Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

Gottfried Mayerhofer

‘Ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata.’

11 (Poredba o Sijaču)

Print Friendly, PDF & Email

11 

Druga Nedjelja prije Uskršnjeg Posta 

Poredba o Sijaču 

(Luka 8:4-15) Kad se skupio silan svijet te iz svakoga grada nagrnuše k Njemu, prozbori u poredbi: “Iziđe sijač sijati svoje sjeme. Dok je sijao, jedno pade uz rub ceste, bi pogaženo i ptice ga nebeske pozobaše. A neko pade na kamen i, čim je izniklo, osušilo se jer ne imaše vlage. Druga opet padnu među trnje i trnje uzraste sa njima i uguši ih. A ostala padoše u dobru zemlju, niknu i urode stostrukim plodom.” Rekavši to, povika: “Tko ima uši da čuje, neka čuje!” Upitaše Ga učenici kakva bi to bila poredba. A On im reče: “Vama je dano znati tajne kraljevstva Božjega, ali ostalima u poredbama – da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju.” “A ovo je poredba: Sjeme je Riječ Božja. Oni uz rub ceste su oni koji čuju; zatim dolazi đavao i odnosi Riječ iz srca njihova da ne bi povjerovali i spasili se. A na kamenu – to su oni koji kad čuju, s radošću prime Riječ, ali korijena nemaju: ti neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme kušnje otpadnu. A što pade među trnje – to su oni koji poslušaju, ali poneseni brigama, bogatstvom i nasladama života, uguše se i ne dovedu plod do savršenstva. Ono pak u dobroj zemlji – to su oni koji u plemenitu i dobru srcu, nakon što su čuli Riječ, nju zadrže i donose rod sa strpljenjem.”

(Siječanj 20, 1872)

 1. Ova poredba o Sijaču i sjemenu, koju Sam Ja jednom dao Mojim učenicima i ljudima koji su Me okruživali, je dana u jednom lagano shvatljivom obliku, utoliko više što Evanđelje također navodi objašnjenje koje Sam Ja onda dao Mojim učenicima ali ne i ljudima koji su Me slušali.
 1. Sukladno ovom objašnjenju, sjeme je Moja Riječ, Gdje ovo padne na cestu i zgaženo je pod nogama, to naznačava ravnodušnost onih koji ju čuju ali ju zanemare i, kako se zaokupljaju jedino njihovim svjetovnim interesima, gaze preko nje. Kamenito tlo na koje je sjeme palo opisuje ona srca koja – poput učenjaka i teologa – prihvaćaju sjeme jedino u onoj mjeri kako se ono uklapa u njihove naučne sisteme. Međutim, čim se njihovo razmišljanje razlikuje, ovo sjeme na kamenitom tlu nalazi jedino malo ili nimalo prehrane i mora se sasušiti.
 1. Ako sjeme padne među trnje i nikne zajedno sa njime, ovo naznačava da se u Moju Riječ jedino vjeruje i da se primjenjuje do onog opsega koliko ju je moguće uskladiti sa svjetovnim mišljenjima. Ako se ona sukobljava sa njima ili ako Moja Riječ zahtjeva žrtvu i samo-odricanje, ona je odložena u stranu i, prema tome, također ne donosi ploda. Pohvale su sve što ona dobija, ali ne dolazi do djelovanja.
 1. Dotud Sam ju Ja već objasnio Mojim učenicima. Sada je od važnosti kako se ova poredba može primjeniti u sadašnje vrijeme i da li tu ima ijedno drugo njezino važno stanovište.
 1. Prije nego nastavimo sa njezinim objašnjenjem, mi moramo odgovoriti na sljedeća pitanja: Što je u stvari sjeme? U koju je svrhu ono posađeno i što je sijačev cilj? – Jedino kada su ova pitanja bila odgovorena može slijediti istinsko tumačenje i objašnjenje kroz duhovnu podudarnost; jer, općenito, vi koristite puno riječi bez da ste svjesni njihovog dubokog duhovnog značenja. Jedino onaj koji poznaje najdublje značenje riječi i njihovu duhovnu podudarnost uistinu poznaje njegov jezik. On ima dar stvaranja zvukova sa njegovim ustima koji može biti dokučen u duhovnom značenju, i svaka riječ koja teče iz njegovih usta je zraka duhovnog svjetla koja osvjetljava njegovu dušu, produhovljava ju i postepeno ju nosi spram sjedinjenja sa Mnom. Prema tome, postoji velika razlika između pričanja i govorenja. Čovjek može puno pričati a i dalje ne reći ništa, dok važno značenje duhovnog govora može sebe oblikovati na jedan najznačajniji način.
 1. Zato započnimo sa riječju ‘sjeme’ i istražimo pobliže njezino značenje.
 2. Vidite, beskonačnost(neizmjernost)je sadržana unutar sjemena. Iz sjemena nastavljaju izlaziti proizvodi iste vrste kojoj sjeme pripada. Time je bilo uređeno pri stvaranju materijalnog svijeta da Sam Ja pojedinačno stvorio stvari samo jednom. Ja Sam usadio u njih klicu za daljnju reprodukciju, tako da početni učinak, razvoj iz sebe samoga, ne bi prestao u vječnosti sve dok su elementi u tlu i u zraku potrebni za razvoj sjemena dostupni. Kao što sjeme stabla nosi unutar njega sav nukleus (= centralni najvažniji dio, srž) potreban za njegovo buduće odredište, time Moja Riječ, koja kao proizvod Mojeg Duha neprestano nastavlja proizvoditi nešto novo, nikada ne prolazi nego ostaje (nastavlja trajati) zauvijek (Matej 24:35). Prema tome, Ivan je rekao: ‘U početku bijaše Riječ… i Riječ Bijaše Bog!’ (Ivan 1:1)
 1. Ja, također, jesam sjeme iz kojeg neprestano i vječno jedino Božansko može proizaći.
 1. Gdjegod ova Riječ padne kao sjeme, ona stimulira tlo na aktivnost – često trajno, često jedino privremeno.
 1. Međutim, budući Sam Ja također sijač koji sije sjeme duž cijelog stvaranja, prirodno se također događa da se – kao u poredbi – ne razvije svo sjemenje jednako. Jedno donosi više ploda, drugo manje a treće uopće nikakvoga. Prvo, budući čak svjetovi Mojeg stvaranja, zajedno sa njihovim stanovnicima, nisu svi na istom nivou i, drugo, budući svugdje ljudi imaju njihovu slobodnu volju da djeluju na koji god način se njima čini prikladno. Otud različiti duhovni rezultati na svim svjetovima i kod svih ljudskih bića te različite dužine staza kojima sva stvorena bića moraju putovati da bi dosegli njihovo odredište produhovljavanja njihovih duša.
 1. Ja, kao sijač, sijem Moje sjeme svugdje. Gdje je ono primljeno sa ravnodušnošću, vlastita je krivnja dušâ ako, zbog gorkih iskustava, oni moraju proći kroz grubo školovanje. Gdje Moje sjeme padne na kamena srca gdje ne može ostati budući ga najslabiji svjetovni vjetar otpuše bez da ostavi traga, također tamo će ova tvrdoća srca biti postepeno omekšana. Gdje Moje sjeme padne na trnovito tlo i nikne zajedno sa korovom, ono će dijeliti sudbinu korova koje treba biti uništeno. Onda tim ljudima neće ništa preostati osim neobrađenog tla njihova srca na kojem ništa trajno ne može rasti, niti porok niti vrlina. Jedino gdje Moja Riječ padne na dobro tlo, gdje su srca već pripremljena od strane Mene unaprijed, će sjeme Moje Riječi nicati, cvjetati i donositi plodove kao jedan primjer za druge.
 1. Moja Riječ, kao sjeme, je bila te i dalje jest dnevno sijana kako bi od ljudi napravila istinska ljudska bića, da ih učini dostojnima Mene, tako da, kao slike Mojeg Božanskog Ja, oni mogu postepeno postati ono za što Sam ih odredio.
 1. Još od vremena dok Sam hodao Zemljom, Ja i Moji odabrani smo uvijek nastavili sijati Moju Božansku Riječ Ljubavi. I budući su se Moji slušatelji sastojali od različitih vrsta ljudi, Ja Sam naumio kroz ovu poredbu ukazati njegovu nepromišljenost jednome, njegovu ravnodušnost drugome i njegovu svjetovnost trećemu, dokazujući im što bi konačno rezultiralo ako bi se Moja Riječ jedino čula ali ne i prakticirala. Što Sam onda rekao Mojim slušateljima i učenicima:‘Onaj koji ima uši, neka čuje!’, Ja kažem opet, jer Ja, kao sijač, ću uskoro doći ubrati žetvu od Mojeg sjemena.
 1. Moja Riječ, kao duhovno sjeme za vječno blaženstvo, je sada više nego ikada gažena pod nogama na svim cestama i pojedena od strane ptica koje se jedino žele okoristiti Mojom Riječju za njihove vlastite interese. Već jedno dugo vrijeme ona je padala na previše kamenito tlo sebičnih srdaca gdje se ona mora osušiti bez prehrane. A gdje ovdje i tamo stabljika procvjeta, ona stoji sred svjetovnih užitaka i za nju se mari jedino onoliko dugo koliko je u harmoniji sa svjetovnim mišljenjima. Čim ona zahtjeva žrtvu, nju se sasvim odbacuje.
 1. Jedino nekolicina čuvaju Moju Riječ u njihovim srcima, usprkos okolnostima, borbama i patnji, njeguju je brižno i također djeluju sukladno njoj. Kao što Sam jednom rekao da su mnogi bili pozvani da steknu za sebe, uz pomoć sjemena Moje Božanske Riječi, trajno blaženstvo u onostranom nakon ovog kratkog zemaljskog postojanja, među mnogim pozvanima jedino su nekolicina odabranih da prime pobjednički vijenac, kojeg Sam Ja Osobno jednom osvojio kroz Križ i na Križu kao čovjek.
 1. Vodio Sam put za čovječanstvo kao primjer. Kao što Moj život nije bio razlikovan kroz plemenito rođenje i druge povoljne okolnosti i Ja Sam, konačno, morao dokončati Moj zemaljski život javno kao kriminalac na Križu, svi oni koji će Me slijediti će imati slične doživljaje. Oni će, također, biti proganjani, prezirani i zlostavljani. Ali kao što su Moje uskrsnuće i nakon toga Moj povratak u Moje Kraljevstvo pomrsili sve ljudske naume i Ja sam pristigao u Moja nebesa produhovljen, tako će također oni koji su ponudili njihova srca kao dobru zemlju za Moju Riječ, jednom ubrati što su ovdje posadili u njihova srca. Znanje da su se borili, patili, ali također pobijedili, će biti njihova nagrada. Oni će primiti njihovu nagradu budući oni nisu nikada, poput neobazrivih skitnica, zgazili pod nogama sjeme Ljubavi koje Sam posadio na njihovoj stazi. Oni također nisu dopustili njihovim srcima da otvrdnu niti su zanemarili rastući plod poradi svjetovnih užitaka koji su trnje za sve što je duhovno. Kao dobra zemlja oni će roditi plemenitim plodovima. Kao što Sam Ja jednom rekao:‘Poznat ćete ih po njihovim plodovima!’(Matej 7:16, 20)
 1. Time je sjeme sazrijelo, tako da konačno pšenica može biti razdvojena od pljeve, trnje i čičak su podređeni pročišćavanju kroz jednu vrstu vatre a zrela žitarica je sakupljena u Moje žitnice. Vi već možete primjetiti svugdje kako započinje prosijavanje. Ja ću doći da bi zatražio račun od ljudi za sjeme koje Sam posijao. I nagrada će biti u skladu sa radom. Moja Riječ je Božansko sjeme, ona je što vječnost sije za vječnost. Da li je sjeme zanemareno, da li je zgaženo pod nogama, da li ono pada među trnje, – Božanska klica ostaje zauvijek, i jedno sjeme je dovoljno da proizvede izobilje onog što je dobro i obasme time svijet. Prema tome, nije od važnosti ako su tisuće ovih sjemenja bili posijani uzalud. Jer ona koja su pala na dobro tlo, u srca puna vjere, će rasprostirati svjetlo nad onima koja ostanu mračna. I time sve to neće nikada biti uništeno što Sam Ja, kao Stvoritelj, iznio na vidjelo(proizveo), što Sam Ja, kao Isus, zapečatio sa Mojom smrću na Križu i što ću Ja uskoro, kao žetalac, sakupljati sa njiva duhovne aktivnosti. Ako bi žetva također bila mala, ovo bi i dalje dokazalo kako veliko nikada ne sahne ili truli ako je, spakirano u malo, ono sposobno proizvesti ogromne učinke. Prema tome, ne dozvolite vašim srcima da se pretvore u kamen ili da budu prebujala sa korovom i trnjem. Držite ih u sva vremena spremnima, tako da Moja Riječ, koja oživljava ponovno vašu dušu na toliko puno načina, može unutra proklijati, tako da vi nećete morati dijeliti sudbinu onih koji prihvate Moju Riječ jedino površno i, kada ona zahtjeva akciju, dokažu da je sjeme prionulo jedino uz površinu njihova srca ali nije u njega ni najmanje prodrlo.
 1. Imajte ovo na pameti: sijač sije kako bi jednog dana ubrao žetvu.
 1. Vrijeme žetve se približava. Budite pripremljeni da budete sakupljeni u Moje žitnice a ne da budete prisiljeni zaputiti se dužom stazom razvoja(poboljšanja)zajedno sa trnjem i čičkom. Prema tome: Tko ima uši, neka čuje dok još ima vremena! Amen.
Spread the Truth