Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

035 (Zašto su siromaštvo i bolest dozvoljeni)

Print Friendly, PDF & Email

ZAŠTO SU SIROMAŠTVO I BOLEST DOZVOLJENI…

[1] Budući je sunce već bilo zašlo, rekao Sam Grcima: ‘Ja vam dajem potpunu slobodu. Ako želite pronaći smještaj, možete ostati u Nahimu noćas, ili također možete ići kući. Niti jedno niti drugo neće vam biti na štetu.

[2] Grk, koji je bio otac slijepe djevojčice i glava Grčkog sela, reče: ‘O Gospodaru, Gospodaru, Gospodaru od vječnosti, bilo bi dobro ovdje imati smještaj. Premda nas ima stotinjak, no sa sretnom udovicom, i sa Tvojom svemogućom pomoći, mi možemo i hoćemo biti sposobni pronaći prostran smještaj ovdje. Ako možemo ostati u Tvojem prisustvu noćas, onda ćemo ostati, čak ako noćas sve naše svjetovne stvari propadnu. Jer čuti jednu riječ iz Tvojih Božanskih usta, to je od puno veće vrijednosti od svih blaga na Zemlji i više od sunca, mjeseca i svih zvijezda. Prema tome mi ćemo ostati ovdje. Imamo dovoljno novaca sa nama da platimo troškove konačišta, i čak ako bi nas to koštalo svih naših dobara, onda bi mi i dalje ostali sa Tobom, o Gospodaru, Gospodaru, Gospodaru. Jer čak ako bi mi izgubili sva naša zemaljska dobra poradi Tebe, ali bi pri tom aktivno pronašli Tvoje milosrđe, onda smo mi ostvarili beskrajno veliki dobitak. Prema tome ostat ćemo blizu Tebe, spremni podnijeti svaku moguću žrtvu.’

[3] (Isus Krist) Ja rekoh: ‘Onda ostanite. Ja ću se pobrinuti za drugo, jer doista vam kažem: čiji stav i vjera neće u budućim vremenima biti poput vaših, njegova će duša teško biti sposobna zadobiti Kraljevstvo Božje. Ako ćete vi uvijek ostati na ovaj način sa Mnom u vašem srcu, Ja ću uvijek ostati sa i među vama, moćno aktivan u duhu. I sa onima sa kojima ću ostati, oni nikada neće trebati trpjeti oskudicu ili siromaštvo, niti što se tiče njihovih zemaljskih potreba a još manje što se tiče potreba njihove duše.

[4] Oskudica, siromaštvo i svaka vrsta bijede su jedino došli među ljude kada su Me oni totalno napustili, i postali su dijelom mračni i budalasti idolopoklonici a dijelom totalno sebični i bezbožni svjetovni ljudi. Pošto će siromaštvo i oskudica prisiliti ljude razmišljati u svezi uzroka njihove bijede i učiniti ih domišljatima i spretnima (pametnima). I na ovaj način, uskoro će se pojaviti razboriti i mudri ljudi u narodu koji će otvoriti oči njihovih bližnjih i ukazat će im izvor opće bijede. Onda će mnogi napustiti njihovu paralizirajuću ljenost kako bi sebe oboružali za borbu protiv besposličara koji su postali moćni i koji vladaju poput tiranina među narodima koje su oni zaslijepili i koji su zbiljski poticatelji opće bijede na Zemlji. Često će kroz tešku borbu oni biti potpuno nadvladani i protjerani ili bar prisiljeni dati narodima takve zakone koji će im omogućiti živjeti na častan način. I tako će sreća i bogatstvo onda uvijek početi među ljudima sukladno onoj mjeri u kojoj su se vratili na njihov put do jedinog istinskog Boga.

[5] Ako se ljudi ne bi nikada otuđili od Boga (tj. ako oni sami ne bi napustili Boga), oni također ne bi nikada zapali u siromaštvo i bijedu. 

[6] Tako, ako će vaši budući potomci uvijek ostati u i sa Mnom u vjeri i akcijama u skladu sa Mojim učenjem, vi također nećete nikada trebati doživjeti bijedu. Također, vaše duše neće biti učinjene strašljivima ili malodušnima od strane bolesti tijela, budući su bolesti tijela UVIJEK jedino gorke posljedice ne-vršenja zapovijedi koje Sam Ja uvijek jasno obznanio ljudima.

[7] Tkogod će čuvati ove zapovijedi već od njegova djetinstva, on neće trebati doktora u njegovoj starosti, i njegovi potomci neće trebati patiti radi grijeha njihovih roditelja, kao što je to stoljećima bio često slučaj sa drevnim narodima koji su bili odani Bogu. Ali uvijek kada su se ljudi započeli kvariti, onda su ih također uskoro snašle ozbiljne fizičke patnje i oni su upoznali posljedice nedovoljnog pridržavanja ili potpunog nedostatka vršenja Božjih zapovijedi. 

[8] Jer ako na primjer ima netko tko u ovu ili u onu svrhu razumije kako napraviti jednu umješnu mašinu, onda on osobno također razumije kako ona treba biti korištena radi učinkovite upotrebe i kako mašinom treba rukovati tako da ona neće biti oštećena pri čemu bi tako postala totalno neprikladna za daljnju upotrebu. I ako spretan izrađivač kaže i ukaže onome koji je kupio mašinu od njega kako bi ju koristio, o čemu treba voditi računa da bi bio sposoban koristiti ju trajno i upotrebljivo, onda bi se kupac također trebao precizno pridržavati onog što mu je meštar od mašine rekao. Ali ako tijekom vremena, radi tvrdoglavosti ili nemara, kupac više ne obrati pažnju na to kako bi se sa mašinom trebalo rukovati i kako bi se trebala koristiti, onda se jedino njega samog treba kriviti kada mašina postane oštećena i time je postala kompletno ili djelomično neučinkovita za ispravnu upotrebu.   

[9] Bog je veliki Meštar mašine ljudskog tijela kojeg je On uredio kao jednu iznimno vješto načinjenu mašinu za ljude da se njome dobro okoriste. Ako će duša koristiti ovu mašinu, koja je bila oživljena, u skladu sa savjetom koji joj je bio jasno objavljen – a to su zapovijedi Božje – onda će tijelo također uvijek sačuvati njegovo dobro zdravlje, koje je njemu vrlo korisno. Međutim, ako je tijekom vremena duša postala lijena i razbludna, i ne obraća više pažnju na ove zapovijedi vječnog velikog Meštra mašine, onda također on sam treba biti okrivljen kada je njegovo tijelo zapalo u svaku vrstu mučenja (boli). Ja mislim da ste Me svi vrlo dobro razumjeli, i zato ćemo sada otići do konačišta.’

[10] Grci Mi se nisu mogli dovoljno zahvaliti za ovu lekciju, a Moji su učenici također rekli: ‘Ovo su opet bile sasvim jasne riječi.’

[11] Onda smo nastavili našim putem do već spomenutog konačišta gdje je na nas već čekao bogato spremljen obrok.

Spread the Truth