Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

093:1-5 (Gospodova omiljena hrana)

Print Friendly, PDF & Email

Gospodinova omiljena hrana

8/93 [1] Kada su kruh i vino ponovno bili postavljeni na stol a mi uzeli nešto od toga, Marta je došla da bi Me zapitala što bi najradije jeo za večeru.

[2] Rekoh Ja: ‘Gledaj sada, Moja draga Marta, ljudi koji čuju Moju riječ i žive u skladu sa njom su Moja omiljena hrana i također Moje omiljeno piće. Da li si dobro razumjela ove riječi?’

[3] U neku ruku preplašenim i zaprepaštenim tonom Marta reče; ‘Ali Gospodine i Učitelju, Ti zasigurno ne misliš kako želiš jesti ljudsko meso?’

[4] Rekoh Ja: ‘Dakle, Moja draga prijateljice, ti još nisi duboko proniknula u stvari od duha. Da li Ja sada mislim na hranu za duh ili hranu za tijelo kada kažem kako su ljudi, koji čuju Moju Riječ, uzmu je k srcu i žive i djeluju sukladno, Moja omiljena hrana i omiljeno piće? Ja govorim tebi i također svima vama koji ste prisutni ovdje: čovjek ne živi jedino od kruha i vina, već radije – ako djeluje sukladno – od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta (Ponovljeni Zakon 8:3). I posljedično tome, Božja Riječ je izvrsna hrana za cijelog čovjeka, dok kruh ove Zemlje hrani jedino njegovo smrtno tijelo a ne istovremeno njegovu dušu i njegov duh.

[5] Ali kako je Bog putem Riječi najvažnija/glavna hrana za cijelog čovjeka, tako je također čovjek koji poznaje Boga, voli Ga iznad svega i vrši Njegovu volju, dobra i jako okrepljujuća hrana za vječnu ljubav u Bogu.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/93:1-5’ J.Lorber

Spread the Truth