Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

12:11-13:8 (Novi Jeruzalem, nova zvijezda na nebeskom svodu, svijet prepun svjetla)

Print Friendly, PDF & Email

Novi Jeruzalem, nova zvijezda na nebeskom svodu, svijet prepun svjetla

Gospodin objašnjava okupljenim Židovima, službenicima Hrama, simbolično značenje snažne oluje koja ih je zatekla i pred kojom su svi do jednog, pošto su slabe vjere, uzdrhtali od velikog straha.

6/12 [11] Gospodin: ‘Vjerujte mi, lakše Mi je obuzdati ovo nevrijeme skupa s jakim olujnim vjetrom, nego ukrotiti vaše srce s njegovim zlim požudama! Bilo je potrebno puno pričanja/razgovora i velikih znakova, kako bih svladao vaše unutrašnje nevrijeme/oluju; kod ovog pomahnitalog nevremena/oluje potrebna je samo jedna riječ i neće ga/je više biti.

[12] Ali kako vam je nakon rastjerivanja vašeg opakog unutarnjeg nevremena počela sijati Moja milost, tako bi se i ovdje nakon rastjerivanja ovog strašnog nevremena to simbolički trebalo pokazati na (nebeskom) svodu. Vidite, iz onih teških i rasprostranjenih oblaka je ‘utekao’ (proizišao) ogroman broj munja, a taj broj još nije ni blizu broju vaših grijeha! Iz čega opet možete vidjeti kakvi ste bili! I morao bi učiniti da to nevrijeme potraje jedan puni sat, kako bi se broj munja ispunio (izjednačio sa) brojem vaših grijeha; ali to za vašu unutrašnjost ne bi bilo od nikakve koristi, pa hajde onda pustimo nek prođe to nevrijeme koje vas sve toliko plaši! Tako da ti zapovjedam da se raspršiš i nestaneš, ti nemani! Amen.’

[13] Istog trenutka je nevrijeme skupa s olujnim vjetrom prestalo/utihnulo, zvijezde su ponovno zasjale u svojoj staroj raskoši i veličanstvu, i baš iznad nas je sijala velika, svima nepoznata zvijezda.

6/13 [1] Tu Lazar zapita: ‘Gospodine, to je neka nepoznata zvijezda, koju još nikad nisam vidio! Kakva je to zvijezda i koje joj je značenje?

[2] Rekoh Ja: ‘Samo se ti umiri, jer tu ćete zvijezdu svi uskoro pobliže upoznati!

[3] Na (š)to sam svima prisutnima na nekoliko trenutaka otvorio unutarnji vid, i zvijezda je postala (ili ‘se pretvorila’) svijet prepun svjetla, u čijem centru je stajao (ili ‘se nalazio’) Novi Jeruzalem, koji je imao dvanaest kapija, i zidovi koji su ga okruživali su bili izgrađeni od isto tolikog broja dragog kamenja, koliko je grad imao kapija. Kroz sve kapije su ulazili i izlazili anđeli; nekoliko puta su se također pojavili/pokazivali Mojsije, Ilija i mnogi drugi proroci. Sada su Židovi bili izuzetno zapanjeni i počeli su Me slaviti i hvaliti zbog toga što sam im ukazao i pružio/dao toliko veliku milost. Nakon toga sam ih (po)vratio u njihovo prirodno stanje, i sve što su sada mogli vidjeti je svijetla zvijezda, koja se smanjivala i smanjivala (ili ‘koja je postajala sve manje i manje vidljiva’) sve dok na kraju nije nestala (ili ‘izgubivši se na kraju potpuno’).

[4] Kada je ova cijela scena završila, skoro svi su Me (svi odjednom) zapitali što je to moglo biti.

[5] Rekoh Ja: ‘Ono što ste vidjeli je bilo ovo Moje novo učenje koje vam dajem sa neba! To je istinski Novi Jeruzalem sa nebesa, jer stari koji je na zemlji više ničemu ne koristi. Dvanaest kapija predstavljaju istinskih dvanaest Izraelovih plemena a dvanaest vrsta dragog kamenja u gradskim zidinama označavaju/predstavljaju deset Mojsijevih zapovijedi a gornja dva reda koja se sastoje od dijamanata i rubina predstavljaju Moje dvije zapovijedi ljubavi, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem. Anđeli koji prolaze kroz kapije/vrata predstavljaju/označavaju mnoge istine koje ljudi otkrivaju/pronalaze kroz vjeran život u skladu sa Mojim učenjem. Oni koji napuštaju grad označavaju veliku mudrost ovog Mog učenja, a mnogi koji ulaze označavaju da će ljudi prihvatiti ovo Moje učenje, koje je čista ljubav, također u svoja srca i djelovati sa njime u skladu, tako da mogu postići istinsko pre-porođenje duha i tim putem biti uvedeni u svu istinu i mudrost.

[6] To je značenje ove vizije (pojave), a to je i istinsko Sunce milosti za svakog koji čuje Moju riječ i živi u skladu sa njom, i svi koji sada i u budućnosti vjeruju u Mene će biti zauvijek tamo i živjet će sa Mnom i zajedno sa Mnom će voditi i upravljati sa svime što je bilo stvoreno u vječnom prostoru.

[7] Trenutno vi ne razumijete – i ne možete razumijeti – sve ovo. Međutim, ako nastavite vjerovati u Mene i djelovati u skladu sa ovim Mojim učenjem, vi ćete u zrelosti vaše vjere i ljubavi biti kršteni Svetim Duhom, kojeg ću Ja poslati svima onima koji aktivno vjeruju u Mene i u Onog/Njega Koji Me iz Sebe poslao na ovaj svijet, utjelovljenog kao Sina Čovječjeg. Jer, striktno govoreći, to je istinski, vječni život, da vjerujete u Mene, kao istinskog Sina Oca Nebeskog, i živite u skladu sa Njegovim učenjem.

[8] Ali kada Duh kojeg sam vam ranije spomenuo dođe do vas i prožme vas, onda ćete sami razumijeti sve što ste sada vidjeli i čuli što kao čisto prirodni ljudi niste u stanju razumijeti. Jer meso/tijelo ne može shvatiti/spoznati/razumijeti duh i, s obzirom da je ionako mrtvo, nema drugog života od onog kojeg privremeno može dobiti od vitalne sile duše koja je u svezi sa duhom (ili ‘koja se odnosi na duh’) i koja je u stanju postati kao on/duh i ujediniti se sa njime, pod uvjetom da svoja čula okrene/odvrati od svijeta i gleda jedino ka unutarnjem, (i) duhovnom, (i to) unutar takvog reda i na takav način kako vam je ukazalo (ovo) Moje učenje i Moj vlastiti primjer.’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 6/12:11-13 – 13:1-8’ J.Lorber

Spread the Truth