Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8881 (Zadatak sljedbenika posljednjih dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8881, 11 Studeni 1964

ZADATAK SLJEDBENIKA POSLJEDNJIH DANA…

Oni od vas su Moji sljedbenici posljednjih dana koji Mi žele služiti time što će se pobrinuti za distribuciju/raspačavanje, budući je zabluda/pogreška narasla do alarmantne mjere, budući je to konačno oružje protiv svjetla kojeg neprijatelj (Sotona) marljivo stremi utrnuti. Vaš je zadatak poduzeti direktnu akciju protiv zablude/greške, razgolititi/izložiti Mojeg neprijatelja i uvijek se zauzeti za Čistu Istinu koju primate od Mene direktno. Pa čak ako budete stvarali i neprijatelje… vi to morate prihvatiti ako Mi želite služiti, jer postoji samo jedna Istina i vi ju primate direktno od Mene. Iz ovog razloga Ja koristim praznu posudu (Bertha Dudde), koja nije bila primila nikakvog prethodnog znanja, kako bi bio u stanju uliti Moj duh bez otpora kojeg bi već postojeće znanje bilo prouzročilo. Na taj način Sam bio sposoban podučiti osobu, bio Sam ju u stanju postaviti u stanje realizacije, bio Sam joj u stanju predočiti Moj vječni plan Spasenja i objasniti joj značenje i svrhu postojanja… Ova posuda je morala biti potpuno prazna, ne-privržena religijskim učenjima, slobodna od svih ideja i tako posvećena/privržena Meni da Sam ju Ja bio sposoban ispuniti, da je prihvatila sve što joj je ‘Vječna Istina’ predstavila/pružila bez protivljenja. Tako je osoba bila uvedena u znanje koje ona prije nije posjedovala, tako reći, područje joj je bilo otvoreno u koje nikad prije nije ušla, koje joj je bilo strano sve dok joj Ja Osobno nisam dozvolio steći uvid (= oštroumno opažanje/pronicanje) u ovo područje. A činjenica da se ovo dogodilo u svoj istinitosti se ne može zanijekati, jer Moje je obećanje kako slijedi, ‘Uvest ću vas u svu istinu…’ (Ivan 16:13)

Ako Ja stoga prepoznam da su prisutni svi preduvjeti koji su potrebni za ispunjenje Mojeg obećanja, onda vi ne smijete sumnjati, jer Ja držim Svoju Riječ (tj. Ja ispunjavam Svoja obećanja), ali vi također morate zagovarati/braniti ‘Moju Riječ’ pred svijetom (Matej 10:32, 33). Jer vi ste u posjedu Čiste Istine od Mene… I tako ste također primili informaciju o Mojem vladanju i aktivnosti, o stvaranju duhova, o njihovom otpadništvu, o pojavljivanju Stvaranja i o Mojem planu povratka… I vi posjedujete znaje o vašem početku i vašem konačnom cilju (Ovo izvanredno važno znanje je objavljeno u Tematskoj Knjižici br. 15)… Svi oni od vas koji obrate pažnju na ovo znanje će pri tom (ili ‘otuda’) steći stupanj realizacije koji već predstavlja napredak, izvjesnu zrelost duše, koju Ja doista namjeravam ostvariti prenoseći/dostavljajući vam ovo znanje. Jer jedino istina to može ostvariti. To je zašto ste vi, Moji sljedbenici posljednih dana, podučeni istupiti (u smislu, ‘hrabro istupiti pred protivnicima’, ili pak ‘zauzeti se’) za istinitost znanja kojeg Sam vam prenio/dostavio. I svi oni od vas koji su bili uvedeni u ovo znanje kroz Moje nositelje svjetla su Moji učenici, jer Ja ne dostavljam Moju Riječ na Zemlju za jednog čovjeka već kroz jednog za sve (Matej 5:15) one koji ju private i oni, također, sebe mogu smatrati za sljedbenike/učenike posljednjih dana… Oni će biti sposobni promatrati snažnu protuaktivnost od strane onog koji je jednom prouzročio vaš pad (Tematska knjižica br. 15 govori o kojem je ovdje ‘padu’ riječ kao i o ‘onome koji ga je prouzročio’). U njegovim očima vi ste nositelji svjetla i on ga pokušava utrnuti… On se bori protiv vas koristeći se lukavstvom i prijevarom i njegova jedina svrha je baciti na vas njegove čini, potkopati čistu istinu, utrnuti svjetlo i zaroniti vas ponovno u tamu… Ali on neće uspjeti, jer gdje Ja Osobno djelujem kroz Moj duh tamo je blistavo svjetlo i istina prosvjetljava… ona razotkriva njega i njegovu aktivnost i ne može se ponovno zatamniti budući izvire/potječe iz Mene, budući je duh svjetla na Mojem raspolaganju koji sebe isto tako drži zatvorenim za aktivnost Mojeg neprijatelja. Vi ljudi morate uvijek imati na pameti da će, u vrijeme kraja, od gore sići glasnici koji neće podlegnuti njegovim podmuklim/prepredenim kušnjama, koji su jedino prijemčivi za čistu istinu odgore, koji nikad neće popustiti njegovim došaptavanjima i na taj način sebe učiniti neprikladnima za primanje čiste Istine… I zbog toga se vi možete sigurno pouzdati u Riječi (u smislu, ‘dati im svoje potpuno povjerenje’), jer to je veliki dar milosti da Ja pazim na one ljude koji ne žele pasti žrtvom zablude/pogreške, koji uvijek jedino žele živjeti u skladu sa Mojom voljom i koje ću Ja prema tome također zaštititi od utjecaja Mojeg protivnika…. Ali on će pokušati poduzeti akciju protiv svjetla sve do kraja i, gdje su ljudi dobrovoljni, on će također biti uspješan. Prema tome obratite pažnju na sljedbenike posljednjih dana i prihvatite Moj dar milosti, jer čim oni istupe za Riječ koju su primili od Mene direktno, vi im možete pružiti povjerenje i vi to nećete požaliti, jer uskoro će doći kraj i sa njime Posljednji Sud, dan odluke nad životom i smrću… Onda oni od vas koji su čuvali Moju Riječ mogu sebe smatrati blaženima… jer vi ćete ući u vječni život.

AMEN

Spread the Truth