Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8897 (Poziv sa Zemlje za Spasiteljem…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8897, 21 Prosinac 1964

POZIV SA ZEMLJE ZA SPASITELJEM…

Samo vječno svjetlo spustilo Se na Zemlju i ono je zasjalo u svim srcima koja su se otvorila i dopustila mu pristup. Jer, bilo je vrijeme tame u kojoj su ljudi hodali i nitko se otuda nije mogao osloboditi, budući je protivnik još uvijek imao punu snagu. A tek nekolicina je u svojoj nevolji dozivala Spasitelja, Koji ih je trebao osloboditi od te moći. Tek nekolicina je osjećala da su bili vezani i ovi malobrojni su također znali da im je bio najavljen Spasitelj, znali su za proročanstvo, da treba doći jedan iz Davidove loze, i da im je od Njega obećana pomoć u njihovoj bijedi… Ali, očekivali su zemaljsku pomoć, jer su bili dobra srca i zato su također prepoznavali nepravdu njihovih bližnjih… Da je Spasitelj bio poslan odozgo, te da im je trebao donijeti izbavljenje na potpuno drugačiji način, to oni, sa svojim osjetilima okrenutima svijetu, nisu mogli shvatiti… Gdje je, međutim, bila vidljiva dobra volja, tamo su ljudi također prihvaćali svjetlo koje je obasjavalo njihova srca. Dopustili su se podučiti i od čovjeka Isusa uvesti u određeno znanje, koje je bilo potrebno za spasenje njihove duše… Jer, Bog je poslao Svoga Jedinorođenoga Sina na Zemlju… Svjetlosna duša je uzela boravište na Zemlji i sada je započela hod kao čovjek, da bi živjela primjer života Ljubavi za ljude, da ljude pripremi na djelo otkupljenja, koje je Bog Sam želio izvršiti u čovjeku Isusu… Čovječanstvo je bilo obavijeno gustom tamom, stoga im je Samo Svjetlo došlo na Zemlju da im razjasni svrhu njihovog postojanja i da im uvjerljivo predoči zapovijedi Ljubavi, da im na Sebi Samome posvjedoči učinak života Ljubavi, i da tako ljudska srca učini prijemčivima za zračenje Ljubavi odozgo. Ali, On Sam se morao žrtvovati, da bi dao pomirenje (poravnanje) za njihovu veliku krivnju nekadašnjeg otpada od Boga… Ljudi su bili pod prokletstvom ovoga grijeha, i za njih su vrata kraljevstva svjetla bila zatvorena, tako da oni nakon njihove smrti nisu mogli ući u ovo, nego su u predvorju morali čekati na otkupitelja Isusa Krista, i sada Ga, u vjeri u Njega, morali slijediti, budući da je On bio vrata za kraljevstvo svjetla… I tamo također su duše znale za Mesiju, Koji je bio najavljen od proroka i vidjelaca… I iščekivali su Ga puni čežnje, Njega Kojeg su prepoznavali kao njihovog spasitelja iz duhovne bijede. Posvuda je čovjek Isus donio svjetlo, posvuda je On nastojao ljudima razjasniti o njihovom nekadašnjem ishodištu i njihovoj svrsi postojanja, o njihovom velikom izvornom grijehu, zbog kojeg je On na Sebe uzeo najgorču smrt na Križu, da ostvari pomirenje… Bog je poslao Svojega Sina na Zemlju da u Njemu Sam uzme prebivalište, i tako Se čovjek Isus trebao pripremiti, da On Njemu postane posuda, tako čista i puna Ljubavi, kako bi On Božanstvo… kao vječnu Ljubav… mogao primiti u Sebe, kako bi stoga sada Sam Bog u Njemu ostvario djelo otkupljenja, kako bi Bog postao „čovjek“, a čovjek Isus u potpunosti ušao u Svojega Oca, a tako je također objašnjiv postanak Boga čovjekom za onoga tko je iskupljen od strane Isusa Krista, i već posjeduje mali tračak spoznaje… Bog je Ljubav, Ljubav je bila u čovjeku Isusu, a čovjek Isus je umro najbolnijom smrću na križu… Tako je Bog Osobno ostvario djelo otkupljenja, jedino je On Sebi izabrao jednu ljudsku čahuru (omotač) koja je bila puna Ljubavi… I tako su ljudi koji su to željeli, bili oslobođeni od njihovog tamničara… Jer, Bog ne primjenjuje nikakvu prisilu… No, svatko se može okoristiti milostima djela otkupljenja, kako bi pobjegao tamničaru. Svatko može moliti za osnaženu volju, jer ju je čovjek Isus na Križu stekao za sve one koji su se željeli osloboditi protivnika. A kako bi im mogao pribaviti mjeru snage, On je ljudima dao zapovijedi Ljubavi, čije im je ispunjenje istovremeno donijelo snagu i osnaženje njihove volje. Prakticirati Ljubav u promišljanju na Božanskog Otkupitelja Isusa Krista, je najsigurnije jamstvo da se bude slobodan od protivnika, jer protiv njega je najžešće oružje Ljubav, a Božanski je Otkupitelj Onaj Koji je primijenio ovo oružje da ga pobijedi… On je otkupio duše Svojim životom, i protivnik ih više ne može zadržati, ako one žele biti oslobođene od njega… I tako je Svjetlo došlo na Zemlju, donijelo je slobodu onima koji su se dopustili obasjati Božanskim svjetlom Ljubavi koju su svi mogli zapaliti u sebi, koji su otvorili njihova srca i tako iznova htjeli uspostaviti stanje  u kojem su bili prije njihovog pada u grijeh… ako su se oni dozvolili (htjeli) otkupiti od Isusa Krista, Koji je zbog izvornog grijeha umro na križu.

AMEN

Spread the Truth