Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

53, 54 (Na pitanje, Da li je sudbina ribe da bude uhvaćena, ubijena i pojedena od strane čovjeka, Gospod odgovara:)

Print Friendly, PDF & Email

Na pitanje ‘da li je sudbina ribe da bude uhvaćena, ubijena i pojedena od strane čovjeka?’ Gospod odgovara:

6/53 [5] Dakle, dragi Moj prijatelju, ovdje je malo teže pomoći ti, jer bi Mi oduzelo dugo vremena da ti objasnim istinsku svrhu postojanja svih mnogih stvorenih vrsta. Općenito govoreći, mogu ti reći kako je sve vidljivo i perceptibilno stvoreno, duhovno pod sudom i određeno da naposlijetku prijeđe putem dugog slijeda oblika u slobodan i nezavisan život.

[6] Oblici započinju već od kamenja i nastavljaju se kroz cijelo mineralno kraljevstvo sve do biljnog kraljevstva, kroz cijelo biljno kraljevstvo sve do životinjskog kraljevstva i od tamo gore sve do čovjeka i prebivališta su za život od Boga.

[7] Svaki oblik je podudaran izvjesnoj inteligenciji. Što je oblik jednostavniji, to je jednostavnija i niža njezina prebivajuća inteligencija. Ali što je oblik više razvijen i složen, to ćete u njemu pronaći više inteligencije.

[8] Uzmite u obzir golu kišnu glistu i vi ćete lagano vidjeti iz njezine aktivnosti kako je njezina vrlo ograničena životna inteligencija sasvim usklađena sa njezinim oblikom; dok, ako se zagledate u već vrlo komplicirani oblik pčele, vidjet ćete iz njega puno višu inteligenciju u životnom obliku ove male životinje. I tako je uz rastuću potenciju (potentized) sve gore do čovjeka.

[9] Pošto su ovi oblici jedino privremena prebivališta i nositelji sve više i više ujedinjavajućeg (konsolidirajućeg) života koji neprestano raste u inteligenciji, ovaj se neprestano uzdižući život sjedinjuje u više složene kombinacije od prethodnih, jednostavnih životnih inteligencija, i sigurno je nevažno što se u budućnosti dogodi beživotnom obliku, koji je bio ništa doli jedna organsko-mehanička ljuska smišljeno opskrbljena za boraveću životnu inteligenciju. Ne pravi razlike u velikom planu Stvoritelja da li su ove ribe pojedene od strane nas ili od strane drugih životinja, i konačna će svrha života unatoč tome biti neizbježno postignuta.

[10] Dobro je poznato da beživotne ljuske i dalje sadrže neku hranjivu materiju. Kroz uzajamno žderanje beživotnih oblika također što je plemenitije prelazi u drugi život. Tako vi vidite ovdje na Zemlji kroz cijeli veliki lanac stvorenih bića neprestanu borbu i jednu međusobnu izmjenu života sve gore do čovjeka.  

[11] Čak je čovjekov izvanjski oblik, što znači njegovo tijelo, od vrijednosti jedino onoliko dugo dok je okupiran od strane duše koja je jedina živa. Jednom kada je duša sazrijela, ona napušta njezino tijelo zauvijek a tijelo je konzumirano. Nema veze tada od strane koga ili čime. Štogod tijelo i dalje posjeduje što je supstancionalno i pripada duši je vraćeno duši. Sve drugo prelazi kao prehrana u tisuće drugih stvorenih životnih oblika. Ovdje u kratkom obliku imate detaljan opis svega što vas je toliko uzaludno brinulo – Da li sada ovo razumijete?

6/54 [1] Na to će vlasnik konačišta: ‘Da, sada to koliko-toliko razumijem, premda ovdje moram iskreno priznati da je ova stvar nešto potpuno novo i, tako reći, za mene nepoznata. Stoga, nema konačnog uskrsnuća fizičkog tijela, u kojeg Židovi čvrsto vjeruju, zbog čega sahranjuju mrtve u grobnice, vjerujući da će na Sudnji Dan oni biti uskrišeni od strane anđela i ponovno sjedinjeni sa njihovim dušama. Što Si upravo naučavao će biti teško povjerovano od strane Židova. Ja to doista vjerujem budući si Ti, Gospode, to rekao i objasnio tako detaljno, – ali da mi je to netko drugi objasnio, ja bi mu teško povjerovao, jer ovo skreće toliko puno od postojeće vjere. Unatoč tome moram iskreno priznati kako, sudeći po iskustvu, sve ovo ne može biti drugačije. – što Tvoji stari i novi učenici kažu na to?

[2] Reče jedan od Grčkih Židova: ‘Onoliko koliko se to nas tiče, mi smo u cjelosti tvojeg mišljenja. Mi, također, vidimo istinu onog što je bilo rečeno, ali također poteškoću predstavljanja ovog novog učenja kao shvatljivog i istinitog ljudima našeg vremena.’

[3] Reče Gospod: ‘Ja vam nisam dao ovo učenje tako da bi ga vi trebali predati Židovima. Ako želite podučavati nekog drugog, vi to svejedno možete napraviti, ali nema veze za sada da li ili ne on vjeruje u njega. Kasnije će Moji istinski sljedbenici biti u svakom slučaju uvedeni u svu Istinu i mudrost od strane Mojeg Duha koji će biti izliven na njih.

[4] Može se sa lakoćom shvatiti da se fizičko tijelo, jednom kada je mrtvo, ne može nikada uskrsnuti i biti oživljeno u svim njegovim dijelovima. Ako bi to bio slučaj, na ranije spomenuti Sudnji Dan svi dijelovi odbačeni od strane tijela tijekom cijelog, ponekad prilično dugog, života bi također trebali biti uskrišeni i nanovo oživljeni, takvi poput kose, noktiju, izgubljenih zuba i svih grubljih čestica kože izgubljenih kroz pranje, isto tako kaplji krvi i znoja prolivenih pod tužnim okolnostima i mnogih drugih stvari koje je tijelo odbacilo tijekom vremena. Sada zamisliste ljudski oblik oživljen sa svime ovime na Sudnji Dan, – kako li bi on samo apsurdno izgledao!

[5] Čovjek u različitim vremenima ima različito tijelo. Na primjer, tijelo djetešceta je drugačije od tijela dječaka, ono mladića je opet drugačije, ono čovjeka drugačije i, opet, ono starog čovjeka je potpuno drugačije. Dakle, pretpostavljajući da će ljudska tijela biti kompletno ponovno oživljena na neki Sudnji Dan, pitanje se mora pojaviti da li svi fizički oblici od djetinstva do starosti kolektivno, ili jedan nakon drugog, ili će čak jedan jedino, biti nanovo oživljen.

[6] Pojavljuje se sljedeće važno pitanje, naime: Kod Rimljana i Grka, Egipćana i mnogih drugih naroda ove Zemlje leševi su spaljeni sve dok nisu pretvoreni u pepeo. Na drugim su mjestima bačeni u more, požderani od morskih nemani i tako su postali dijelovi njihovih tijela. Jednom kada takva morska neman umre, ona je opet pojedena od strane drugih životinja u moru. Što bi trebalo biti nanovo oživljeno od tih tijela na Sudnji Dan? Izgaranjem je najveći dio tijela bio pretvoren u dim i paru i sjedinjen sa zrakom, a meso tijela bačenih u more je, zajedno sa svime ostalim, postalo dijelom morskog stvorenja i prešlo je, prema tome, u potpuno drugačije biće. Tko bi, onda, trebao razvrstati i ponovo sakupiti ranije sastavnice ljudskog tijela iz nebrojenih životinjskih tijela, iz vode, zraka, minerala i biljaka i crva?

[7] Čak ako prihvatimo kao gotovu činjenicu da bi to Bog mogao napraviti, ostaje i dalje pitanje kako bi to koristilo slobodnoj duši. Uistinu, svaka duša bi jednom oslobođena od njezina teška tijela bila izuzetno nesretna ako bi nanovo trebala ući u teško tijelo – i to za cijelu vječnost!

[8] Pored toga, ovo bi bilo zauvijek nepomirljivo sa vječnim Božjim redom, budući je Bog Osobno čisti Duh i ljudi su također ekskluzivno određeni konačno postati bogoliki duhovi zauvijek. Što će im onda tijela koristiti?

[9] Da, ljudi će tamo također imati tijela, ipak ne fizička, gruba, ona materijalna, nego kompletno nova, duhovna tijela koja nastaju (arise) iz dobrih djela koja su napravili ovdje na Zemlji u pokornosti Mojem učenju koje vam je sada dano.

[10] Ako je to tako, kako itko može misliti da se pod uskrsnućem tijela treba razumjeti buduće obnavljanje ovih materijalnih tijela? Uskrsnuće tijela su jedino dušina dobra djela za dobrobit bližnjih ljudi dok je u ovom tijelu, što jedino duši daje istinski, vječni život.

[11] Prema tome, tkogod sluša Moje učenje, vjeruje u Mene i djeluje sukladno, njega ću Ja Osobno uskrsnuti na njegov Sudnji Dan, što se događa odmah nakon dušinog izlaza iz ovog tijela. Vrijeme transformacije će biti tako kratko da ga nitko neće zamjetiti, jer transformacija će se dogoditi brzo i trenutno.

[12] Sada Ja mislim kako vam je također i ova stvar prilično jasna.’

Spread the Truth