Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

130:4-8 (Odabrana djevica)

Print Friendly, PDF & Email

Odabrana djevica

9/130 [4] Svi su hvalili Marijine riječi, a Samaričanin dođe do nas te reče: ‘Slušajte, vi Gospodinovi prijatelji, tko je ova draga žena koja sad prorokova u (tako) visokom/uzvišenom smislu?’

[5] A Gabrijel, koji je sjedio pored Marije, odgovori: ‘To je žena o kojoj stoji zapisano: ‘Gledaj, djevica će roditi Sina. Njegovo ime će biti Emanuel, i u Njemu će Bog uistinu biti sa nama.’

[6] Sada pogledaj na/u Gospodina Koji stoji među nama. On je Emanuel, stoga jedan i jedini istinski Bog sa nama. A sada također znaš i tko je ova žena. Idi i reci to svojim prijateljima.’

[7] Samaričanin se nakloni, te ode do svojih prijatelja i kaže im. I oni svi ustadoše, dođu do nas i pozdrave Mariju govorom koji je bio ispunjen svečanim i slavom ispunjenim riječima.

[8] Ali Marija im reče: ‘Ja sam bila i jesam samo odabrana Gospodinova djevica, a što sam postala (ili ‘što je od mene postalo’), to je bila Njegova volja. Stoga, ne hvalite me (ili ‘nemojte mene hvaliti/slaviti/veličati’), već uvijek i jedino slavite Boga. Činite što god od vas zaište (ili ‘što god vam kaže’) Sin Najuzvišenijeg, Koji je jedno sa Njime.’

Spread the Truth