Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

010 (Evanđelje za drske/osorne djevojke i žene)

Print Friendly, PDF & Email

Evanđelje za drske/osorne djevojke i žene

5/10 [1] Gospodin: ‘Nježno, nježno, Moja draga malena kćeri! Ti se (uistinu) moraš više obuzdati/suzdržati i ne bi trebala biti pre-više-drska prema iskusnim muškarcima.

[2] Jedino kada je netko krenuo pogrešnim putem onda je vrijeme da ga se nježno i blago podsjeti gdje je napravio pogrešku, – ali ni u kojem slučaju ne ranije.

[3] Jer za djevojke ne bi bilo prikladno da naučavaju/podučavaju istini iskusne muškarce. Jedino kada ti muškarci povremeno zastrane sa glavnog puta je za ženu ispravno ukoriti ih nježno i blago te reći: ‘Pazi se, prijatelju, ti si ovdje na pogrešnom putu! Stvari stoje tako i tako.’ To će muškarcu jako goditi, i on će biti poprilično voljan poslušati nježan i blag glas.

[4] ‘Međutim, otresitost/drskost neće koristiti pošto se čovjek tada lako okreće loše raspoložen i neće slušati lijep i nježan glas bez obzira koliko ponizne žene.

[5] Gledaj, to je isto tako Evanđelje, ali samo za tvoj spol. Žena koja po njemu bude živjela će na ovoj zemlji uvijek imati dobar život, ali ona koja zanemari ovo Evanđelje će jedino sebe moći okriviti ako je muškarci ne budu cijenili.

[6] Istinska žena je simbol najunutarnijeg/najuzvišenijeg neba – ali neprilična/nepodesna, samo-voljna i dominantna žena je slika Sotone, koji stoji/predstavlja najgori, najniži i najdublji pakao.

[7] Pored toga, istinska žena nikad ne smije postati jako ljuta na muškarca, jer u ženskoj prirodi moraju prevladavati najveće strpljenje, nježnost i blagost. U njoj čovjek mora pronaći istinski mir za svoju olujnu prirodu i tako i sam postati nježan i strpljiv. Što se može očekivati od čovjeka koji je ionako više uzburkan/uznemiren nego miran ako ispred njega žena započne bijesniti?

[8] Prema tome, nemoj nikada biti drska/otresita Moja inače jako draga mala kćeri, – da ne bi imala/dobila puno više prilika postati bijesna na nečiji prijekor.

[9] Jarah kaže: ‘Razumjela sam ali teško mi je oko srca samo zato jer sam bila glupa i drska. Šutila sam više/nekoliko sati, što je bilo dobro; ali mi se onda svidjelo malo progovoriti, i/a tu bi bilo bolje da sam i dalje šutila. Od sada pa na dalje bi moj jezik, kao ni jedan drugi ženski jezik, trebao uzeti dan odmora.

[10] Rekoh Ja: ‘To moja draga kćerkice, i nije baš toliko jako neophodno, ali ti šuti dok se od tebe ne zatraži da govoriš. Međutim, ako trebaš (= trebaš u smislu da to netko traži od tebe) govoriti a ti šutiš, muškarac će to smatrati kao istinsku samovolju, malicioznost/zlonamjernost i podmuklost/lukavstvo i okrenut će od tebe svoje srce.

[11] Stoga, govoriti u pravo vrijeme i šutjeti u pravo vrijeme, ali uvijek ispunjena blagošću, i ljubavlju i odanošću/štovanjem, to je najljepši ukras za ženu i jako privlačan/krasan živ plamen, koji će oživjeti muškarčevo srce i učiniti ga nježnim i blagim.

[12] Međutim, među djevojkama postoji loša navika koja sebe često manifestira jako kreštavo, naime, taština koja nije ništa drugo nego zdravo sjeme ponosa. Djevojka koja dozvoli da to (sjeme) proklije u njoj je već izgubila svoju nebesku ženstvenost i približila se Sotoninoj prirodi. Tašta/isprazna djevojka jedva vrijedi ismijavanja (= da joj se ljudi smiju), ali ponosna i arogantna žena je strvina među ljudima i, stoga ju, pravedno i duboko, svi preziru.

[13] Stoga, Moja malena kćeri, nemoj nikada biti ni najmanje tašta/isprazna, a još manje ponosna i arogantna, i među mnogima ćeš sjati poput prekrasne zvijezde na visokim nebesima.’

[14] (Na to) reče Jarah: ‘O da, ne zamjeri mi pošto sam stvarno bila izuzetno budalasta/glupava.’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/10’ J.Lorber

Spread the Truth