bi vam vratili za ono što ste im napravili u slijepom samoljublju.

21. U Evanđelju Sam rekao: ‘Onaj koji nije sa Mnom je protiv Mene; i onaj koji ne sakuplja sa Mnom on prosipa.’ Zapamtite kako postoje jedino dvije ceste: prema Meni ili udaljavanje od Mene! Prema tome, blaženi su oni od vas koji čuju Moje Riječi i također će ih slijediti! U drugom svijetu oni će biti pošteđeni mnogo toga što bi inače bila jedna neizbježna posljedica njihovih zemaljskih akcija.

22. Mogao bih vam još reći puno u svezi drugog svijeta. Vi ste već bacili pogled na njega kod opisa duhovnog sunca (Otkrivenje koje je primio J. Lorber). Ipak, to je samo jedan kratak pregled velike Istine ali ako duboko razmislite o tome to bi trebalo dovoljno poslužiti kao upozorenje, tako da ne možete kasnije Mene kriviti zato što vam nisam dopustio pogledati u taj svijet koji će jednog dana biti vaše prebivalište, u stvari, ono u kojem ćete znatno duže boraviti.

23. Oni ekstremni slučajevi gdje jedan ili nekoliko zlih duhova imaju toliko puno moći nad osobom da je čak njegov fizički organizam pod njihovom kontrolom, su rijetki ali su dozvoljeni iz dobrih razloga. Iscijeliti takve bolesne osobe zaposjednute od strane zlih duhova, zahtjeva pobožnog čovjeka sa snažnom voljom koji također vrlo dobro poznaje Mene i Moju moć i uvjeren je da ću mu Ja dati pomoć kada za nju traži. U takvom slučaju pomoć može biti pružena u Moje Ime kroz molitvu i polaganje ruku, kao što Sam Ja Osobno činio kada Sam živio na Zemlji; jedino što čovjek mora uvijek misliti: Neka se to dogodi u skladu sa Mojom svetom voljom!

24. Sada imate ideju u svezi života u velikom duhovnom svijetu, koju Sam vam želio dati prilikom ovog događaja iz Evanđelja. Od najveće je važnosti da vi znate ne samo ono što vidite nego malo po malo također naučite razumjeti što to postoji tamo iza vidljivog svijeta, a dalo je potonjem njegov karakter i predstavlja daleko veći i važniji dio Mojeg Kraljevstva.

25. Ja Sam Duh, duhovi ste i vi i čak će materija jednom postati duhovna. Prepoznati na ovom svjetlu veliki ciklus u svim njegovim razinama, razmotriti ga i ustanoviti vašu vlastitu poziciju u njemu, je zadatak koji vam je bio dan. Da vam pomognem ovo ostvariti, Ja upošljavam sva moguća sredstva kako bih učinio neizbježnu cestu lakšom i kraćom za vas tako da vi možete već ovdje nadvladati najveći i najteži dio, tako da ćete tamo preko trebati svladati jedino nekoliko i to lakših stvari. Amen.

Spread the Truth