Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

1 (Znaci budućnosti)

Print Friendly, PDF & Email

1

Prva nedjelja u Adventu

Znaci budućnosti

Luka 21:25,26: ‘I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.’

 (23. studeni 1871.)

1. Ovo je taj tekst iz Evanđelja s kojim obično započinje crkvena godina. Čita se vjernicima u crkvi svake godine, objašnjava na ovaj ili onaj način, tako da najbolje poslužuje svrsi propovjednika. Čak ako mnogi od njih doista govore o znacima i čudima, jedino nekolicina zna od čega se ti znaci u stvari sastoje (ili ‘što ti znaci u stvari obuhvaćaju’) i na koji način će oni obznaniti vrijeme koje dolazi. Većina propovjednika svoja tumačenja ovog teksta odabire iz političkog života pokušavajući tako objasniti što je duhovno sa svjetovnim primjerima. To je sasvim beskorisno nastojanje isto kao kada bi čovjek pokušavao objasniti duhovni svijet kroz materijalni (ili ‘putem materijalnog’) , dok bi trebalo biti obrnuto, pošto su događaji u svijetu rezultat duhovnih prevrata.

2. Gledajte, djeco Moja, kada sam Ja u tim vremenima govorio o znakovima i predskazao Židovima uništenje njihovoga hrama, samo je nekoliko njih (po)vjerovalo Mojim riječima pošto Me nisu (po)zna(va)li. Sada, kada vam govorim isto, postoji isto toliki broj onih koji sumnjaju i ne-vjernika koji očekuju znakove sa druge strane od one odakle će oni u stvari doći.

3. Onda Sam predskazao uništenje hrama u Jeruzalemu i kraj židovskog naroda kao neovisne nacije. Rekao sam im kako je način na koji su sprovodili njihove religijske zakone bio protivan onome što su im Mojsije i Proroci željeli dati i da tom konceptu i praksi mora doći kraj posredstvom istinskog tumačenja u svrhu čega Sam Ja došao i žrtvovao Svoj život.

4. Oni se nisu željeli odreći onog što je kroz naviku odavno postala njihova vjera ili religija. Za njih je hram u Jeruzalemu reprezentirao duhovno zdanje religije. Međutim, pošto su stvari u tom hramu bile tako/zaista loše i religija se propovijedala i prakticirala tako da odgovara interesima svećenika i Farizeja, ovaj materijalni hram je morao biti uništen da čovječanstvo ne bi istrunulo u muljavoj, stagnantnoj vodi njihovih najnižih strasti. Drugi, duhovan, vječni hram, kojem Sam položio kamen-temeljac za vrijeme Moga života na Zemlji, je mogao biti izgrađen jedino na ruševinama prijašnjeg.

5. Mada su od tog vremena i od Mojeg uzašašća, bili davani znaci, a daju se još i dalje, do Mojeg Drugog Dolaska, opominjući ljude da se obrate, ali nikad nije izgledalo kako je (došlo) pravo vrijeme da bi se uništio sadašnji hram, tj. Rim i njegovo ustrojstvo. Čak ako je i zraka svjetlosti koja proglašava/navješćuje budućnost osvijetlila srca mnogih osoba, u Rimu je ostalo mračno i umjesto svjetlije, nastavlja biti sve mračnije.

6. Što se nekada dogodilo u Jeruzalemu, gdje je naoružana Rimska sila jedan dug vremenski period poštovala religiju i običaje Židova i dala im odriješene ruke, dogodilo se također sa Rimom sve do današnjeg dana. Moćni, sa mačem u njihovoj ruci, itekako dobro svjesni štetnog djelovanja Rima, nisu mu željeli stati na kraj (ili ‘dokončati ga’), već su pretpostavljali (is)koristiti ga za svoj vlastiti interes. Međutim, baš kao što su nekada Židovi (sami) bili uzrokom (= doveli do) uništenja hrama i svoga vlastitog raspada kroz njihov uobražen i buntovan stav, zdanje nepogrešive Petrove stolice u Rimu će propasti kroz uobraženost i sljepilo njezinih vlastitih pomoćnika i morat će napraviti mjesta za Moje učenje kao nekada prije.

7. Što se dogodilo kada Sam prvi puta došao na Zemlju kao čovjek,  ponovno će se dogoditi. Biti će znakova – sretni su oni koji ih razumiju i obaziru se na njih zbog njihove vlastite dobrobiti i dobrobiti njihovih bližnjih!

8. Ono što je bilo pretskazano će duhovno započeti – i u stvari je već započelo – s potpuno istim simptomima kao nekada za vrijeme Mojeg hodočašća na Zemlji. Ratovi i bune, progonstva Mojih sljedbenika, strah od budućnosti i svakojakih bolesti bili su zemaljski znakovi onda a i danas neće biti odsutni. Ne da ih Ja šaljem, već ljudi stvaraju svoju vlastitu sudbinu kroz ne-razumijevanje Mojih Božanskih riječi koje će zauvijek ostati nepromijenjene. Vjetar duhovne promjene puše također i danas, prožimajući sva ljudska srca. Ljudska prava koja su toliko dugo vremena bila zanemarivana hoće biti poštovana i neće više biti gažena pod nogama od strane samo jedne klase – najmoćnijih.

9. Kaže se da će se čak i crv okrenuti kada je ugažen. Eh, silnici crkve i svijeta su dovoljno dugo gazili crva, nastojeći ga potpuno podjarmiti i učiniti to da ljudsko dostojanstvo započinje samo s njima. Ali otišli su predaleko. To oni osjećaju i sada – u njihovom strahu od posljedica – traže sredstva kako bi zaustavili ovaj razvoj. Ali uzalud! Kao nekada u Jeruzalemu, ovi silnici današnjice će također požnjeti što su posadili.

10. Tada sam savjetovao Moje sljedbenike da u svemu budu umjereni, da održavaju čistima svoje duše i tijela i da ih ne zloupotrebljavaju, tako da mogu stajati pročišćeni pred Sinom Čovječjim kada dođe.

11. Isti prijekor važi također i danas: ‘Bdijte i molite da ne upadnete u kušnju!’ Održavajte sebe čistima, povećavajte snagu kroz vašu vjeru u Moju ljubav i Moju Božansku brigu koja, čak ako i dozvoljava da se zbiju najužasnije stvari, neće nikad kazniti one koji su slijedili Moje učenje s dječjim povjerenjem i prakticirali ga vjernom gorljivošću.

12. Znaci vremena će vas proći kada ste vaše tijelo naučili prilagoditi minimalnim fizičkim potrebama, i umjesto toga ste više zauzeti izgradnjom vašeg duhovnog bića. Onda ćete – kao što su nekad Moji sljedbenici učinili – slaviti Moju veličinu, ljubav i milost također nad zadimljenim ruševinama svjetovne raskoši i bojišnica, gdje je materija bila poražena, ali duh oslobođen.

Amen.

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva (Dnevnik) – 211’

Spread the Truth