Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

134:1-10 (U svezi predvodništva…)

Print Friendly, PDF & Email

U svezi predvodništva…


[1] Kada su učenici to čuli, Šimun Juda Mi reče : ‘Gospodaru i Učitelju, sada kada smo se podijelili u 2 grupe, ne treba li svaka grupa imati predvodnika?’

[2] Rekoh Ja : ‘Kada su čista Ljubav i potpuna, jasna Istina sa nebesa ikada trebali predvodnika?’

[3] Ljubav, baš kao i Istina u njezinoj navećoj čistoći i savršenstvu je u sebi naj-uzvišenija. I to tolikoj mjeri da iznad nje ništa uzvišenije ne bi moglo biti zamišljeno ili zapaženo.

[4] I ako su ta Ljubav i Istina od Mene u svakome od vas koje sada šaljem u Svoje ime, onda koji od vas želi ili je zainteresiran biti predvodnik njegovu bratu? Kako bi ti odmjerio svoje predvodništvo ako kažeš i duboko vjeruješ da Sam jedino Ja Gospodar dok također svi drugi kažu i vjeruju potpuno istu stvar? Ako prihvatiš i vjeruješ u to, onda koji od vas želi biti ispred svih drugih?

 [5] Ako dobar brojilac kaže i dokaže da 3 potpuno iste stvari plus 3 potpuno iste stvari čine zajedno 6 takvih potpuno istih stvari, i drugi, treći, četvrti, stoti isto tako dobrih brojilaca kažu i dokažu potpuno isto, onda se zapitaj koji bi od njih trebao biti naj-istaknutiji, i koji od njih bi trebao biti izabran od strane 100 jednako dobrih brojilaca kao beskoristan predvodnik svima njima, i zašto?

[6] Gledaj, Ja jedini Sam Gospodar. Svi vi ste među sobom potpuno jednaka braća, i nitko od vas ne bi trebao biti veći ili manji, jer svako bez obzira koliko neznatno predvodništvo će u umu predvodnika uzbuditi sotonsku požudu za vlašću (moći), i onda će jako brzo izopačiti čistu Ljubav i njezinu rezultirajuću Istinu koja je prepuna života. Ovo je bilo direktno i jasno prikazano od strane prvih kraljeva, a sada je to još više i jasnije prikazano u Jeruzalemskom hramu.

 [7] Međutim, ako netko od vas apsolutno želi biti iznad svih Mojih učenika, onda neka onda bude posljednji i najmanji od njih, i svima njima pomagač i sluga (Matej 20:25-27). Jer to je red među Mojim anđelima u Mojim nebesima.

[8] Uistinu, Ja vam govorim: svi oni koji će sebi dozvoliti da ih se naziva predvodnicima, će u onostranom teško proći, pošto je najteži zadatak u životu za oholu osobu – što će skoro svaki predvodnik na kraju postati – poniziti njegovo srce. 

[9] Prema tome, ostanite svi potpuno ravnopravna braća i neka nitko od vas nikad ne želi ni najmanje biti iznad drugih. Onda će, iz činjenice da ljubite i poštujete jedni druge kao istinsku, potpuno ravnopravnu braću, svi ljudi vidjeti i znati da ste vi uistinu Moji učenici (Ivan 13:35).

[10] Ako ste ovo razumijeli u skladu sa potpunom Istinom i to prihvatili, onda sada možete ići i djelovati u skladu sa Mojom voljom.’

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Bog, naš Stvoritelj i Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi (kroz Duha Svetoga), primio Njegov sluga Jakob Lorber, i zapisao u  knjigu ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 10/134:1-10’

Spread the Truth