Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

074:9,10; 75:6-8; 76:2-4; 75:8-12 (Uništena planeta)

Print Friendly, PDF & Email

Uništena planeta

8/74 [9] Za vrijeme tog prethistorijskog vremena/perioda (riječ je o šestom periodu razvoja Zemlje) je druga planeta bila aktivna (umjesto naše Zemlje na poziciji ‘male odajice u srcu Velikog Nebeskog Čovjeka’). Međutim, ti ljudi su (pro)pali u najveću moguću oholost/ponositost i totalno su zaboravili na Boga (= ‘Bogo-zaboravljivost’), a oni koji su još (ili ‘i dalje’) vjerovali u Boga, na Njega nisu obraćali pažnju, prkosili su Mu (ili ‘izazivali su Ga’), i u svojoj sljepoći su ga tako reći pokušali otjerati sa Njegova prijestolja vječne moći. Bili su u potrazi za Njime, a njihovi zli filozofi (ili ‘zli svjetovni mudraci’) su rekli kako Bog živi u centru njihove zemlje. Kako bi trebali iskopati podzemne rovove do tog mjesta i zarobiti Ga. Tako su oni (is)kopali užasno duboke jame u toj zemlji pri čemu su mnogi od njih umrli.

[10] Kada sam im slao glasnike i upozoravao ih, oni (= ti glasnici) su uvijek bili zadavljeni, i ljudi nisu unaprijedili svoj život (= promijenili svoj ne-duhovan način života). I gledajte, onda sam Ja dozvolio zemlji da se raspori/rascjepi iznutra na mnoge komadiće…

8/75 [6] Vidjeli smo da je na početku šestog perioda (razvoja zemlje) postojala planeta koja je bila uništena iznutra… sada ću vam još preciznije ukazati stanje tog uništenog svijeta, kako je bilo prije (kako je taj svijet izgledao tada)…. a također i kako izgleda sada….

[7] … i oni ugledaše spornu planetu kako plovi/lebdi između Marsa i Jupitera i njezina 4 mjeseca koji/kako kruže oko nje. Veličine što se tiče ona je izgledala poprilično slično Jupiteru, osim činjenice da je imala više kontinenata nego Jupiter a također i višu atmosferu iznad nje i veći nagib, i prema tome više nagnutu putanju oko sunca…

[8] … gledajte, to je bio poredak prije otprilike 4 000 godina, ako računamo od sada (u doba Isusa Krista; znači, ako računamo sada, prije 6 000 godina). Međutim, nakon toga se dogodilo uništenje te planete o kojem sam vam govorio.

8/76 [2] Da je ta(kva) katastrofa bila nešto zaista strašno za te ljude, to je sigurno, ali to je bila njihova vlastita greška. Oni su bili podučeni, te unaprijed opominjani i upozoravani još puno prije i to jako puno puta. Bilo im je rečeno što mogu očekivati. Ali oni su sa njihovim svjetovnim intelektom sve to smatrali za fantastične ideje i apsurdne priče vidovnjaka, koji su možda u svojoj prostoti/jednostavnosti i zemaljskom siromaštvu jedino predviđali takve stvari lakovjernim ljudima sa ciljem da bi zaradili poštovanje u nadi da bi im oni (= ti lakovjerni ljudi) mogli osigurati fizičku/materijalnu pomoć. Važni ljudi i ljudi na visokim položajima ne samo da im nisu vjerovali već su ih također i progonili sa svih strana vatrom i mačem. Da, konačno su oni toliko pružali otpor protiv svega (= toliko su se protivili svemu) što ima ikakav duhovni miris, da je svatko tko se usudio naglas govoriti ili pisati nešto što je i nadaleko imalo veze sa duhom, bio ubijen bez milosti. I tako, onda također više nije bilo moguće liječiti/obrađivati preveliku oholost i previše nemilosrdna srca tih ljudi.

[3] Ti su ljudi bili jako inventivni u zemaljskim stvarima i izumili su već prije mnogo tisuća zemaljskih godina određenu vrstu eksploziva. Kada bi se taj eksploziv zapalio, on bi sve uništio. Ako bi na-gomilali/na-složili oko 10 000 funti (funta = 45 kg) tih užasnih eksplozivâ na dubinu od otprilike 1 000 ljudskih visina u pećinu pod Libanonskom planinom, i tada ga zapalili, onda bi se sve upalilo u jedan te isti trenutak, i cijela velika, visoka planina bi se rasprsnula na mnoge dijelove, baš kao što su Henokovci prije Noe učinili sa mnogim planinama čime su se unutarnje Zemljine vodene brane otvorile da bi onda svi bili uništeni u visokim plimnim valovima.

[4] Gledajte, sa takvim užasnim i vragovima inspiriranim izumima, su ljudi sada (već) uništene planete sprovodili u djelo svoje kriminalne akcije, i naposlijetku, također i na velikoj skali (ili ‘i u užasno velikom opsegu’). Oni su zaratili, i jedna (od zaraćenih država) je potkopala drugu državu, duboko sa svih strana, i onda su te potkope ispunili sa velikim količinama tih vražjih eksploziva. To je onda bilo zapaljeno na lukav način i uništilo je jako veliku državu. Sa takvim pokušajima uništavanja države su oni nastavljali dalje i dalje, i pravili su također sve dublje i veće rupe u njihovoj velikoj zemlji koja je bila skoro 2 000 puta veća nego ova Zemlja, ali konačno su zašli preduboko, čime su se unutrašnje odaje te zemlje – koje su po prirodi također bile ispunjene sa svih strana sa prvobitnim vatrenim elementima – brzo i teško rasplamsale. I gledajte, ta unutrašnja vatrena sila je povukla cijelu veliku planetu iz njezinih zglobova/utora učinivši da ona eksplodira u svim pravcima, a zli/izopačeni ljudi su time skončali, zajedno sa njihovom zemljom.

8/75 [8] … pogledajte kako planeta izgleda sada nakon uništenja.

[9] Samo su (njezina) 4 mjeseca ostala cjelovita, ali pošto su izgubila svoje centralno nebesko tijelo, njihov je red bio srušen/raskinut i oni su se razdvojili jedno od drugog sve više i više, a također i zato što su dobili silni potisak (= odguravanje) pri rasprsnuću centralne planete.

[10] Dijelovi planete su se nastavili lomiti u jako širokom prostoru između putanjâ Marsa i Jupitera. Veliki broj malih djelića je nestao također duž 2 indicirane putanje, a neki od njih su pali na Jupiter, neki na Mars, a neki čak i na ovu Zemlju, na Veneru, Merkur i također na Sunce.

[11] A čak su i ljudi, koji su, što se njihova tijela tiče, bili džinovskog rasta, prilikom rasprsnuća planete u velikom broju izbačeni/hitnuti (= kao praćkom) u slobodan prostor, baš kao i ostala stvorenja. Neka osušena tijela i dalje lebde unaokolo po širokom prostoru etera, drugi sjede ili leže mrtvi i potpuno osušeni u njihovim kućama, koje i dalje postoje na velikim dijelovima (rasprsnute) planete. Neka od tih tijela su pala čak na ovu Zemlju, gdje su se raspala već nakon nekoliko stotina godina, što se također dogodilo i na drugim planetama.

[12] Prilikom rasprsnuća, velika mora ove planete – zajedno sa njihovim stanovnicima svake vrste – su se također razdvojila kao velike i male kapljice (ili ‘u obliku velikih i malih kapljica’), od kojih nekolicina ima promjer od nekoliko sati hodanja. One na sebi također nose i čvrstu zemlju i također su i dalje nastanjene sa nekim životinjama. Na 4 mjeseca, ranija stvorenja i dalje žive, ali jedino u jako osušenim/uvenutim uvjetima, baš kao što je to slučaj i na nekoliko većih dijelova, ali u još uvenutijim uvjetima. Na manjim djelićima međutim nema organskog života, osim raspadanja i laganog truljenja.

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/74:9, 10; 8/75:6-8; 8/76:2-4; 8/75:8-12’ J.Lorber

DODATAK: ‘Dokaz’

‘Postoji točnost/redovitost kod udaljenosti/razmaka (ili ‘u udaljenostima/razmacima’) između planetarnih kruženja/vrtnji i sunca, koja može biti matematički izračunata/procjenjena prema Titius-Bodeovom zakonu. Proračuni su pokazali primjetan/upadljiv razmak/jaz u tim udaljenostima te (= ti proračuni) su već Keplera doveli do pretpostavki da je (u našem sunčevom sistemu) morala postojati još jedna planeta. Astronomi su u 19 stoljeću, uz pomoć snažnijih teleskopskih instrumenata, na putanji ove nestale/odsutne planete otkrili/našli/prepoznali cijeli grozd/roj/jato/skupinu jako malih planeta i zvjezdanih fragmenata/odlomaka, (na)zvanih asteroidi, koji tamo kruže oko sunca kao tužni svjedoci i ostaci užasne zvjezdane katastrofe. Mnogi stručnjaci sumnjaju da je taj fenomen imao nasilan uzrok (violent cause).’

Dr. Walter Lutz ‘Temeljni principi života – 1/10’

Spread the Truth