Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

150 (Put sjedinjenja sa duhom i ponovno rođenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Put sjedinjenja sa duhom i ponovno rođenje…

8/150 [1] Nakon toga smo bili na brežuljku, odvojeni od nekoliko učenika koji su i dalje spavali, Rimljanin Markus Mi priđe i reče: ‘Gospode, hoćeš li danas također napustiti ovo selo? I ako ga napustiš, zar mi ne bi htio reći gdje ideš, tako da bi mi Rimljani to mogli znati i mogli Te lakše i sigurnije slijediti?’

[2] Rekoh Ja: ‘Što se tiče prvog dijela tvoga pitanja, Ja se mogu usporediti sa čovjekom koji posjeduje mnoge njive i koji se mora pobrinuti da su sve njegove njive dobro obrađene. Ali jednom kada je dobro uredio njivu, da li bi onda bilo mudro ako bi on iz čistog zadovoljstva stajao nepokretan na dobro uređenoj njivi i ne bi razmišljao kako također treba brinuti o drugim njivama? Gledaj, Ja sam sada također vrlo dobro uredio ovu njivu, koja reprezentira svih vas, i Ja sam također zaista sretan u svezi toga.

[3] Ali sada trebam otići do druge, i dalje neobrađene njive, i tu isto tako dobro obraditi i urediti. I zato ću napustiti ovo mjesto sa Mojim učenicima nakon jutarnjeg obroka. Međutim, gdje će točno otići, Ja još ne govorim, tako da u određenoj prilici to netko ne bi izlanuo i onda bi Me Moji neprijatelji mogli preuranjeno puno lakše pratiti, čas ovdje i onda opet tamo. To bi samo ometalo Moj rad, pošto bi se onda neprestano morao nizašto boriti sa Svojim protivnicima. I zato je jako dobro kada sam Ja jedini koji zna gdje želim otići i gdje ću otići. Za sve druge je međutim dovoljno znati jedino poslije gdje sam bio i što sam tamo uradio.

[4] Sa ovime ne želim reći kako vi Rimljani ne znate držati vaša usta zatvorenima, no postoje još drugi koji nemaju tu istu vrlinu, i prema tome je naravno bolje da Ja neću biti Onaj koji će odati Samoga Sebe. Zar mudri zapovjednik ne mora sakriti svoj plan ratnog pohoda od svojih najbližih vrhovnika i lidera ako želi pobijediti u borbi? Gledaj, to isto i Ja činim. Zato ne traži ništa drugo kada ti Ja neću preciznije naznačiti zemaljsku lokaciju koju ću posjetiti. Sada Rimljana i Grka ima svugdje među Židovima, i oni će ti uskoro poslati poruku o tome gdje sam i što sam dalje poučavao i radio.

[5] Ali ako Me želiš slijediti u duhu, onda duboko razmisli o svemu onome što si vidio i čuo od Mene. Djeluj i živi u duhu Mojeg učenja, koje u sebi nosi riječi života, onda ćeš Me time zaista i istinski slijediti u duhu.’

[6] Kada je Markus to čuo od Mene, bio je potpuno zadovoljan sa ovim odgovorom, baš kao i svi ostali, i nitko Me opet nije pitao kuda ću toga dana putovati sa učenicima.

[7] Onda sam Rafaelu dao znak da se treba pobrinuti o mladeži i pripremiti sve za odlazak Rimljana. Nakon tog znaka, Rafael je trenutačno nestao iz Mog prisustva. Ovo je za novopridošle opet bilo prilično frapantno, posebice za kapetana iz Bethlehema i njegove drugove.

[8] Zatim Me kapetan smjesta zapitao: ‘Nije li bilo ispravno kada sam ove noći pomislio kako je ovaj dječak, koji je zaista živo čudo, određena vrsta boga? Njegova velika mudrost, njegova sila i sada ovo iznenadno nestajanje zasigurno potvrđuju ovo na način kojeg je teško pobiti? Odakle je on u stvari i tko su roditelji ovog posebnog dječaka? Gospode i Učitelju, Ti bi zasigurno mogao dati neko bolje razjašnjenje u vezi s ovime ako želiš, što bi nama uistinu jako prijalo.’

[9] Rekoh Ja: ‘Ja bi to zasigurno mogao napraviti ako bi to bilo apsolutno nužno za spasenje vaše duše, ali to nije slučaj. Prema tome, za sada je o njegovom biću uistinu dovoljno znati što vam je on sam rekao kada ste ga u svezi toga zapitali. Ako ne vjerujete njemu, koji vam je još ove noći dao toliko mnogo dokaza o svom istinskom biću, onda bi naposlijetku slegnuli svojim ramenima u vezi s onim što bi vam Ja rekao o njemu, i rekli bi u sebi: ‘Ah, kako to može biti?’ Prema tome, držite Moje učenje, vjeru u Mene i djelujte sukladno tome, onda ćete uskoro otkriti tajnu postojanja Moga Rafaela.

[10] Znati puno, dok si i dalje jedino prirodno ljudsko biće bi opteretilo glavu i srce, ali kada ćete nakon puno akcija vi u sebe uzeti puno živog svjetla istine, ono će prosvjetliti srce i uštedjeti težak posao duši da se često beskorisno vrti uokolo po mozgu svoje tjelesne glave a ipak ne pronađe što je istinito i ispravno.

[11] Ja vam kažem: u čovjekovom duhu su sakrivene sve i – pažljivi budite sada – beskrajne mnoge istine. Pokušajte jedino doći do potpunog ujedinjenja sa duhom u vama uz pomoć načina koji su vam već poznati, onda više nećete imati potrebu pitati tko su Rafaelovi roditelji ili gdje se nalaze, pošto će vas duh uvesti u svu istinu.

[12] Ako bi posjetili gradove u Egiptu, i tamo tijekom cijelog svog života ovdje na Zemlji gorljivo čitali sve skoro nebrojene gomile knjiga i rukopisa, onda se možete vratiti u svoju domovinu kao izvanredno načitani ljudi, ali time vaš unutarnji duh i dalje ne bi ni blizu bio ujedinjen u vama, i nakon čitanja mnogih tisuća knjiga i rukopisa vi i dalje znate onoliko puno o Božjem Biću, o vašem duhu i nastavku života nakon smrti kao što ste znali do sada. Ovdje ste naučili i doživjeli više u skladu sa potpunom istinom u nekoliko sati nego bi vam svi mudraci cijelog svijeta bili u stanju reći i ukazati.

[13] Prema tome, ostanite na ovom putu, jer ovo je jedina stvar koja vas može dovesti do žive istine i mudrosti u svim stvarima, i ne tražite prijevremeno stvari i njihove okolnosti za koje ste za sada i dalje nedovoljno zreli da bi ih shvatili i razumjeli na pravi način, pošto će takva beskorisna potraga samo usporiti dušu da zaista prodre još dublje u svoj vlastiti duh.

[14] Težite iznad svega najprije razviti i osnažiti vašu životnu svijest/svjesnost u skladu sa Mojim učenjem. Suosjećajte sa potrebom siromašnih i olakšajte ju u skladu sa vašom snagom i bogatstvom, utješite one koji su tužni, obucite one koji su goli, davajte hranu onima koji su gladni, i piće onima koji su žedni, pomozite tamo gdje možete onima koji su bolesni, oslobodite zarobljene i proglasite Moje Evanđelje siromašnima u duhu. To će uzvisiti vaš osjećaj, vaš um u Nebesa, i na ovom istinskom putu života vaša će duša uskoro bez poteškoća postati jedno sa svojim duhom od Boga i time će također umati učešća u Njegovoj mudrosti i sili. I to je zasigurno puno više nego veliko svjetovno znanje, ostajući pritom bezosjećajan čovjek u odnosu prema svojim bližnjima i svjedočeći sam sebi svojim preslabo oživljenim osjećajem svoju veliku udaljenost od istinskog života u duhu (Izaija 61:1-3; 11:2-5).

[15] Kažem vam: Duh – jedino što je živo u čovjeka, čista je ljubav i njeno najfinije i vječnog dobrohotno osjećanje. Tko se dakle trudi u svoju samoljubivu dušu (za)primiti sve više i više takve jedne ljubavi i njezinog najfinijeg vječno dobrohotnog osjećanja, i u istima postaje sve jači, silniji, hrabriji i gibkiji (njima podatniji), time si pospješuje potpuno sjedinjenje duha sa dušom; i postane li tako duša, s obzirom na svoje najfinije dobrohotno osjećanje, sâma ljubav i mudrost,  na taj način je takva jedna duša već potpuno ujedinjena sa svojim duhom i u najživljem je posjedu (ili ‘najživlje posjeduje’) svih onih divnih sposobnosti života i bivstva svoga duha, i to je tada zasigurno umnogome više vrijedno negoli proći sve škole svjetskih mudraca ove zemlje, ostajući pri tome strog i bezosjećajan čovjek.

[16] Stoga, ostavite za sada sve nepotrebno istraživanje tolikih odnosa stvari u svijetu i njegovih privida, uzroka i posljedica, jer to dušu niti u sto godina ne donosi ni za dlaku bliže njezinom životnom cilju, pošto ona time ne može doći do istinske, unutarnje spoznaje, nego samo do vanjskog, površinskog i raskomadanog znanja i slijepog nagađanja, iz kojeg nikada neće moći proizaći sređeno povezano znanje i spoznaja, a poradi čega se duša nalazi u neprestanoj bojažljivoj potrazi, iz koje joj se rađa slaba istinska životna sreća i spas.

[17] Štogod vam je bilo nužno (do)znati za iskorjenjivanje velikog dijela praznovjerja, koje je nastalo iz prirode stvari ovog svijeta, to vam nije bilo uskraćeno, i bilo vam je vjerno i istinski opisano i također vam je bilo razjašnjeno na prekrasan način kao svjedočanstvo istini. I to bi vam za sada trebalo biti dovoljno Ono što slijedi do beskonačnosti vi trebate pokušati doseći i postići za sebe na putu koji vam je jasno i istinski bio ukazan, onda vi zaista više nećete morati pitati tko je Rafael a tko su njegovi roditelji. Da li ste Me svi sada dobro razumjeli?’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/150’ J.Lorber

Spread the Truth