Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

61 (Priroda i posljedice bijesa)

Print Friendly, PDF & Email

61

Priroda i posljedice bijesa

1. Mi ćemo, nadalje, razotkriti drugu vrlo opasnu vrstu zaposjednuća. Ona se sastoji u tome da je čovjek u zemaljskom tijelu zaposjednut od strane vraga bijesa. Ovo je najopasnije zaposjednuće, budući vrag bijesa ne samo da posjeduje tijelo takve osobe, nego također veliko mnoštvo zlih poslužiteljskih duhova dolaze sa njim.

2. Bijes je naj-napadniji/bestidniji kontrast Ljubavi, i formira suštinski glavni sastavni dio Sotone. Bijes ne može postojati bez hranjenja; prema tome on je neprestano okružen sa bezbrojnim hranećim duhovima, koje vrag bijesa siše i koje on konzumira. Kako Ljubav ne može postojati bez hranjenja, koje je da se bude zauzvrat ljubljen, tako bijes zauzvrat ne može postojati bez bijesa. Pogledajmo kakva vrsta ološa okružuje bijes za njegovu pomoć u nuždi (ili ‘pojačanje’).

3. Mržnja je glavni dobavljač za bijes, kojega slijedi oholost/bahatost. Iz ovoga proizlazi sebičnost, zavist, pohlepa, preljub, bludničenje, i prezir spram svega Božanskoga, najveće omalovažavanje drugih ljudi, ubojstvo i krvoproliće, žudnja za moći – i, na kraju, potpuni nedostatak savjesti. Ovo su asistenti vraga bijesa, od kojih svaki ima nebrojeno mnoštvo podređenih duhova, koji su sa lakoćom prepoznatljivi u ovim naj-raznovrsnijim strastima ljudskog bića zaposjednutog od strane bijesa. Ovog je zlog duha isto tako teško izbaciti iz ljudskog tijela kao izgasiti vatru koja je zahvatila svaki dio velike kuće. U ovom slučaju, nema drugog lijeka nego pustiti je da izgori do posljednjeg grede, i onda istražiti ohlađeni pepeo da bi se utvrdilo da li je tamo išta preostalo što vatra nije uništila.

4. Budući je vrag bijesa vrlo opak, mi moramo steći razumijevanje s obzirom na to kako ovo iseljavanje/izbacivanje iz pakla ulazi u tijelo ljudskog bića. Ovaj duh ne ulazi sa vremenom u čovjekovo tijelo, nego je postavljen u njega tijekom čina stvaranja (ili ‘prilikom začeća’) kao sjeme pakla. I budući on odlučuje napredak tijela, on mora biti tamo. Samo sjeme ne doseže stupanj neovisnosti ukoliko novo-rođeno ljudsko biće ne zadobije priliku da bi ga razvilo.

5. Ne dok je takva osoba podređena pogrešnom odgoju će se ova zla supstanca sakupiti u jetri. Jednom kada je prisutna u potpunoj mjeri, onda budi neovisnost vraga bijesa. Uskoro on zarobljava cijelu dušu i uvlači je u njegovu sferu, kroz što ljudsko biće postaje pravi vrag u vrlo kratkom vremenu.

6. Za mnoge, nije nužno da ovaj tjelesni vrag potpuno postigne njegovu vlastitu neovisnost i da se zla isparenja specifičnih sastavnica (specifica) rašire kroz cijelo tijelo; to započinje u krvi, koja lako plane kada se približava zasićenju sa ovom specifičnom sastavnicom (specificum). Kroz krv ona ulazi u živce, kroz ove u živčani duh, i kroz živčani duhu u dušu. Kada je živčani duh prodro u dušu, onda će takva duša već polu-vrag, i nije uputno družiti se sa takvim ljudskim bićem.

7. Ovakvi su ljudi lako prepoznatljivi, budući oštro planu na svaku neznatnu stvar koja ih dodirne u samu srž, i smjesta su spremi proklinjati i boriti se. Oni mogu biti uspoređeni sa užarenim željezom, koje se samo po sebi čini savršeno mirnim. Ali bacite najlakšu piljevinu na željezo, i smjesta će izbiti dim i plamenovi.

8. Za djecu koja su tako naklonjena, sve ovo se može izbjeći kroz pravilan odgoj. Najveće zlo u odgajanju djece je maženje (u smislu, kada dijete razmazujemo, kada mu ugađamo itd.). Dijete uskoro shvaća kako može biti zlo bez da bude kažnjeno. Ono će onda pokušati i usuditi se neprestano postati više i više neposlušno. Ako onda roditelji kazne takvo dijete jako malo ili nimalo, dijete je već doseglo izvjesnu čvrstoću u bijesu. Uskoro ono postaje silovito/naglo/neobuzdano i zahtjevno, i doslovno zapovijeda da mu se da ono što potražuje. Ako mu je ispunjenje njegovih žudnji zanijekano, ono postaje razljućeno, neuljudno/bezobrazno, i drsko.

9. Ako će roditelji time biti zastrašeni, i popuste naglim zahtjevima djeteta, onda je dijete već doseglo prvi stupanj vražje ovisnosti. Nakon toga dijete-tinejđer se započinje držati kao brutalni zakonodavac njegovim roditeljima. U ovom trenutku ne bi bilo vrlo korisno ako roditelji ne bi popustili žudnjama njihovog loše-odgajanog djeteta.

10. Kada takvo dijete postane starije, više, i snažnije, život mnogih takvih roditelja ne bi bio siguran da bolesti nisu ograničile tjelesnog vraga takve djece. Jedino bolesti izbacuju tjelesnog vraga do izvjesnog stupnja, posebice tijekom vremena kada je pod kontrolu uzeo krv. Šarlah, upalna kožna bolest, kožni osipi, kozice, i druge bolesti su sredstva eliminacije ovog uništitelja ljudske prirode. Jedino ove bolesti izbacuju zle specifične sastavnice iz krvi.

11. Ja Sam došao da bi pomogao ovoj bijesnoj djeci time što Sam dopustio bolestima da se očituju. Ali jednom kada je bolest gotova, duhovno je i fizički blagotvorno za roditelje i dijete da dođu k pameti i odgajaju dijete u skladu sa Mojim redom. Ali ako maze dijete još više nakon bolesti, okolnosti koje slijede su obično puno gore nego prije. Jer kada tjelesni vrag koji je u djetetu zamjeti kako put kroz krv nije bio uspješan, on onda napada živce. Jednom kada je zahvatio ove, dijete postaje izuzetno osjetljivo, što roditelji obično smatraju kako je boležljivo stanje. Poradi ovoga, oni daju djetetu sve što ono žudi, kako ga ne bi iritirali poradi tobože slabih živaca. 

12. U ovom trenutku Ja moram ponovno intervenirati i pogoditi tijelo djeteta sa dizenterijom i grubim kašljem kako bi iz živaca izbacio (u smislu: kao kada se voda izbacuje od negdje, ‘isušiti’) ovu specifiku. Ovo pomaže tijelu takvog djeteta jedno vrijeme. Skoro je bolje ako je takvo iskvareno/okuženo tijelo uzeto ranije od duše takvog djeteta, čak prije nego tjelesni vrag ščepa njegovu dušu. Roditelji koji imaju samo nekoliko djece ih obično previše razmaze, i to je razlog zašto im Ja oduzimam djecu.

13. Budući Ja imam drugu svrhu sa ljudskom djecom nego da budu samo isprazne igračke za nezrele roditelje, nemam alternative nego oduzeti djecu od takvih roditelja i izručiti ih Mojim anđelima za njihovo daljnje obrazovanje. Ja obično odabirem onu djecu koja su razmažena od strane njihovih roditelja. Pretjerana ljubav roditelja je obično uzrok njihove smrti. Ako im dopustim živjeti u skladu sa njihovim tijelom, njihova bi duša prije ili poslije postala vlasništvo pakla. To je zašto je smrt tijela bolja, tako da duša ostane sačuvana za nebo. To je zašto nitko ne bi trebao biti iznenađen da toliko puno djece umire u njihovoj mladosti, i često čak u koljevci, budući Ja znam najbolje zašto ih uzimam tako rano sa ovog svijeta. Bolje je da oni postanu slabi duhovi neba nego snažni duhovi pakla na Zemlji.

14. Ali povremeno, poradi svijeta, mora se dogoditi da ovi duhovi bijesa odrastu. Kada su se roditelji dovoljno i snažno na vrijeme suprotstavili tvrdokornosti takve djece, ta djeca mogu postati korisna i marljiva ljudska bića u jednom ili drugom području rada. Kada je, međutim, njihov bijes izazvan, oni mogu sa lakoćom postati kavgadžije, buntovnici, i često mučitelji čovječanstva. To je zašto, kada otkriju bijes, taštinu, oholost, sebičnost i neobuzdanost u njihove djece, treba biti na srcu roditelja da se suprostave ovim strastima sa svom njihovom snagom. Može se itekako dogoditi da ta djeca mogu postati vrlo marljiva i korisna ljudska bića, budući pomoću čvrstog i nepokolebljivog odgoja djeteta zla vatrena specifična sastavnica bijesa može biti promijenjena u korisnu energiju kroz psiho-kemijski proces.

Spread the Truth