Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

075:1-3 [O ispijanju vina (i Juda je volio popiti)]

Print Friendly, PDF & Email

O ispijanju vina (i Juda je volio popiti)

8/75  [1]  Lazar je sada, zajedno sa nekolicinom svojih slugu, otišao donijeti novo vino posebno dobrog okusa. Tako da su čaše bile ponovno napunjene. Svi smo pili i naše tijelo je bilo osnaženo njime. Svi su postali jako veseli i hvalili su Me zbog toga što sam na ovu Zemlju postavio tako dobre i snažeće stvari.

[2]  Ali Ja rekoh: ‘Da, da, takvo vino je snažeće piće, ali jedino kada se uzima/ispija umjereno i u pravo vrijeme (on time). Ali za one koji su neumjereni u ispijanju vina i koji se napij(aj)u, ono onda više nije snažeće piće već piće koje slabi cijelo njihovo tijelo. Stoga, uvijek pijte ovo piće sa umjerenošću (i) u Moje ime, onda će vas (ono) također osnažiti za vječni život duše. Ali u neumjerenom uživanju ovog pića se krije zao duh raskalašenosti/pokvarenosti i bludničenja. Taj duh ne budi dušu u život, već ga (= čovjeka) čini mrtvim za istinski duh života sa Nebesa i čini duhovno (pre)porođenje duše u duhu sa Nebesa skoro nemogućim na ovoj Zemlji. Ovo također zapamtite.’

[3]  Ja sam ovo izrekao u tom trenutku ne samo zbog istine, pošto sam ovo (istu stvar) već nekoliko puta izrekao (= često govorio), već zbog toga što je Juda Iskariot uzeo/ispio dva velika gutljaja i već je dosegao točku (and was on the point) napijanja (ili ‘kada postaje pijan’). On je to zasigurno primjetio, te je ustao sa stola i izašao vani posjetivši mali gradić Betaniju.

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/75:1-3’ J.Lorber

Spread the Truth