Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

162:11-163:1,2 (Samoubojice… neprijatelji vlastitog života…)

Print Friendly, PDF & Email

Samoubojice… neprijatelji vlastitog života

6/162 [11] Gospodin: ‘Jer kakve koristi ima čovjek ako stekne cijeli svijet sa ovim, svojim zemaljskim životom, ali će pri tom nauditi svojoj duši? Iz tog razloga čovjek mora iskoristiti ovaj, svoj fizički život, jedino tako da stekne vječni život za svoju dušu. Kada ljudsko biće ne iskori-sti/štava svoj fizički život pretežno/uglavnom da ostvari tu svrhu, onda jedino njega treba kriviti kada proigra/izgubi život svoje duše, ili ga bar oslabi do točke da duša u onostranom često potrebuje znatno dug vremenski period da sebe dovoljno sabere tako da bi mogla biti u stanju preći u nešto svjetliji i bolji duhovni život. Jer dokle god je duša sa imalo ljubavi vezana za svoj tjelesni život sa svim njegovim ugodnostima, ona u duhu niti ne može biti skroz preporođena; a duša koja u svom duhu još nije skroz preporođena, nikako ne može ući u istinsko kraljevstvo Božje, jer tamo ne može opstati niti jedan atom ičega materijalnoga.’

6/163 [1] Jedan od starješina je zapitao Gospodina: ‘Gospodine, ja sam puno kontemplirao u svezi ovog: Zar mi ne bi trebali prezirati/mrziti naš fizički život i bježati od njega, radije nego ga ljubiti, tako da time možemo steći i sačuvati život duše? Ta stvar mi je postala skoro sasvim jasna, ali ima još jedna koja nema potpuni smisao. Među ostalima, ima također ljudskih bića koji su uistinu zakleti neprijatelji svojih vlastitih života, kada oni, iz ovog ili onog razloga, postanu umorni (ili ‘kada klonu’) i počine samoubojstvo. Zar ne bi, u ovom slučaju, ta ljudska bića iznad svega stekla život duše? Koje je Tvoje mišljenje u svezi ovog?

[2] Gospodin: ‘Zar im je Bog dao njihov fizički život tako da bi ga mogli uništiti? Život tijela je ljudskom biću bio dan od strane Boga kao sredstvo kroz kojeg on može i treba postići vječni život za svoju dušu. Ali što se događa kada on unaprijed uništi ta sredstva? Pomoću čega će on onda postići i sačuvati život svoje duše? Ako tkalac unaprijed/prethodno uništi svoj razboj, kako će istkati svoja platna? Samoubojice, osim ako su umobolni (ili opsjednuti), će rijetko ili nikad više biti u posjedu kraljevstva (ili ‘moći postići kraljevstvo’) vječnog života! Jer onome koji je takav neprijatelj svoga vlastitog života nedostaje ljubavi prema životu, a život bez ljubavi uopće nije život; to je smrt.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 6/162:11; 163:1, 2’ J.Lorber

Spread the Truth