Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

186:1-3 (Treća vatra kojom će Gospod pročistiti čovječanstvo)

Print Friendly, PDF & Email

Treća vatra kojom će Gospodin pročistiti čovječanstvo

8/186 [1] Gospodin: ‘Treća vrsta (pročišćavajuće) vatre će se sastojati u tome/činjenici da ću Ja već nekoliko stotina godina ranije probuditi sve prosvjetljenije vidovnjake, proroke i sluge/pomagače koji će u Moje ime, (isto tako) jasno i istinoljubivo, svugdje naučavati narode (= istinu o svemu), oslobađajući ih na taj način od obmana/zabluda, prijevara i laži svake vrste, koje će si kroz lažne proroke i svećenike (čak i u Moje ime) popločati/počistiti/prokrčiti put za njihov pad (= njihovu propast), i sa time će oni započeti, u ne tako dalekoj budućnosti, njihov zli početak, koji je ovdje i ondje (= djelomično) već započeo i u ovo Moje sadašnje vrijeme.

[2] Oni (= lažni proroci i svećenici) će – poput ostalih poganskih svećenika – zavesti mnoge ljude (ili ‘izvoditi lažne znake i čuda i mnoge će prevariti’) istovremeno akumulirajući (ili ‘čime će za sebe akumulirati/osigurati’) velika zemaljska blaga i bogatstva (i postići će), veliku silu i veliki autoritet. Međutim, oni će kroz treću vrstu vatre i njezinu izuzetno jaku svjetlost sve izgubiti i bit će u potpunosti uništeni. Kraljevi i prinčevi koji im budu voljni pomoći će time izgubiti svu svoju moć, svoje bogatstvo i svoja prijestolja, jer Ja ću protiv njih probuditi/podignuti Svoje vlastite kraljeve i generale koji će ih poraziti (ili ‘i dat ću im pobjedu’) i, tako će, prijašnja (ili ‘drevna’) paklena noć i njezini glasnici među ljudima na zemlji dočekati svoj kraj.

[3] Kako se ova noć sada sastoji od poganskih, slijepih i beskorisnih ceremonija, zvanih (ili ‘koje oni nazivaju’) bogosluženje, tako će također biti i u tim vremenima, ali će kroz treću vrstu (ili ‘uz pomoć treće vrste’) vatre sa nebesa biti u potpunosti uništena i istrebljena, jer laž neće biti u stanju odnijeti pobijedu protiv nebeskog svjetla istine, baš kao što ni prirodna noć ne može stajati/opstati ispred/pored izlaska sunca. Ona mora pobjeći u svoje naj-mračnije pećine/rupe i dubine, a jednom kada ljudi budu stajali na svjetlu, oni više neće tražiti tamu.’ 

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/186:1-3’ J.Lorber

Spread the Truth