Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

67 (Snovi i njihova interpretacija)

Print Friendly, PDF & Email

67

Snovi i njihova interpretacija

[3] Slijedeće je izvještaj o pojedinim (particular) vizijama, dobrih baš kao i loših ljudi, koje potječu ili iz Raja ili iz Pakla. Zbog toga je apsolutno neophodno dobaviti ispravnu informaciju, i instrukcije o pravilnom/odgovarajućem ponašanju/reagiranju, sa ciljem da bi se saznalo (ili ‘zbog toga da bi čovjek znao’) kako se ponašati u prisustvu takvih fenomena.

[4] Postoji mnoštvo različitih vrsta vizija. Najuobičajenija/najobičnija i najpoznatija vrsta vizija su noćni snovi.

[5] Ovdje se postavlja/pojavljuje pitanje: Tko u stvari sanja, i što su (u stvari) te slike u snovima?

[6] Za vrijeme običnog sna, samo duša sanja. Takvo sanjanje nije ništa drugo doli dušino kaotično promatranje njezinih vlastitih okolnosti (= kaotična vizualizacija uz čiju pomoć duša razmatra svoje vlastite okolnosti, tj. kakva je sama u sebi). Ali onda (takvi) snovi nemaju nikakvu uređenu (orderly = koja je po nekom redu ili u skladu sa nekim redom; ili ‘plansku/promišljenu’) povezanost sa ničim, i slični su slikama u kaleidoskopu koje se svakog trenutka mijenjaju i nikad se ne pojavljuju ponovno na potpuno istin način.

[7] Razlog za ovo/ovakvo nedosljedno/nejasno promatranje/vizualizaciju okolnosti i incidentnih/slučajnih slika je da (= počiva u tome što) sama duša nije u kontaktu sa vanjskim svijetom, a posebice ne sa svojim duhom.

[8] Takve vrste vizija nisu od nikakve dobrobiti/koristi za dušu, osim što bi, nakon takvog sna, ona trebala zapamtiti u kakvom se apsolutnom stanju nalazi (= kakvo je njezino potpuno stanje).

[9] Ako snove rezimira ili ih čak zapisuje, duša (onda) može dobiti dobar portret same sebe; jer snovi joj pokazuju kakva je ona zaista sama u sebi/sama po sebi (kakve je prirode), šta su joj glavne žudnje, koje su joj težnje, i kakvo joj je cjelokupno stanje te kakvo će biti kad se jednom bude potpuno nalazila izvan mesa/tijela.

[10] Te/ovakve vrste snova u duši nisu prizvane ni od strane paklenih ni od strane nebeskih duhova, već su u potpunosti dušin vlastiti proizvod, i ona ih se sijeća nekad više a nekad pak manje, a uskoro ih se uopće ne sijeća. U normalnih ljudi  to u potpunosti ovisi o sastavu njihovih nervnih duhova (nerve spirit). Ako nervni duh više naginje/teži ka duši, osoba posjeduje mogućnost zapamtiti skoro svaki san. Ako je, međutim, ljudsko biće više naklonjeno prema fizičkom tijelu, onda će imati slabo/malo ili nikakvo sjećanje na svoje snove. To/takav je obično slučaj sa ljudima koji su jako senzualni i materijalni.

[11] Ali je (ili ‘stvari stoje’) znatno drugačije sa određenim jasnim snovima kada se osobi koja sanja čini da su ti fenomeni stvarnost. Kada se probudi njemu (= sanjaču) je jako teško odlučiti da li je to bio san ili stvarnost. Takve vizije ili snovi nisu snovi koji pripadaju duši već su rezultat onih duhova koji ju okružuju, bilo da su dobri ili zli. Ako su zli, duša i njezino tijelo će se probuditi iz takvog sna u potpunosti iscrpljena. Ako su, međutim, te vizije djelo dobrih duhova, onda će se duša i tijelo nakon buđenja naći u osnaženom stanju (= duša i tijelo sanjača će biti okrepljeni).

[12] Obje vrste vizija će biti dozvoljene (= i jednu i drugu vrstu vizija Bog dozvoljava) jedino za dobrobit, a ne na štetu, duše. U zastrašujućim vizijama ona treba pronaći upozorenje, a u dobrim ona treba pronaći snagu.

[13] Razlog zašto te vizije postaju tako jasne je u tome da duhovi najprije oslobode nervni duh od njegove fizičke službe (ili ‘fizičkog posluživanja’) i spoje ga sa dušom. U takvom stanju duša ima osjećaj prirodnosti, pošto je u vezi sa svojim nervnim duhom, i stoga je snažnija sa ciljem da bi mogla, kroz tjelesna čula, prihvatiti i zadržati snažnije i značajnije slike iz snova.

[14] Promatranje/vizualizacija jednog mjesečara ili medija pripada ovoj kategoriji unutarnje vizije, baš kao i promatranje/vizualizacija za vrijeme tako zvane anestezije. Te vizije u sebi imaju određenu suvislu povezanost, i pojedinačni red, pošto se ovdje duši ukazuje (= rečena joj je) istina od strane duhova koji ju okružuju (= duhovi koji okružuju dušu pri tome/na taj način duši kazuju istinu).

[15] U takvim vizijama su duši od strane duhova često ukazani budući događaji (ili ‘buduća zbivanja’), a to (ili ‘tako nešto’) za duhove nije teško, pošto oni poznaju (raspo)red stvari koji nepromjenjivo mora slijediti (= u smislu, ‘oni znaju koja stvar slijedi iza koje stvari’), i oni sami su tvorci tog reda.

[16] To je baš onako kao kad netko dođe u tuđu kuću: on neće znati što će gospodar kuće raditi danas, što sutra, a šta preksutra; ali vlasnik kuće će to itekako znati, jer on mora biti upućen u svoje poslove (ili ‘mora znati o svojim poslovima’). Ali ako vam on kaže što će raditi, onda ćete i vi to znati. Dakle ne možete ni znati što će još duhovi u ovoj godini učiniti (u smislu, ‘ostvariti’), jer ste u kući duhova još stranci; ali kad duhovi jednoj duši tako nešto najave, onda će i ona znati što će se dogoditi. Ali kako bi duhovi tako nešto duši mogli najaviti, ona za to od strane njih mora najprije biti pripremljena, i baš ta priprema je to što je gore bilo objašnjeno.

[17] Ovakva vrsta vizije je prema tome prilično vrijedna; međutim ne treba ju smatrati nepromjenjivom/definitivnom; time bi naime bila ugrožena slobodna volja pojedinca. Želi li netko zbiljski nešto drugo nego što su mu duhovi pokazali u toj viziji, može Mi se obratiti za promjenu stvari, i onda će se stvari zaista promijeniti, samo ako ta osoba vjeruje i ima povjerenja, zbog čega Mi se i obraća; jer jedino Ja mogu u svakom trenutku preokrenuti sve stvari.

[18] I kad bi Ja Osobno rekao: “Vidi, sutra ću učiniti to i to!”, a ti Me voliš i vjeruješ Mi, i zamoliš Me da Ja to (što sam namjerio) zaustavim, onda ću Ja učiniti onako kako Me moliš, i nitko zbog toga neće biti oštećen; jer Ja sve odnose, stanja i stvari mogu iskoristiti tako i tako, i tisuće njih Mi moraju služiti kao jedan, i jedan dan biti kao jedna godina i tisuću godina kao jedan dan.

[19] Zato se nitko zbog tih ne baš rijetkih vizija ne bi trebao previše šokirati/uzrujavati (= biti zaprepašten = biti u strahu); jer ako su dobre nitko ih se ne treba plašiti, a ako su loše, i onako mogu biti promijenjene. Ali onome tko čvrsto u njih vjeruje i tko ne vjeruje kako sam Ja silniji od njegove vizije, njemu se naravno može desiti i ‘FIAT’ (= ‘neka bude’).

[20] Ljudska priroda je uistinu tako slaba da ona čak jako često dobrovoljno i sa povjerenjem slijedi svakojake buduće događaje iz najjednostavnijih snova (= u smislu da ‘čovjek misli kako će se čak i najjednostavniji snovi/ono što mu je bilo ukazano u najjednostavnijim snovima ostvariti u njegovu svakodnevnom životu’). Kao dodatak tome, ljudi su već napravili određena pravila po kojima se određene stvari suglasno tim snovima moraju i dogoditi. Ta pravila/propisi snova (misli se na sanjarice), i njihove (tako reći) sigurne posljedice, su prirodno isto tako izuzetno glupa kao i onaj koji ih određuje. Postoje snovi o vodi za koje se kaže da predstavljaju smrt rođaka ili poznanika, Vatra navodno reprezentira laž ili radost. Kruh, gnojivo, a snovi o vjenčanjima se smatraju za proročanstva o smrti u porodici. Kada sanjate o pčelama to znači da će vatra eruptirati; kada sanjate mrave bit će poplava, ili možete očekivati puno briga. Skakavci, zrikavci, i ptice reprezentiraju rat, a da ne spominjemo snove o dobitku na lutriji.

[21] Takve slike koje se predstavljaju duši u snu su, međutim, analogije stanja duše (= korespondentne su duševnom stanju sanjača), ali ni u kojem slučaju proročanstva budućih doživljaja.

[22] Čovjek sve skupa može imati puno rođaka, prijatelja i poznanika, toliko koliko je danâ u godini, ponekad i deset puta više, i da od nekoliko stotina ili tisuća u toku godinu dana nekoliko njih umre? Ako on onda sanja o vodi, kruhu, izmetu ili svadbi, taj san zasigurno ima veze sa preminulim, umro on 14 dana prije ili 14 dana poslije. Takvi su i svi drugi sni. Netko je sanjao skakavce, i on je onda bio polu plah i polu čeznutljiv za ratom. Ali pošto se u njegovoj zemlji nije ništa događalo, kao ni u susjednim zemljama, on onda ode i pažljivo pročita novine, i vidi, u jednom članku pročita članak: ‘Rat između engleskih moreplovaca i njihovih kolonijalaca sa urođenicima!’, i on se patetično udara po čelu i veli sav ozbiljan: ‘Vidite, moj san se ispunio! Nedavno sam sanjao skakavce, što znači rat, – i istina: na Novom Zelandu je rat!’ Da se naš čitatelj još malo potrudio, u isto vrijeme bi se u štampi bio susreo sa još više ratova.

[23] Uistinu, takva vjera je zla (= takvo prazno-vjerje je štetno) i uzrokovat će veliku štetu duši, pošto duša, naviknuvši se na te stvari, u potpunosti odbacuje svoju vjeru u Mene. Iako ovakvi jednostavni snovi pripadaju samo duši, ovakva budalasta tumačenja/interpretacije su za pripisati grupi lošijih duhova. Oni pri takvoj prilici napadaju meso onako kako muhe zujare (flesh flies & blow flies = radi se o insektima koji polažu svoja jaja ili u tijela mrtvih životinja, ili u izmetine ili na rane živih životinja) napadaju izmetinu, isisavajući iz nje istovrsne vizije i zatrpavajući opet dušu sa tako budalastim proročanstvima, koja sama po sebi nisu ništa drugo do izmet tih loših duhovnih muha zujara, putem kojeg ona (od strane muha) nerijetko biva zapljuvana poput prozorskog okna, kroz koje na kraju sunčeve zrake ne mogu prodrijeti ili prodiru jako teško, – tako da se zbog toga radijacija milosti iz Moga sunca u dušu ne može odvijati/ne može djelovati, jer je duša presvučena takvim glupostima.

[24] Ali ovo vam dajem kako biste istinski znali kako se u budućnosti odnosti prema snovima i drugim vizijama, koje će u nastavku biti opisane još nešto opširnije. Svaka ovakva pojava/prikaz doduše ima svoj odgovarajući uzrok, kao i odgovarajuću svrhu; ali o umišljenoj gluposti ne bi trebalo biti govora. Zato, uskoro slijedi još ponešto o ovoj ’znamenitosti’!

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Zemlja i Mjesec – 67:3-24’ J.Lorber

Spread the Truth