Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

032 (O zaposjednuću tijela od strane zlih duhova)

Print Friendly, PDF & Email

O zaposjednuću tijela od strane zlih duhova…

8/32 [1] Rekoh Ja (Isus Krist): ‘Tvoje je iskustvo istinito, i Ja Osobno Sam oslobodio nekoliko ljudi od takvih bolesti u Židovskoj zemlji i također kod Grka. Doista, ima takvih ljudi koji su zaposjednuti izvjesno vrijeme od strane zlih duhova, ali jedino njihova tijela što se tiče bez da su oni i najmanje u stanju ozlijediti dušu takvog opsjednutog čovjeka.

[2] Zli duhovi koji posjeduju tijelo čovjeka su u stvari duše umrlih ljudi koji su jednom živjeli opakim životom u ovom svijetu, i ovo dok su vrlo dobro znali da su njihove akcije bile loše.

[3] Zaposjednuća se jedino događaju kod ljudi čija je vjera u Boga i u besmrtnost duše iščeznula.

[4] Ovi incidenti koji se događaju tijekom vremena kada vjera neprestano opada i koji izgledaju jako ozbiljno, su dozvoljeni, tako da nevjernici putem toga prime snažno upozorenje da im ukaže kako je njihova nevjera beskorisna i da postoji određeni nastavak života čovjekove duše nakog otpadanja tijela, i zasigurno također Bog koji je također u onostranom vrlo sposoban kazniti opakosti i bedastoće ljudi.

[5] Unatoč njegovom zlom otporu, opaki duh koji posjeduje tijelo čovjeka, doživljava poniženja koja on jedva može izdržati, i onda on postaje nježniji i blaži/lakši/svjetliji unutar sebe. Oni koji svjedoče takvim stanjima su tako reći silom povučeni iz njihova previše materijalističkog i mračnog ponašanja. Oni počinju razmišljati o duhovnom, i njihov se način života poboljšava.

[6] I zato, ovaj jako ozbiljno-izgledajući slučaj koji se pojavljuje među ljudima u vremenima najvećeg nedostatka vjere ima definitivno također dobre strane, kao što ste vi sigurno primjetili sa vašim Ilirima.

[7] Dva svećenika koja su ranije znala kako sebi prikovati ljude svakojakom vrstom magičnih obmana i koji sami nisu u ništa vjerovali, ali koji su ipak skupljali značajna bogatstva, su promijenili njihov um potpuno kroz ovu zaposjednutu osobu i većim su dijelom odustali od njihovih obmana, jer im je zao duh gromko viknuo da su bili vrlo bijedne varalice i da je on bio puno bolji nego oni koji su se u njihovoj bespomoćnosti htjeli boriti protiv njega.

[8] Dva svećenika sada bez sumnje vjeruju da duša nastavlja živjeti nakon smrti tijela i oni sada vjeruju u jednog Boga, jer u nekoliko situacija im je zli duh rekao u lice kako je on sam kao zao duh puno važniji nego 10 000 njihovih zamišljenih idola sa čijom ga pomoći oni žele otjerati, ali da je postojao jedan jedini istinski Bog kojem bi on bio poslušan ako bi mu On zapovjedio da napusti kuću od mesa.

[9] Drugi su ljudi ovo također čuli, i poradi toga, također se njihova vjera promijenila i poboljšala, i iz tog razloga takva zaposjednuća nisu uvijek tako jako loša kao da su nepravedno dozvoljena od strane Boga kako to ljudski razum zamišlja.

[10] A zaposjednuće se nikada ne događa/javlja kod ljudi koji imaju živu vjeru punu svjetla, budući  duša čovjeka i također duh unutar nje prodiru u tijelo na takav način da nikakav čudan i također zao duh ne može prodrijeti u čisto meso koje je prožeto sa duhom. Ali kada duša čovjeka postane mračna, tjelesna i materijalistična, i tim putem također prestrašena i poplašena, bolesna i slaba, tako da ne može pružiti nikakav otpor stranom napasniku, onda se vrlo lako može dogoditi da se zle duše, koje, nakon napuštanja njihova tijela uglavnom prebivaju u onim nižim predjelima ove Zemlje gdje žive ljudi njihove vrste u tijelu i sprovode njihove zle prakse, ponekad probijaju u tijelo slabog čovjeka. Onda oni uglavnom prebivaju u naj-senzualnijem nižem dijelu tijela i pokušavaju sebe izraziti izvanjski kao strani i uvijek zli duhovi posredstvom tijela zaposjednutoga.

[11] Ipak, u onoj mjeri koliko se to tiče duše, zaposjednuti nikad ne trpi nikakvu štetu, kao što Sam Ja direktno nagovijestio od početka. I zato, zaposjednuće, kao što je također već rečeno, nije tako loše kako to ljudi zamišljaju.

[12] Kakogod, kada ćete se u budućnosti susresti sa takvim zaposjednutim ljudima, vi na njih trebate položiti vaše ruke. Onda će zli duhovi napustiti zaposjednutoga. Ako vi međutim susretnete nekoga tko je zaposjednut sa ustrajnim duhom, zaprijetite duhu, onda će on smjesta poslušati onog koji mu je ozbiljno zaprijetio u Moje ime i u potpunoj vjeri. Jer gdjegod je Moje učenje od strane vas proglašavano ljudima, nije nužno da također vragovi iz tijela zaposjednutog moraju ustanoviti potpuno razmrskanu vjeru ljudi. Gdje anđeli podučavaju, vragovi moraju biti otjerani.

[13] U svezi tog zaposjednutog Ilirskog čovjeka međutim, i također njegove zajednice, on je i dalje živ i sada je oslobođen od njegove nesreće, a njegova zajednica sada vjeruje u jednoga – iako i dalje nepoznatoga – Boga, baš kao i u besmrtnost duše. I kada će netko od vas uskoro otići tamo u Moje ime, on će imati lagan posao sa ljudima i također u širokom okružju te zemlje obraćati ljude k istinskom svjetlu vjere i uništiti njihovo praznovjerje. Da li si ti, Agrippa, ovo vrlo dobro razumio?’

Spread the Truth