Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

15 (Generalna sukcesija živih bića)

Print Friendly, PDF & Email

15

Generalna sukcesija (= stepenasti/postepeni slijed) živih bića

1. Ovi fenomeni se naizgled događaju tako da bi netko mogao povjerovati/pomisliti da se radi kao o skupovima nekakvih vrtložnih vjetrova, koji se međutim onda u zraku sjedinjuju u nekakvo klupko i padaju opet na zemlju, čim popusti sila vrtložnog vjetra koja ih nosi u zraku. Jedino što dubljeg istraživača ovo objašnjenje neće zadovoljiti; jer, da bi podigao žabe, krastače i zmije, potreban je neobično jak vrtložni orkan ili čak najžešći uragan. Nadalje, ako bi te vrste životinjskih tijela bile podvrgnute takvoj bijesnećoj oluji, bile bi rastrgnute na komadiće prije nego što bi se mogle vratiti na Zemlju. Drugo, takav vihor, sa ciljem da bi mogao uzeti sve te životinje iz jezera ili bara, bi trebao biti nekoliko sati u širinu i visinu, trebao bi biti ogromnog promjera, i oslobađati takvu energiju da mu ni jedna planina ne bi odoljela. I treće, tako snažan uragan bi onda također uzeo sa sobom i vodu iz jezera, i to do posljednje kapljice. Kada bi ’kišile’ takve životinje, onda bi također kišila i voda, mulj, blato, i mnoge ostale vodene životinje i biljke, no ipak to nikad nije slučaj sa takozvanim amfibijskim kišama. Dakle, te pojave se događaju na slijedeći način.

2.  Zemlja kao dvostruko biće stvara iz svoje unutrašnjosti jajašca ovih životinja u velikom broju; ta jajašca su jako mala, te sa lakoćom mogu biti iznesena vani kroz Zemaljske pore i kanale. Što se više penju to se više šire kroz fermentirajuće supstance koje sadržavaju, i na kraju su lakše od zraka. Uzdižu se inad površine Zemlje u obliku ili formi tamne magle, poput zračnog balona. Kada su dosegnuli određenu visinu, oni uđu u jako snažnu električnu struju. U toj struji oni sazrijevaju jako brzo, te se obično rađaju u izuzetno velikom broju. Pošto te životinje iz zraka uz pomoć električne struje formiraju specifično tijelo koje je teže od zraka, one sebe ne mogu održati na tim visinama; prema tome one se polako spuštaju na Zemlju. Na taj način se one spuštaju jako dobro očuvane, i žive još nekoliko sati. Međutim, ovakvo formiranje predstavlja ’preskakanje’ (advancement) stupnjeva evolucije, i (kao takvo) nije u skladu sa uređenim/redovnim/urednim napredovanjem duhovnih inteligencija iz zemljinog tijela tako da se one brzo povlače iz svog vidnog postojanja, od Zemlje bivaju upijene/apsorbirane i bivaju prognane u biljno carstvo. Treba biti spomenuto kako je ovim specijalnim porodima dozvoljeno ranije preći u fizički stupanj kojeg postižu životinje, i da oni ne moraju izdržati cijeli legion biljnih života prije toga (evolucija).

3. Stvari, naravno, stoje u potpunosti drugačije sa originalnim biljkama, koje kao takve ulaze u svoje prvo postojanje. One moraju prvo napredovati kroz sve stupnjeve biljnog života prije nego budu mogle biti prihvaćene u životinjski život. Postoji, naravno, velika razlika između biljaka (ili ’različitost među biljkama’), naime, plemenite i ne-toliko-plemenite biljke, dobre i ne-tako-dobre biljke. Plemenite su jako blizu životinjskom stupnju, a najplemenitije su jako blizu stadiju ljudskih bića (= na kojem se nalazi ljudsko biće) tako da uskoro mogu biti prihvaćene u ljudsko/u biće/prirodu, a većim dijelom mogu biti primljene u plemenitiji dio životinjskog svijeta. Takve biljke imaju kratku tranziciju, dok će manje plemenitim ili manje superiornim biljkama trebati jako puno vremena dok nisu prihvaćene na stupnju plemenitih biljaka;

4. ovo također važi i za životinje. Prije spomenuti način uz pomoć kojeg se neke životinje direktno stvaraju iz Zemlje važi također i za sijanje biljaka, posebice u kamenitoj Arabiji i u nekim dijelovima Afrike i Amerike. Velike pustinje i stepe imaju određene točke rađanja sjemenja, i tamo ćete sigurno pronaći kako biljke rastu u izobilju. Gdje god takvi porođajni izvor ne postoji, Zemlja ostaje opustošena i prazna.

5. Otoci koji novo-nastaju trebaju zahvaliti Zemlji za sjemenje koje je bilo stvoreno za rast njihovih biljaka. Jednom kada je ovaj rast biljaka dovoljno uznapredovao kroz niz stupnjeva, počet će se također razvijati i životinje; međutim, jedino do vrlo nesavršenih gmizavaca i insekata, pošto se prirodna slobodna transformacija ne proteže dalje. Da bi se stvorila savršena životinja, mora se pojaviti/nastupiti viša sila kako bi bila stvorena odgovarajuća, na višem stupnju razvoja stojeća životinja, u koju bi prijašnji stupnjevi mogli preći, i tako ne rijetko sve do čovjeka,  koji međutim nikada ne biva stvoren na novo, već u pravo vrijeme biva doveden uz pomoć seobe (duševnih inteligencija).

6. Ova objašnjenja će intelektualcu biti dovoljna da bi razumio prokreativne/stvaralačke sposobnosti i rasplodnu moć Zemlje. Vi ćete razumjeti da se te manifestacije u suštini začinju u Zemljinim bubrezima (vidi ’Zemlja & Mjesec – 12’), gdje se uobičajena supstanca sjemena razvija i oplođava za daljnje prigodno postajanje, na već opisani način.

7. Ovo je, ukratko, aktualna priroda unutrašnjosti Zemlje, otkrita na takav način da bi bila shvatljiva ljudskom intelektu. Ali pošto se cijela Zemlja ne može shvatiti samo kroz znanje njezinih unutrašnjosti, mi moramo istražiti također i površinu Zemlje. Površinu će biti lakše shvatiti, pošto tamo ima veliki broj fenomena za koje čak ni najučeniji istraživači ne mogu dati/ponuditi objašnjenje. Vi morate zamisliti kako je čvrsta formacija izuzetno komplicirana, i obuhvaća najveće dijelove Zemlje. Može se usporediti sa čvrstim drvetom u stabla, koje sačinjava većinu mase jednog stabla. I baš kao što su u stablu bili učinjeni/napravljeni najčudesniji mehanizmi, isto tako je i sa Zemljom. Taj čvrsti dio Zemlje treba smatrati školom, kroz koju se bića, najprije nezgrapno/trapavo formirana, uzdižu iz unutrašnjosti Zemlje i postižu svoju stvarnu formaciju.

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ’Zemlja & Mjesec – 15’ J.Lorber

Spread the Truth