Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

082, 83 (Zašto se mrtva tijela polako raspadaju?… Spaljivanje i balzamiranje tijela)

Print Friendly, PDF & Email

Zašto se mrtva tijela polako raspadaju?

8/82 [1]  Pisar reče: ‘Gospode i Učitelju, tek su mi sada stvari koje se odnose spram umiranja potpuno jasne, ali nekoliko stvari od manje važnosti, koje međutim ne spadaju u postupak umiranja, bi ipak još želio da mi objasniš, jer šireći Tvoje učenje, više preciznije među poganima, mi zasigurno možemo očekivati pitanja u svezi ovog na koja onda – ako nas Ti ne bi podučio – ne bi mogli dati odgovor.

[2] To se tiče sljedeće dvije stvari, prva je: zašto se ljudsko tijelo mora raspadati i nestati polako? Zasigurno bi bilo u Tvojoj moći razložiti ga u jednom trenutku i promijeniti ga u nešto drugo, jer ovo polako raspadanje i nestajanje mrtvog tijela ostavlja na svako ljudsko biće neugodan utisak, a raspadanje mnogih tijela kuži zrak i ima štetan utjecaj na zdravlje živih ljudi. Dakle, ako bi tijelo, čim je potpuno mrtvo, trenutačno nestalo poput snježne pahuljice na suncu, onda bi na prvom mjestu ovo bilo više dolično čovjeku, a drugo ljudi se ne bi morali ni najmanje bojati kužnih isparenja tijekom dugotrajnog raspadanja tijela i također bi mogli uštedjeti često značajne troškove pogreba i otužne neprilike. Ovo je zato prva stvar o kojoj bi rado htio dobiti od Tebe više detaljnije objašnjenje.

[3] Drugo pitanje je: da li će duša, kada je oslobođena iz tijela, biti sposobna gledati nazad na ovu Zemlju, ako to želi, i vidjeti njezine promjene i također ponašanje ljudi? To je druga stvar o kojoj bi još želio čuti nekoliko riječi od Tebe, Gospode i Učitelju.’

[4] Rekoh Ja: ‘Prijatelju Moj, što se tiče prve stvari, to je kako je odlučeno Mojim redom, da se tijelo iz potpuno različitih i zasigurno jako mudrih razloga raspada i mijenja jedino polako. Ali kada je čovjek živio u skladu sa Mojim redom, ovo će mrtvo tijelo svejedno biti promijenjeno brže, i tijekom postupka raspadanja ono neće širiti kužna isparenja. Jedino kada je čovjek svojim grijesima akumulirao mnogo nečistih duhova, koji će se onda osloboditi tijekom postupka raspadanja, razvit će se odvratan smrad i može imati štetan utjecaj na zdravlje drugih ljudi kada tijelo predugo leži neukopano negdje na otvorenom zraku. Ali nekoliko dana ne igra ulogu.

[5] Međutim, ako bi dozvolio mrtvom tijelu, koje je puno nečistih duhova, raspasti se najednom, ti bi nečisti duhovi koji su se oslobodili u velikim brojevima, zasigurno smjesta i brzinom munje zaskočili one ljude koji se nalaze u blizini i ozbiljno bi im naškodili a neke bi čak i ubili.

[6] Ali tijekom polaganog raspadanja nečisti se duhovi najprije mijenjaju u bezbroj malih i također većih crviju. Ovi proždiru tijelo i konačno također jedni druge. Nakon toga se oni sami raspadaju i uzdižu se u već čišćim fluidima do površine Zemlje gdje su opet promijenjeni u svakojako bilje i onda iz ovog u čišće vrste crviju i insekata. Gledaj, to je kako Moja mudrost i Moj red hoće, i sada Sam ti rekao o tome precizno onoliko koliko je za čovjeka nužno znati. Ostalo će ti biti dodjeljeno od strane duha kada će to tebi biti nužno znati.

[7] Što se tiče tvoga drugog pitanja, očigledno je da će savršene duše – kao što Sam vam ukazao na Maslinskoj Gori – vidjeti ne samo ovu Zemlju već također, ako to žele, cijelo stvaranje i promatrati ga u svim pravcima. Također će im biti povjereno usmjeravanje i vođenje živih ljudskih bića na nebeskim tijelima a također će im druga stvorenja biti povjerena. I onda je zasigurno očigledno da savršene duše moraju i hoće vidjeti materijalna stvaranja.

[8] Ali nesavršene i zle i mračne duše zasigurno ovo neće biti u stanju učiniti – to također ne bi bilo dobro, jer bi one u njihovom velikom zlokobnom užitku i žeđi za osvetom zasigurno nanijeli veliku štetu Zemlji i njezinim stvorenjima. Iako one ostaju u dubinama ove Zemlje i također mnogim rupama i pećinama zemaljskim, ali one ipak ne vide mjesto gdje se nalaze, već jedino neosnovanu i blijedu sliku njihove maštarije. Jedino tu i tamo ova ili ona umrla duša dobije dozvolu postati svjesna materijalnog mjesta gdje živi. U takvom stanju, ona onda također zna što netko iz njezine obitelji ili također drugo ljudsko biće čini na Zemlji, kako je, i još mnoge druge stvari, ali sve to jedino na nekoliko trenutaka. Nakon toga, ona se direktno vraća ponovno do svojeg ispraznog mjesta maštarije gdje pronalazi druge duše takve vrste. Jer također sa nesavršenim i zlim dušama važi da se oni koji su istog uma grupiraju zajedno u unije, ali naravno ne u dobre, jer jedino se blaženi duhovi ujedinjuju u dobre unije. Sve drugo Sam vam objasnio i ukazao već na Maslinskoj Gori i posljedično tome je ovo dovoljno. Da li ste ovo dobro razumjeli?’

[9] Svi oni rekoše, a također i pisar: ‘Da, Gospode i Učitelju. Molimo te budi uvijek milosrdan i dobrotvoran prema nama grešnicima, tako da kasnije ne bi ušli u uniju sa zlim dušama, i budi strpljiv sa našim i dalje mnogim slabostima. Ti jedini budi vječno hvaljen i slavljen.’

Spaljivanje i balzamiranje tijela

8/83 [1] Kada su Mi svi oni ovo rekli, Agricola mi opet priđe i reče: ‘Gospode i Učitelju, u nas Rimljana se mrtva tijela, posebice ona važnih ljudi, spaljivaju, i pepeo se onda drži u izvjesnim urnama i kamenim bocama koje su za to predviđene. Ili, u slučaju jako istaknutih ljudi, tijela su balzamirana i onda se drže u katakombama. Jedino su siromašni ljudi i robovi zakopani na mjestima koja su dobro ograđena zidom i koja su za to predviđena. Treba li se to tako nastaviti ili treba biti promijenjeno? Što misliš o spaljivanju i balzamiranju mrtvih tijela?’

[2] Rekoh Ja: ‘Ako to ne možete promijeniti, neka onda stari običaj ostane. Ali spaljivanje je ipak bolje nego balzamiranje kojim se postupak raspadanja vrlo jako usporava. Međutim, najbolje je tijelo ukopati u zemlju. No treba se paziti da je tijelo ukopano tek kada je potpuno mrtvo, što doktor zasigurno mora biti u stanju otkriti na osnovu boje lica i lošeg smrada raspadanja, jer kod prividno mrtvih se aktuelne karakteristike ne primjećuju/događaju. Prema tome, oni također ne bi trebali biti zakopani prije nego su bez ikakve sumnje mrtvi.

[3] Savršen čovjek neće naravno nikad doći u prividno mrtvo stanje, ali se to lako može dogoditi sa materijalističnom osobom koja žudi za zadovoljstvom, budući se njegova duša često drži/priljubljuje sa prevelikom ljubavlju za svoje tijelo. Kada takva osoba postane hladna i kruta, nema više puls i ne daje više znakove života, duša je i dalje u tijelu i na očajnički se način trudi ponovno ga oživjeti, u čemu će ona također često uspjeti nakon nekoliko dana. Ali ako je takva osoba prebrzo zakopana u zemlju i onda se vrati u život opet u grobu, također s obzirom na tijelo, onda zasigurno možete zamisliti da mu to mora donijeti stanje jako velikog očajanja, pa čak ako ono traje samo nekoliko trenutaka. Međutim, ako živite u skladu sa Mojim učenjem u kojem posebice vi trebate među vama prakticirati ljubav spram bližnjega, onda je zasigurno također djelo istinske ljubavi spram bližnjega i to da ćete biti vrlo pažljivi da ni jedna prividno mrtva osoba nije spaljena ili zakopana. Ako otkrijete kako je netko prividno mrtav, dovedite ga u prostor sa dobrim i svježim zrakom, molite se za njega i položite svoje ruke na njega, i bit će mu bolje.

[4] Ako je nečije prividno mrtvo stanje više postojano, onda budite pažljivi i ne smatrajte ga mrtvim prije nego su na njemu jasno postale vidljve zbiljske karakteristike smrti. Jer što pouzdano žudite da bi ljudi napravili vama, ako bi sami došli u takvu situaciju, što je uvijek tužno, vi također napravite za njih (Matej 7:12). A vi, Rimljani, ovo zasigurno trebate dobro zapamtiti. Jer ukopavanju siromašnih i robova ne pridajete puno pažnje, – a sad Sam vam na to skrenuo pažnju.’

[5] Kada su Rimljani ovo čuli od Mene, zahvalili su Mi da Sam im na to skrenuo pažnju, i obećali su Mi da će sa time biti što je moguće pažljiviji.

Gospod Isus Krist, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/82, 83’ J.Lorber

Spread the Truth